Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Αύξηση πιστωτικού ορίου από την Εθνική και χρηματοδότηση από την Attica Bank για τον ΔΕΔΔΗΕ


Σε δύο σημαντικές συμφωνίες με τις τράπεζες προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να έχει διαθέσιμα τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να τρέξει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου διανομής.

Οι συμφωνίες αφορούν την ανανέωση του Πιστοδοτικού Πλαισίου

με την Εθνική Τράπεζα και την πρόταση χρηματοδότησης από την Attica Bank.  

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή αποφάσισε την έγκριση του Πιστοδοτικού Πλαισίου και των ειδικών όρων συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, όπως είχε επιβεβαιωθεί από την πλευρά της τράπεζας στα τέλη του 2020.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψε τη Σύμβαση Αύξησης του ορίου Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, με τη νέα συμφωνία των δυο πλευρών θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

Επίσης, το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε την έγκριση των όρων χρηματοδότησης του Διαχειριστή από την Attica Bank, σύμφωνα με τους όρους που είχε προτείνει η τράπεζα στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβασης Πίστεως Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την Attica Bank.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αντλεί ή θα επιστρέφει πιστώσεις μέσω αυτών των Ανοικτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών, ανάλογα με τις ανάγκες του cash flow της εταιρείας.

 Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου