Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Με μπλακάουτ απειλεί τη Νεώριον η ΔΕΗ


Με μπλακάουτ απειλεί τη Νεώριον η ΔΕΗ - Προθεσμία μιας εβδομάδας για τις οφειλές

Προθεσμία έως τις 29 Ιανουαρίου δίνει η ΔΕΗ ΔΕΗ +3,15% στην εταιρία Νεώριον για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 196.380 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Αυτό υπογραμμίζεται σε επιστολή που εστάλη σήμερα στην εταιρία.
Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία σας έως και σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι της ΔEΗ Α.Ε., μη εξοφλώντας ως όφειλε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 196.380,00 € και
επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά συστηματική ασυνέπεια στις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση της οφειλής, η οποία σημειωτέον σήμερα ανέρχεται στο ποσό του 1.199.712,66 €.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τον 12ο 2013, η ΔEΗ Α.Ε. ενέκρινε ρύθμιση εξόφλησης της οφειλής σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η εν λόγω ρύθμιση δεν τηρήθηκε, παρότι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ» εκτελούσε εργασίες σε πλοία, εισπράττοντας χρήματα. Παρά ταύτα το Σεπτέμβριο 2014, η ΔEΗ Α.Ε., κατ' εξαίρεση ενέκρινε νέα, ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση εξόφλησης της οφειλής σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αλλά ούτε και αυτή τηρείται, παρά τις επαναλαμβανόμενες προφορικές και έγγραφες επικοινωνίες.
Επισημαίνεται ότι η ΔEΗ Α.Ε., κατανοώντας για πολλοστή φορά τα οικονομικά προβλήματα της «ΝΕΩΡΙΟΝ», ενέκρινε δύο επιπλέον παρατάσεις, προκειμένου η εταιρεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση από πλευρά σας.
Μετά τα ανωτέρω και εξαιτίας της συστηματικής σας ασυνέπειας, σας ενημερώνουμε ότι η ΔEΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη, έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο καλής πίστης, την Παρασκευή 29.01.2016, εάν μέχρι τότε δεν έχετε καταβάλει το ληξιπρόθεσμο ποσό των 196.380,00 €, να προβεί στη διακοπή της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεών σας.
Παρακαλούμε για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή επισφαλών και επικίνδυνων καταστάσεων για τον εξοπλισμό και το προσωπικό του Ναυπηγείου».

Το ιστορικό

Σημειώνεται ότι το σύνολο των οφειλών της Νεώριον προς τη ΔΕΗ σήμερα ανέρχονται σε 1.199.713 ευρώ
- Την 1/2013 η οφειλή του ΝΕΩΡΙΟΥ ήταν 717.809,00€
- Την 25.04.14 με δικαστικό κλητήρα επιδώθηκε εξώδικο στην ΝΕΩΡΙΟΝ
- Με την υπ΄ αριθ. ΔΠΩΛ/ΚΠΝ/ 1440/10.0.613 διαβιβάσαμε τον φάκελο του ΝΕΩΡΙΟΥ στην ΔΝΥ για αγωγή
- Με την έκδοση της υπ' αριθμ. 104/17.6.2013 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, η οποία προβλέπει (ανάμεσα σε άλλους μεγάλους πελάτες και για τον συγκεκριμένο) το δικαίωμα επιλογής μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών ρυθμίσεων των μέχρι τότε δημιουργημένων χρεών, η ΔΕΗ ΔΕΗ +3,15% ενημέρωσε τον υπόψη πελάτη για τη δυνατότητά του αυτή, με το υπ' αριθμ. 1612/27.6.2013 σχετικό, καλώντας τον ταυτόχρονα για την άμεση εκ μέρους του επιλογή.
- Επιχειρήθηκε εκ μέρους των Ναυπηγείων διαπραγμάτευση, με τον αόριστο ισχυρισμό ότι θα επέλεγαν ρύθμιση μετά την υπογραφή σύμβασης ανάληψης έργου επισκευής δεξαμενών από το Πολεμικό Ναυτικό, οπότε και θα εισέπρατταν ανάλογη προκαταβολή, ενώ ταυτόχρονα εκδίδονταν νέοι λογαριασμοί τους οποίους δεν εξοφλούσαν ως όφειλαν.
- Μετά την υπογραφή της προαναφερόμενης σύμβασης την 12/12/2013, επιλέγει τελικά η τέταρτη κατά σειρά προτεινόμενη ρύθμιση, που προέβλεπε την καταβολή 20% προκαταβολής και την πληρωμή της υπόλοιπης οφειλής σε 36 ισόποσες μηνιαίες έντοκες δόσεις, εξοφλώντας ταυτόχρονα τους τρέχοντες λογαριασμούς με την προϋπόθεση καταβολής ασφαλών εγγυήσεων.
- Μέχρι 29-08-14, η εταιρεία ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε θα έπρεπε να καταβάλλει 344.093,00€.
- Η εταιρεία ΝΕΩΡΙΟΝ με δική της πρωτοβουλία δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά με την από 31.07.14 επιστολή της να καταβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου 100.000,00€την οποία και αθέτησε , μετά από κατ' επανάληψη εγκριθείσες ρυθμίσεις από τη ΔΕΗ ΔΕΗ +3,15% Α.Ε. οι οποίες αθετήθηκαν.
- Με την από 26.08.14 επιστολή τους ζητούν να καταβάλουν 55.919,00€ έως την 04.09.14 και το υπόλοιπο σε 96 μηνιαίες δόσεις.
Η ΔΕΗ ΔΕΗ +3,15% ενέκρινε την κατ εξαίρεση ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της οφειλής, ύψους 1.272.471,00€, σε εξήντα (60) ισόποσες και έντοκες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 29.09.14, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι εφεξής λογαριασμοί τρεχουσών καταναλώσεων.
Παρά της τηλεφωνικές και γραπτές οχλήσεις έως και σήμερα παραμένουν ανεξόφλητοι οι εξής λογαριασμοί :
- Λογαριασμός του μηνός Νοεμβρίου (χρον. Περιόδου 01.10.15 – 31.10.15), ύψους 89.657,80€ ο οποίος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος την 03.12.2015
- Δόση του μηνός Δεκεμβρίου (21.206,00€) που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη την 29.12.2015
- Λογαριασμός του μηνός Δεκεμβρίου (χρον. Περιόδου 01.11.15 – 30.11.15), ύψους 85.499,20€ ο οποίος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος την 08.01.2016
Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και σήμερα, ανέρχονται σε 196.362,80€
Επίσης εκκρεμεί η δόση του μηνός Ιανουαρίου (21.206,00€) που θα καταστεί ληξιπρόθεσμη την 29.01.16 καθώς επίσης και ο λογαριασμός του μηνός Ιανουαρίου (χρον. Περιόδου 01.12.15 – 31.12.15), ύψους 70.199,00€, ο οποίος θα καταστεί ληξιπρόθεσμος την 02.02.2016.

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1393177/me-mplakaoyt-apeilei-to-neorio-h-deh.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου