Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

ΑΔΜΗΕ: Δε βρέθηκαν καταναλωτές που να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δημοπρασία διακοψιμότητας

 

Σύμφωνα με τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ παράγραφος 5.2 «Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, κατάλογο με τους Καταναλωτές για

τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Τριμήνου είναι μικρότερη από το 65% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος. Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία, εκτός αν υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη Δημοπρασία.»

Σε συνέχεια του παραπάνω ελέγχου δε βρέθηκαν Καταναλωτές που να μην πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου