Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Ποιά ενεργειακά μέτρα μπαίνουν στον πάγο με την απόσυρση του παράλληλου προγράμματος

 
Την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου για το παράλληλο πρόγραμμα στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές και την Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με αποτέλεσμα να μπουν στον πάγο και αρκετά μέτρα που αφορούν τον χώρο της ενέργειας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νίκο Βούτση, η απόφαση αυτή, ελήφθη μετά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς την διαδικασία σύντμησης των συνεδριάσεων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να επανέλθει σε συζήτηση μετά τις 7 Ιανουαρίου, οπότε θα συνέλθει εκ νέου η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να καθορίσει τον χρόνο και τον τρόπο συζήτησης και εισαγωγής του προς ψήφιση.
Όσον αφορά τα ενεργειακά, στο σχ/ν προβλέπεται ως απαραίτητο κριτήριο για την εγκατάσταση μονάδων βιομάζας σε γη υψηλής παραγωγικότητας η εξασφάλιση πρώτης ύλης και η αξιοποίηση ποσοτήτων βιομάζας της περιοχής εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, «η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον αγροτικό χώρο. Μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή του, αλλά ταυτόχρονο οφείλει να υπακούει στις συνθήκες και στις ανάγκες του περιβάλλοντος και των χρήσεων γης.
Στην παρ. 7 του Ν. 3851/2010 ΦΕΚ 85Α/4-6-201, εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ από την απαγόρευση άσκησης άλλης δραστηριότητας σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως "αγροτική γη υψηλής παραγωγικοτητας".
Επιπλέον, στο άρθρο 18, παρ. 3 της ΥΑ 49828, ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008 θεωρούνται ως προνομιακές περιοχές "για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο… ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης,…. κλπ".
Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα γειτνίασης περιοχών και δραστηριοτήτων παραγωγής βιομάζας με αγροτεμάχια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευση της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, η οποία όμως δεν περιγράφεται περιοριστικά από σχετικό εδάφιο νόμο. Ως αποτέλεσμα κατατίθενται αιτήσεις χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης αντίστοιχων μονάδων σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως "αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας", που όμως καμία σχέση δεν έχουν με τοπικά παραγόμενη βιομάζα».
Επίσης, παρατείνεται η ισχύς της προσωρινής άδειας λειτουργίας μονάδων της ΔΕΗ, που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου του 2015.
Έτσι, η ΔΕΗ θα λάβει παράταση 2 ετών, δηλ. ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, προκειμένου να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των φακέλων αδειοδότησης όλων των μονάδων της.
Όπως σημειώνεται στο σχ.ν., μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ για 34 νησιά και για τον ΑΗΣ Λαυρίου, με τη Δημόσια Επιχείρηση να αντιμετωπίζει δυσκολία ολοκλήρωσης των φακέλων αδειοδότησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ως το τέλος του 2015.
Τέλος, εισάγεται ρύθμιση για την κατανομή των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε ποσοστό τουλάχιστον έως 60% στον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ, ενώ ορίζεται ότι έως το 10% του ποσού θα διατίθεται για την ενίσχυση επιχειρήσεων τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
Η θέσπιση της εν λόγω διάταξης καθίσταται αναγκαία, αναφέρεται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, αφενός μεν για να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που δημιουργείται μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και αφετέρου για να ενσωματωθεί άρθρο ευρωπαϊκής Οδηγίας που ορίζει ότι τουλάχιστον το 50% των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποιούνται για ένα από τους κάτωθι σκοπούς:
1) μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
2) την ανάπτυξη ΑΠΕ με στόχο την τήρηση των σχετικών αποφάσεων της ΕΕ
3) μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες
4) την απορρόφηση του CO2 από τα δάση στην ευρωπαϊκή Κοινότητα
5) την περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων
6) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκμποών και δημόσια μέσα μεταφοράς
7) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών
8) μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα
9) την κάλυψη διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου