Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Μείωση του ΕΤΜΕΑΡ ζητάει η βιομηχανία με βάση τις «κατευθυντήριες γραμμές» της Ε.Ε.

 
Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και το κυριότερο φαίνεται ότι δεν το έχουν αντιληφθεί στην πλήρη του διάσταση οι σύμβουλοι του υπουργού. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα που απειλεί να τινάξει στον αέρα τη βιομηχανία. Επαναλαμβάνουμε πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα…
Την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της επιβολής
του ΕΤΜΕΑΡ ζητεί η βιομηχανία, η οποία βρίσκεται σε στάση αναμονής για να δει τη στάση που θα κρατήσει συνολικά στα ζητήματα ενεργειακού κόστους η κυβέρνηση. Το θέμα κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντικό καθώς δεν αφορά μόνο το τι θα κληθεί να πληρώσει η ασθμαίνουσα βιομηχανία της χώρας για το ΕΤΜΕΑΡ του 2016 αλλά με βάση τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τα έτη 2014 και 2015.
Συγκεκριμένα το θέμα ανέκυψε μετά από την πρόταση που υπέβαλε η ΡΑΕ για αναμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου ΕΤΜΕΑΡ και τον επαναπροσδιορισμό των συντελεστών επιμερισμού. Εδώ λοιπόν η βιομηχανία έχει καταθέσει τον προβληματισμό της αφού η πρόταση της ΡΑΕ προχωρά στον καθορισμό αριθμητικών τιμών των συντελεστών επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ προς τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, μόνο ως προς τη γενική ρύθμιση και δε λαμβάνει υπόψη της τους μειωμένους συντελεστές που προβλέπει η οδηγία για τους επιλέξιμους κλάδους.
Ειδικότερα όπως υπογραμμίζει η βιομηχανία, ο επαναπροσδιορισμός της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ πρέπει να γίνει στη βάση της παραγράφου 189 της ενότητας 3.7.2 των κατευθυντήριων γραμμών, με εισαγωγή μειωμένης χρέωσης των επιχειρήσεων που εντάσσονται στους επιλέξιμους κλάδους, η οποία θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 4% και 0,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται στους επιλέξιμους κλάδους και πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής.
Στον αντίποδα η ΡΑΕ έχει εισηγηθεί μόνο τη γενική ρύθμιση δηλαδή χρέωση 15% επί της ενιαίας/ μέσης χρέωσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό τα ανώτατα όρια 4% και 0,5% επί της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων.
Κίνδυνος
Όπως προαναφέρθηκε το θέμα δεν αφορά μόνο στο ΕΤΜΕΑΡ του 2016, αλλά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και για τη διετία 2014 – 2015. Και αυτό διότι η ΕΕ έχει γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με τη συμβατότητα του υφιστάμενου πλαισίου ΕΤΜΕΑΡ. Σε αντίστοιχη υπόθεση που έχει ανακύψει για την περίπτωση της γερμανικής βιομηχανίας και του μηχανισμού ενίσχυσης που εφαρμόστηκε εκεί (EEG Act 2012) η Επιτροπή έχει ήδη διατάξει την εν μέρει ανάκτηση της ενίσχυσης για το τμήμα που κρίθηκε ότι δεν είναι σύμφωνο με τα κριτήρια αναλογικότητας και επιλεξιμότητας των κατευθυντήριων γραμμών (χρέωση τουλάχιστον ίση με το 15% μεσοσταθμικής χρέωσης και μειωμένη χρέωση για τις επιχειρήσεις των επιλέξιμων κλάδων  ίση με το 4% & 0,5% ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας).
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλες χώρες όπως η Γαλλία εφαρμόζουν το μειωμένο συντελεστή 0,5% της προστιθέμενης αξίας, χωρίς καμία διάκριση πλην της ελάχιστης ετήσιας κατανάλωσης.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, και για τα έτη 2014 – 2016 η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τις επιχειρήσεις υψηλής τάσης ισούται με 11,43% και 11,3% δηλαδή υπολείπεται της ελάχιστης χρέωσης, ανοίγοντας το δρόμο για να ζητηθεί η μερική ανάκτηση της ενίσχυσης.
Αυτή η εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί μόνο εάν το σχέδιο προσαρμογής που θα υποβάλλει το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της διαδικασίας που εκκρεμεί στην Επιτροπή, περιλαμβάνει πρόβλεψη σχετικά με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών 4% και 0,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας για τα έτη 2014 -2016.
Μάλιστα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση της Γερμανίας, η οποία στο σχέδιο προσαρμογής που υπέβαλε είχε περιλάβει τη σχετική πρόβλεψη, τελικά ζητήθηκε η ανάκτηση μόνο για το ποσό που υπολειπόταν του 4% και 0,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και όχι του συνολικού ποσού που υπολειπόταν για την ελάχιστη χρέωση 15%.
Τιμολόγια
Πέραν του σοβαρότατου θέματος που έχει ανακύψει σε σχέση με την ΕΕ, πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι η βιομηχανία προσερχόμενη στις διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ, έχει προεξοφλήσει την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν υπάρξει δυσμενής ανατροπή των δεδομένων που θα αυξάνει τα κόστη για τη βιομηχανία, τότε θα βρεθεί στον αέρα και το θέμα των νέων τιμολογίων για την υψηλή τάση, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου