Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Φόροι και χρεώσεις στο στόχαστρο της βιομηχανίας-Τι ζητούν από Σκουρλέτη

Αποτέλεσμα εικόνας για Φόροι και χρεώσεις στο στόχαστρο 
Στην περιοχή της κυβέρνησης ρίχνουν την μπάλα οι βιομηχανίες, αναφορικά με τα τιμολόγια στο ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο.
Οι όποιες συμφωνίες για τους όρους προμήθειας επιτευχθούν με τη ΔΕΗ ή τη ΔΕΠΑ, μπορεί να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Αυτά ωστόσο μηδενίζονται λόγω των κάθε είδους ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της βαριάς φορολόγησης που επιβάλλονται στην ενέργεια που καταναλίσκει η βιομηχανία, καθιστώντας την μη
ανταγωνιστική.
Με τα δεδομένα αυτά, άμεσος στόχος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες παραμένει ο περιορισμός έως κατάργηση των χρεώσεων αυτών, καθώς χωρίς να προσφέρουν άξια λόγου έσοδα στο Δημόσιο, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, κόβουν θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και έσοδα για το δημόσιο και τα Ταμεία. Τις θέσεις αυτές εξέφρασε στη συνάντησή του με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη, το προεδρείο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ)
Ειδικότερα το θέμα που θέτει με έμφαση η βιομηχανία, είναι η μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, για ΕΤΜΕΑΡ και τέλος λιγνίτη, στη βάση των όσων προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας. Η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ειδικότερα, ότι η πλήρης εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών είναι αναγκαία για τον επιπλέον λόγο ότι εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος της χώρας μας, καθώς για τη μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ στις επιχειρήσεις υψηλής τάσης τα τρία τελευταία έτη, τίθεται θέμα συμβατότητας με την παράγραφο 188 των κατευθυντήριων γραμμών.
Επίσης από τη βιομηχανία τίθεται το θέμα των εμποδίων που υφίστανται για την πραγματοποίηση εισαγωγών. Τα εμπόδια προκύπτουν από χρεώσεις για την πώληση στο υποχρεωτικό pool (ημερήσια αγορά) και προτείνεται μεταξύ άλλων να μην επιβαρύνεται η ενέργεια που προορίζεται για αυτοπρομήθεια με χρεώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς όπως λογαριασμοί προσαυξήσεων και ελάχιστο έσοδο ΑΠΕ.
Φυσικό Αέριο
Σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο, η βιομηχανία κρίνει ότι οι ρυθμίσεις του Νόμου 4336 για την απελευθέρωση της αγοράς, βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς σταδιακά «ανοίγει» την αγορά. Ωστόσο ο νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες η βιομηχανία κρίνει ότι θα καταλήξουν σε υπέρμετρες αυξήσεις της τελικής τιμής φυσικού αερίου. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν το προσωρινό τέλος διανομής από την οριζόντια αύξηση του οποίου κατά 500% ωφελούνται η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της ΕΠΑ.
Επίσης ετέθη για μία ακόμη φορά το θέμα της συμμετοχής των τριών ΕΠΑ στις δημοπρασίες που πραγματοποιεί η ΔΕΠΑ, καθώς έτσι περιορίζονται οι ποσότητες πιου μπορούν να διατεθούν υπέρ της βιομηχανίας. Ήδη σημειώνεται ότι λόγω της συμμετοχής των ΕΠΑ, δεν ήταν αρκετές οι ποσότητες που διατέθηκαν στις δύο δημοπρασίες. Την ετήσια για το 2016 και για το α' τρίμηνο του 2016.
Φορολόγηση
Τέλος από τη βιομηχανία για μία ακόμη φορά τέθηκε το θέμα της υψηλής φορολόγησης που υφίσταται η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Επισημαίνεται ότι παρά την ψήφιση του Νόμου 4261 του 2014 που ευθυγραμμίζει την εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2003/96 για την ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση της ηλεκτρικής ενέργειας και των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για παραγωγικές διεργασίες (χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία) εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση απαλλαγής και τη διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ. Ας σημειωθεί εδώ ότι το κόστος του μέτρου δεν υπερβαίνει τα 9-10 εκατ. ευρώ ετησίως, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει δώσει το «φιλί της ζωής» σε βιομηχανίες που βρίσκονται στο όριο της βιωσιμότητας.
Το ίδιο ισχύει και για τις βιομηχανίες που ανήκουν στον κλάδο της ορυκτολογικής κατεργασίας, για τον οποίο σύμφωνα με κοινοτική οδηγία, ισχύει απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 20 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το κόστος για τα έσοδα του δημοσίου είναι της τάξης των 4 εκατομμυρίων το χρόνο.

Πηγή  Euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου