Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Άδεια παραγωγής για νέα μονάδα φυσικού αερίου 665 MW πήρε η ΔΕΗ - Οι σχεδιασμοί της επιχείρησης για την επόμενη ημέρα


Ένα ακόμη επενδυτικό σχέδιο για μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, αυτό της ΔΕΗ, παίρνει «πράσινο φως» από την ΡΑΕ και προστίθεται στα όσα έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, προκειμένου να διαδραματίσουν την ενεργειακή γέφυρα μέχρι την πλήρη επικράτηση των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ, χορηγείται στην ΔΕΗ

άδεια παραγωγής για δημιουργία μονάδας, ισχύος 665 ΜW στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής, με μέγιστο βαθμό απόδοσης 63% και με έναρξη λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Στην πράξη και χωρίς να συνυπολογίζει κανείς την αναμενόμενη απόφαση για μετατροπή της λιγνιτικής «Πτολεμαίδας V» σε σταθμό φυσικού αερίου (σε λειτουργία το 2022), το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στην Κομοτηνή γίνεται το 5ο κατά σειρά που παίρνει άδεια από την ΡΑΕ, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι όλα αυτά τα projects πρόκειται και να υλοποιηθούν.

Το πιο προχωρημένο είναι το εργοστάσιο της Mytilineos, ισχύος 826 MW στην Βοιωτία, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2021, ενώ σε διαφορετική φάση ωρίμανσης από πλευράς περιβαλλοντικών και άλλων ζητημάτων και διαδικασιών βρίσκονται οι μονάδες των :

  • ΤΕΡΝΑ, 665 MW στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής
  • Elpedison, 826 MW στην Θεσσαλονίκη και
  • Damco του ομίλου Κοπελούζου, 830 MW στην Αλεξανδρούπολη

Για όλους τους παραπάνω, η τελική επενδυτική απόφαση συναρτάται με μια βασική μεταρρύθμιση : Τον μόνιμο μηχανισμό ισχύος για τα ΑΔΙ που θα εισπράττουν οι μονάδες αυτές ως ευέλικτες, χωρίς ωστόσο το σχέδιο να έχει ακόμη αποσταλεί στις Βρυξέλλες. Συναρτάται επίσης με την όλη λειτουργία του Target Model και με τα σήματα που εκπέμπουν οι νέες αγορές όσον αφορά την βιωσιμότητα των μονάδων ηλεκτρισμού. Οπως με τους παραπάνω, έτσι και για την ΔΕΗ, η τελική επενδυτική απόφαση θα περάσει από την κρησάρα των ίδιων παραμέτρων.

Βέβαια η τελευταία αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση. Κατέχοντας μερίδιο γύρω στο 65%-67% στην προμήθεια, εφόσον η ΔΕΗ μετά το 2023 οπότε και θα έχει αποσύρει το μεγαλύτερο μέρος του λιγνιτικού της στόλου, δεν εντάξει νέες μονάδες, θα αντιμετωπίσει σοβαρή υστέρηση στην παραγωγική της βάση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δαπάνες κάλυψης του πελατολογίου της. Οσον αφορα την Πτολεμαίδα V, η οποία αρχικά θα δουλεύει με λιγνίτη, η επιχείρηση φαίνεται να εξετάζει την μετατροπή της σε άλλο καύσιμο, αρκετά νωρίτερα από το 2028, δηλαδή από το χρονοδιάγραμμα του αρχικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, συζητείται ο μετασχηματισμός της έτσι ώστε να δουλέψει με ένα μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου όταν θα έχει ωριμάσει η σχετική τεχνολογία, με κάποια σενάρια να μιλούν για πιθανή αναβάθμιση και αύξηση της δυναμικότητας της.

Η νέα σχεδιαζόμενη μονάδας της ΔΕΗ

Στο δια ταύτα, η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει ότι η διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής που χορήγησε στην ΔΕΗ είναι για 35 χρόνια, ενώ η μονάδα θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική, ισχύος 450 MW και μία ατμοστροβιλική, ισχύος 215 MW.

Θα χωροθετηθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΗ εντός ΒΙΠΕ Κομοτηνής σε έκταση παρακείμενη της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής του εκεί ΑΗΣ. Στόχος είναι η λειτουργία της μονάδας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024. Συγκεκριμένα, ως ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, αναφέρονται τα παρακάτω : 

* Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12μήνες

από την έκδοση της άδειας παραγωγής

• Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 36 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης

• Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και

διασύνδεσης

• Έναρξη λειτουργίας: Δεκέμβριος του 2024

Η μονάδα θα πρέπει να έχει μέγιστο βαθμό απόδοσης 63% (στην καθαρή ισχύ), ενώ το τεχνικό της ελάχιστο πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο του 40%

του πλήρους φορτίου (της μικτής ισχύος 665 MW), με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών (εκπομπές NOx, CO).

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη να λειτουργήσει απρόσκοπτα με πετρέλαιο ντίζελ εντός ολίγων ωρών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης διακοπής της παροχής καυσίμου από τον ΔΕΣΦΑ. Η ΔΕΗ θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας με πετρέλαιο ντίζελ για τουλάχιστον 5 ημέρες σε πλήρες φορτίο. Αυτή η απαίτηση δύναται να ικανοποιηθεί με τη διατήρηση του απαραίτητου ύψους αποθεμάτων στις δεξαμενές τροφοδοσίας του σταθμού σε συνδυασμό με σύμβαση με εταιρεία προμήθειας υγρών καυσίμων μέσω της οποίας θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταχεία αναπλήρωση αυτών.

Σε κάθε περίπτωση το απόθεμα πετρελαίου ντίζελ το οποίο θα είναι οποτεδήποτε διαθέσιμο στο χώρο του σταθμού θα πρέπει να είναι επαρκές για αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για τουλάχιστον 24 ώρες σε πλήρες φορτίο.

 

Γιώργος Φιντικάκης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου