Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Η απάντηση της «δημοκρατίας» στα ψεύδη της ΔΕΗ


Πανικόβλητη η ΔΕΗ από την αποκάλυψη της «κυριακάτικης δημοκρατίας» για το δωρεάν μοίρασμα στα στελέχη της διοίκησης Γ. Στάσση 1.856.000 μετοχών, που αγοράζονται με χρήματα της Επιχείρησης, εξέδωσε μια ανακοίνωση που αποτελεί μνημείο ψεύδους και προσβολή για τον ιστορικό ρόλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Η ΔΕΗ με μια κυνική ανακοίνωση αναφέρει ότι «Το πρόγραμμα

Αγοράς και Διάθεσης Μετοχών ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ στις 4.06.2021, με εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ξεκινήσει την επαναγορά μετοχών. Ωστόσο, λόγω της Ενεργειακής Κρίσης, το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί ούτε πρόκειται όσο διαρκεί η κρίση. Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα για bonus 1.856.000 μετοχών στα στελέχη της ΔΕΗ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Πρόκειται για ένα ξεδιάντροπο ψέμα. Η ίδια η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της στις 24 Δεκεμβρίου 2021 αναφέρει ρητώς, με ανάρτηση στο ίδιο το site της, για την «Έναρξη Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών», σε συνέχεια της από 4.6.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά από απόφαση του ΔΣ στις 21.12.2021.

Στην ίδια ανακοίνωση της 24.12.2021 αναφέρεται επίσης ότι «ο ανώτατος αριθμός Ιδίων Μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗ», σημειώνοντας ότι «το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 2.1.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4.6.2023».

Στην ανακοίνωση υπάρχει ρητή αναφορά ότι «σκοπός του προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δικαιούμενα στελέχη της ΔΕΗ» και ότι «οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ».

Όχι μόνο έχει ενεργοποιηθεί από 2.1.2022 το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, αλλά σε ανακοίνωση που έχει επίσης αναρτηθεί στο site της ΔΕΗ στις 24 Φεβρουαρίου 2022 γνωστοποιείται ότι η Επιχείρηση «στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος προγράμματος απόκτησης μετοχών εκδόσεώς της, στις 22.2.2022 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 60.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 8,6 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 520.782 ευρώ. Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Μετά τις προαναφερόμενες αγορές, η ΔΕΗ κατέχει 466.238 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1221% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας».

Όπως αποδεικνύεται όχι μόνο έχει ενεργοποιηθεί από 2.1.2022 το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών 1.856.000, αλλά ήδη έχουν αγοραστεί τουλάχιστον 466.238 ίδιες μετοχές.

Η ψευδής ανακοίνωση της ΔΕΗ, με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης, δεν εκθέτει μόνο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Στάσση, αλλά και την κυβέρνηση της ΝΔ που καλείται να αποπέμψει άμεσα τους χρυσοπληρωμένους «εκλεκτούς» της από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Όλα τα αδιάψευστα ντοκουμέντα, στην «κυριακάτικη δημοκρατία» που κυκλοφορεί!

 

www.dimokratia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου