Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

242 εκατ. ευρώ για τα λιγνιτωρυχεία


Υπό τον όρο ότι τα χρήματα θα κατευθυνθούν απευθείας στους εργολάβους της ΔΕΗ και δεν θα περάσουν ενδιαμέσως από την Επιχείρηση, η Ε.Ε. ενέκρινε τελικά τη χρηματοδότηση αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ από το Ταμείο

Ανάκαμψης, αν και περιέκοψε το κονδύλι από τα 300 εκατ. ευρώ στα 242 εκατ. ευρώ. Η παράκαμψη της ΔΕΗ άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για την ένταξη της δράσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση. Ανοιχτό, εξάλλου, είναι το θέμα της έγκρισης από την Επιτροπή της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) με 200 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή δεν έχει κάνει πλήρως αποδεκτή τη σύνδεση του αιτήματος της ελληνικής πλευράς με τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ το αίτημα έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη λογική της μη χρήσης των πόρων του Ταμείου για την κάλυψη δημοσιονομικών ή ταμειακών ελλειμμάτων.

kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου