Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

Ανατροπή δεδομένων: Δεν βλέπει πρόβλημα ούτε στην επάρκεια ούτε στην ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος η νέα μελέτη του ΑΔΜΗΕ


Διαφορετικά από εκείνα που προέκυπταν από την προηγούμενη μελέτη του 2014, αλλά και από εκείνα του ENTSO-E, είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η νέα μελέτη επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος που ολοκληρώνει σύντομα ο ΑΔΜΗΕ.
Η μελέτη δεν είναι έτοιμη προς δημοσίευση, βρίσκεται όμως στο τελικό στάδιο, έτσι ώστε να μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι μέχρι τουλάχιστον το 2021 – 22 δεν θα υπάρχει πρόβλημα επάρκειας, ενώ και η ευελιξία που έχει σήμερα το σύστημα, βασισμένη στα υδροηλεκτρικά και στις μονάδες φυσικού αερίου, θεωρείται ικανοποιητική.
Τα συμπεράσματα αυτά συνιστούν μάλιστα ανατροπή δεδομένων, καθώς τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγαν δύο διαφορετικές, σχετικά πρόσφατες, μελέτες, «έδειχναν» πρόβλημα επάρκειας σε σχετικά σύντομο διάστημα.
Συγκεκριμένα, τον Ιανουαρίο του 2014 είχε δοθεί στη δημοσιότητα η μελέτη του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με την οποία τα προβλήματα επάρκειας ισχύος για το ελληνικό σύστημα όχι μόνο δεν είναι μακρινά αλλά πλέον υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν στην ευστάθεια και την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η μελέτη κατέληγε ότι από το 2018 και μετά, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα θα αρχίσει και πάλι να έχει σοβαρά προβλήματα επάρκειας ισχύος και θα χρειάζεται για κάποιες ώρες αιχμής να καλύπτει το έλλειμμα με εισαγωγές ρεύματος από το εξωτερικό.
Οι ανησυχίες εκείνες αφορούσαν την ικανότητα τόσο του συστήματος να καλύψει τη ζήτηση αιχμής (επάρκεια ισχύος), όσο και του υφιστάμενου δυναμικού να ανταποκριθεί στη διαρκώς μεταβαλλόμενη και αβέβαιη καμπύλη φορτίου. Αφορούσαν επίσης τη δυνατότητα ανταπόκρισης του συστήματος σε συνθήκες υπερπροσφοράς ισχύος, όταν δηλαδή η παραγωγή ξεπερνά τη ζήτηση (υπερπαραγωγή) και θα πρέπει να περικόπτεται η παραγωγή ΑΠΕ.
Από την άλλη, τον Απρίλιο του 2014, δόθηκε στη δημοσιότητα μια άλλη έκθεση, αυτή τη φορά από τον Ευρωπαίο Διαχειριστή Μεταφοράς (ENTSO-E), τον οποίο στην Ελλάδα εκπροσωπεί ο ΑΔΜΗΕ.
Εκεί επισημαινόταν πως στην Ελλάδα το έλλειμμα επάρκειας ισχύος θα εμφανιστεί στη χώρα άμεσα, δηλαδή από το 2016και μετά (και όχι από το 2018 όπως έλεγε η άλλη έκθεση του ΑΔΜΗΕ). Επίσης κατέρριπτε το μύθο ότι η Ελλάδα έχει υπερεπάρκεια ρεύματος λόγω της μειωμένης κατανάλωσης που προξένησε η κρίση. Ανέφερε συγκεκριμένα πως το 2013η επάρκεια ισχύος ήταν λίγο μεγαλύτερη από 1.000 MW , και ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα είχε μειωθεί περαιτέρω. Έτσι από το 2016 μέχρι και το 2020 η Ελλάδα θα γινόταν ελλειμματική και η επάρκεια ισχύος θα ήταναρνητική κατά 1.000 ΜW (σύμφωνα πάντα με εκείνη τη μελέτη).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα μας, είναι περίπου στα 17.400 MW αθροίζοντας τις μονάδες λιγνίτη, υδροηλεκτρικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΔΕΗ, όσο και των ιδιωτών. Σύμφωνα ωστόσο με τη μελέτη του ENTSO-E, από αυτήν την ισχύ, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ήταν μόλις τα 10 - 11.000 MW, καθώς δεν υπολογίζονται οι μονάδες σε συντήρηση, οι μονάδες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά κ.λπ.), οι υδροηλεκτρικές και οι μονάδες εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών.
Η μελέτη συμφωνούσε πως από τις παραπάνω μονάδες που προσφέρουν εγγυημένη ισχύ, οι πιο ευέλικτες και αποδοτικές ήταν αυτές του φυσικού αερίου. Μάλιστα επεσήμαινε το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία προστέθηκαν με επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ πέντε ιδιωτικές μονάδες, συνολικής ισχύος 2.000 MW.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου