Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΔΔΗΕ: Το Δ.Σ. ενέκρινε 12 έργα στρατηγικής σημασίας

(του Μιχάλη Καϊταντζίδη)
Η μείωση του κόστους λειτουργίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών στόχος της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ με τα 12 έργα στρατηγικής σημασίας. Η γραφειοκρατία εμπόδιο για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσω Διαδικτύου.

Τον χαρακτηρισμό 12 έργων ως στρατηγικής σημασίας προκειμένου να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ, αποφάσισε το δ.σ. της επιχείρησης στην χθεσινή του συνεδρίαση.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στον κατάλογο των έργων αυτών, έχουν
αυτά που συμβάλλουν στην προσαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ στο νέο περιβάλλον της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διαμορφώνεται διεθνώς, μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στα έξυπνα δίκτυα, την τηλε-εξυπηρέτηση  και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ο κατάλογος των έργων που ενέκρινε το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ είναι ο εξής:
1) Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου δικτύων Αττικής
2) Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου δικτύων Νησιών
3) Εκσυγχρονισμός ελέγχου δικτύων λοιπής Χώρας
4) Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα
5) Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
6) Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών
7) Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών
8) Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων
9) Ανάπτυξη υποδομών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για εφαρμογή Κώδικα ΜΔΝ
10) Ανάπτυξη «Έξυπνων Νησιών», Πιλοτικό και προώθηση επέκτασής του
11) Τηλεμέτρηση πελατών Χαμηλής Τάσης, Πιλοτικό και προώθηση επέκτασής του
12) Αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Σημειώνεται ότι η πρώτη ομάδα στρατηγικών έργων εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας «έξυπνων δικτύων» (smart grids) και περιλαμβάνει έργα τηλεχειρισμών και αυτοματισμών, όπως ο εκσυγχρονισμός του ελέγχου των δικτύων της Αττικής και συγκέντρωσή τους μέχρι το 2019 σε ένα ενιαίο Κέντρο Ελέγχου.
Επίσης εντάσσεται η δημιουργία Κέντρου Ελέγχου των δικτύων των Νησιών μέχρι το 2019, ο εκσυγχρονισμός και συγκέντρωση των Κέντρων Ελέγχου της λοιπής χώρας σε τρια περιφερειακά Κέντρα μέχρι το 2019 και η εγκατάσταση έως το 2020 των αναγκαίων στοιχείων τηλεχειρισμού, αυτοματισμού και τηλεποπτείας, ώστε τα Κέντρα Ελέγχου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δίκτυα όλης της χώρας και να τηλε-ελέγχουν τους βασικούς διακόπτες τους.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων, ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι ο καταναλωτής θα έχει πολλά και σημαντικά οφέλη, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ποιότητας ενέργειας, του περιορισμού των τεχνικών απωλειών και της εξοικονόμησης δαπανών λειτουργίας και συντήρησης λόγω της συγκέντρωσης τεχνικών εργασιών.
Ο στόχος της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, να περιοριστεί η ανάγκη επίσκεψης των πελατών στα γραφεία του, αλλά να εξυπηρετείται, μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση της δεύτερης ομάδας στρατηγικών έργων. Αυτά προβλέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία νέου μηχανογραφικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών μέχρι το 2019 και την εγκατάσταση τριών Συστημάτων Τηλε-εξυπηρέτησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μέχρι το 2019.
Πάντως ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζει ότι το βασικότερο εμπόδιο για την ουσιαστική τηλε-εξυπηρέτηση των πελατών είναι το μεγάλο πλήθος παραστατικών από Δημόσιες Υπηρεσίες που απαιτούνται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Χωρίς την απλούστευση των παραστατικών η τηλε-εξυπηρέτηση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί για το σύνολο των αιτημάτων.

(Πηγή: euro2day.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου