Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Νέο Δ. Σ. Ανέδειξε η Έκτακτη Γ. Σ. του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρόεδρος ο Δ. Βαχτσιαβάνος - CEO ο Ι. Καράμπελας


Στην εκλογή νέου Δ.Σ. προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία συνήλθε χθες, Παρασκευή 26 Μαρτίου. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε την εκλογή του κ. κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ως προέδρου του σώματος και του κ. Ιωάννη Καράμπελα ως διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Συγκεκριμένα, όπως

αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση:

"Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, και ώρα 13:00, αποφάσισε την εκλογή:

1. Ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους,

2. Ως Διευθύνοντα Συμβούλου, του κ. Ιωάννη Καράμπελα με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους,

3. Ως Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου με την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους καθώς και τη συγκρότησή του σε Σώμα.

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους, έχει ως εξής:

  • Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.
  • Ιωάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.
  • Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.
  • Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.
  • Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.
  • Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

Επίσης, αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η ΕΕ αποτελείται αμιγώς από ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας.

Η σύνθεση της ΕΕ έχει ως εξής:

- Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

- Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και

- Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

με τριετή θητεία, ως ορίστηκε από την 5η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αρχομένης την 26.03.2021 και λήγουσας την 25.03.2024. Μετά τον ορισμό των μελών της η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε Πρόεδρος αυτής η κ. Ελένη Ζενάκου με το υπ’ αριθμ. 23/26.03.2021 πρακτικό της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όλα τα μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) μέλος εκ των μελών της ΕΕ, ήτοι, η κ. Ελένη Ζενάκου, Οικονομολόγος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου