Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ: ΘΕΜΑ: Όρια συνταξιοδότησης Εργαζομένων στα Πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΗΣΑΠ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.λ.π) ανεξάρτητου ηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών εργασίας και ασφάλιση έως την 31.12.1982

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 Μετά τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Γ. Κατρούγκαλο  στις 26/10/2015 και την επιστολή που αποστείλαμε αρμοδίως  23/9/2015  για  το εν λόγω ζήτημα, εκδόθηκε τελικά η σχετική εγκύκλιος 21/12/2015 Α.Π.Φ 80000/ΟΙΚ 59824/1962 με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4336/2015 « Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  και ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης », που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους  των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.3029/2002.  Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο παρουσιάζεται μερική βελτίωση στη μεγάλη αδικία που προκλήθηκε με την ψήφιση του                Ν.4336/2015, αφού τελικώς για τους ασφαλισμένους πριν την 31.12.1982 διατηρείται  η 35ετία  και μετά την 18/8/2015 αλλά καταργείται το πλεονέκτημα που είχαν οι εν λόγω ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.
     
Συγκεκριμένα:
1. Όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι έως 31.12.1982 και έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 4336/2015 ήτοι 18/8/2015 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.
2. Όσοι εργαζόμενοι συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλισης μετά την 18/8/2015 αλλά εντός του 2015 σε αυτούς τίθεται όριο ηλικίας τα 58 έτη και 6 μήνες.
3. Όσοι συμπληρώσουν  τα 35 χρόνια  ασφάλισης  το 2016 προστίθενται  στα όρια ηλικίας 6 μήνες  και συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 59 ετών και ούτω καθεξής.
4. Σε όλους τους ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν  έως την 31.12.1992 δίνεται η δυνατότητα  να εξαγοράσουν  και την στρατιωτική θητεία  ανεξάρτητα εάν έχουν  συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους (παλαιά προϋπόθεση).

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που είναι σήμερα  55 ετών και εχει 33 χρόνια  ασφάλισης εάν εξαγοράσει 2 χρόνια στρατιωτικής θητείας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 58 ετών και 6 μηνών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα συνταξιοδοτηθεί  στην ηλικία των 59,6 ετών (σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάσει εάν είναι οικονομικά συμφέρουσα η εξαγορά του στρατού).
Υποσημείωση 1: Η συγκεκριμένη  ανακοίνωση αφορά αυστηρά ΜΟΝΟ άντρες ασφαλισμένους μέχρι την 31.12.1992 και η αναγκαιότητα έκδοσή της  είναι για τις περιπτώσεις που θα ήθελαν κάποιοι εντός των επόμενων 3 ημερών να εξαγοράσουν στρατιωτική θητεία. 
Υποσημείωση 2: Είναι απολύτως σαφές ότι εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας οι υπαγόμενοι στο καθεστώς των ΒΑΕ ΥΒΑΕ πριν και μετά την 1.1.1993. 
Υποσημείωση 3: Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ασφαλισμένων θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε  στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για οποιαδήποτε πληροφορία ή να συμβουλευτείτε την σχετική εγκύκλιο στη σελίδα του Υπουργείου www.ypakp.gr
Κ Α Λ Η   Χ Ρ Ο Ν Ι Α
    
             Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
   Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
     Γ. Αδαμίδης                     Α. Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου