Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Στρουμπούλης (ΔΕΔΔΗΕ): Μέτρα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών με όπλο τους έξυπνους μετρητές

 

Σε μέτρα για την καλύτερη καταπολέμηση των ρευματοκλοπών έχει προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανέφερε ο Διευθυντής Επικουρίας Σταύρος Στρουμπούλης, όπως τον εξοπλισμό των συνεργείων που επιχειρούν στο πεδίο με «έξυπνα» συστήματα με tablet, για τη γρήγορη και ακριβή καταγραφή τέτοιων ειδών περιστατικών. 

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει να εγκαθιστά «έξυπνους»

μετρητές οι οποίοι θωρακίζουν την καταμέτρηση των ρολογιών, ενώ έχει κατασκευάσει μηχανογραφική εφαρμογή που δείχνει τους πιθανούς ρευματοκλέπτες, η οποία είναι σε φάση επαλήθευσης. Όπως σημείωσε πάντως το στέλεχος του Διαχειριστή, οι ρευματοκλοπές αποτελούν απότοκο της 10ετούς και πλέον οικονομικής κρίσης, με συνέπεια αν δεν αμβλυνθούν σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματά της, να μην υπάρχει η δυνατότητα απόλυτης «θωράκισης». 

Αναφορικά με τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ προς τους προμηθευτές, όπως π.χ. στην περίπτωση εκτέλεσης των εντολών αποκοπής, ο κ. Στρουμπούλης σημείωσε ότι η ΡΑΕ έχει θεσπίσει από τον Απρίλιο πρόγραμμα εγγυημένων υπηρεσιών του Διαχειριστή για τις νέες εκπροσώπησης των εταιρειών προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει μία μηχανογραφική εφαρμογή η οποία θα εξάγει τέτοιου είδους στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Ρυθμιστή. 

Όπως πρόσθεσε, από τα στοιχεία αυτά θα μπορέσουν να εξαχθούν ποιοτικά συμπεράσματα, διότι πολλές φορές η αδυναμία υλοποίησης μιας νέας εκπροσώπησης οφείλεται και στον ίδιο τον πελάτη, όταν π.χ. δεν έχει υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Το ίδιο σύστημα θα παρέχει στοιχεία και για την ποιότητα εξυπηρέτησης σε επίπεδο εντολών αποκοπής, στην περίπτωση των οποίων όπως σημείωσε, μία αντικειμενική δυσκολία δημιουργεί η έντονη αυξομείωσή τους, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που τις εκτελεί. Ενδεικτικό παράδειγμα το γεγονός ότι το 2019 ο Διαχειριστής δέχθηκε 400.000 εντολές αποκοπής, οι οποίες το 2020 αυξήθηκαν στις 500.000. 

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου