Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Reuters: Πως θα γίνει η κατανομή της μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ - Τι προβλέπει το προσχέδιο

Reuters: Πως θα γίνει η κατανομή της μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ - Τι προβλέπει το προσχέδιο

Τι προβλέπει το σχέδιο πρότασης σύμφωνα με το Reuters

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδεύουν προς μια συμφωνία για το πώς να μοιραστούν το βάρος της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ, με κράτη που είναι έτοιμα να αποδεχθούν τους εθνικούς στόχους που πρότειναν οι Βρυξέλλες πέρυσι, σύμφωνα με διπλωμάτες και προσχέδιο που επικαλείται το Reuters.

Η πολιτική «διαμοιρασμού της προσπάθειας» της ΕΕ θέτει εθνικούς στόχους για τα 27 κράτη μέλη της να μειώσουν τις εκπομπές σε τομείς όπως οι μεταφορές και τα κτίρια, προσθέτοντας έως και 40% μείωση των σχετικών εκπομπών έως το 2030, από τα επίπεδα του 2005.

Τα κτίρια και οι μεταφορές αποτελούν προβληματικούς τομείς για το κλίμα. Τα κτίρια παράγουν το 36% των αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και οι εκπομπές από τις μεταφορές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Και τα δύο πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους συνολικούς της στόχους για το κλίμα και να συμβάλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για να σταματήσει τα καταστροφικά επίπεδα υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Αύξηση στόχων

Σύμφωνα με το σχέδιο πρότασης, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Δανία και το Λουξεμβούργο θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις εκπομπές στους σχετικούς τομείς κατά 50% έως το 2030, από τα επίπεδα του 2005, έναντι περικοπής 10% για τη Βουλγαρία και 12,7% για τη Ρουμανία.

Αυτό θα αυξήσει τους υφιστάμενους στόχους των χωρών - ο υπάρχων στόχος της Βουλγαρίας είναι απλώς να μην αυξήσει τις εκπομπές της έως το 2030, ενώ η Γερμανία αντιμετωπίζει επί του παρόντος μείωση 38%. Οι στόχοι βασίζονται στην κατά κεφαλήν οικονομική παραγωγή μιας χώρας και προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές μειώνονται οικονομικά.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι αναμένουν ότι το σχέδιο πρότασης θα αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία μεταξύ των χωρών, οι οποίες στη συνέχεια θα διαπραγματευθούν τους τελικούς κανόνες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Φιλόδοξα μέτρα

Η επίτευξη των νέων στόχων θα απαιτούσε πιο φιλόδοξα μέτρα μείωσης των εκπομπών, όπως η ανακαίνιση κτιρίων με ορυκτά καύσιμα και η αντικατάσταση των λεβήτων αερίου με αντλίες θερμότητας.

Ένας διπλωμάτης είπε ότι ένα κομβικό σημείο είναι εάν το χάσμα μεταξύ των στόχων των πλουσίων και των φτωχών κρατών θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Το προσχέδιο εγγράφου, που συντάχθηκε από τη Γαλλία, η οποία προεδρεύει επί του παρόντος στις συνεδριάσεις των χωρών της ΕΕ, διατηρεί τους στόχους που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι, αν και τροποποιεί τη βάση για τον υπολογισμό τους.

Θα προβλέπει επίσης περισσότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών για τον συνολικό στόχο της ΕΕ - επιτρέποντας στα κράτη που αγωνίζονται να επιτύχουν τους στόχους τους να χρηματοδοτήσουν τις περικοπές εκπομπών σε άλλη χώρα της ΕΕ και να μετρήσουν αυτές τις μειώσεις στον δικό τους στόχο.


www.worldenergynews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου