Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Γ. Κοπανάκης: «Το καλοκαίρι του 2017 θα λειτουργήσει στη Ρόδο το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ»

ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΕΗ 
Συνέντευξη στη
Μαρία Χονδρογιάννη

«Ηταν θετικός ο απολογισμός του 2015 ειδικά σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Βασικό μας μέλημα είναι να ολοκληρώσουμε τα έργα μας. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση και το άσχημο οικονομικό κλίμα. Το 2016 θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του».
Αυτό δηλώνει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στη «δ», ο διευθυντής παραγωγής της ΔΕΗ κ. Γιάννης Κοπανάκης και τονίζει πως στόχος είναι να λειτουργεί κανονικά το νέο εργοστάσιο στη Νότια Ρόδο το καλοκαίρι του 2017.
Ο κ. Γιάννης Κοπανάκης αποκαλύπτει πως στόχος της διοίκησης της ΔΕΗ είναι να λειτουργούν οι μηχανές του νέου εργοστασίου στη Νότια Ρόδο με φυσικό αέριο.
«Ο βασικός λόγος που επιλέγουμε τη καύση φυσικού αερίου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Κομισιόν αξιώνει το 2025 είτε να έχουν διασυνδεθεί τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα ή στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιείται ντίζελ ή φυσικό αέριο», αναφέρει ο κ. Κοπανάκης.
Σε ερώτηση αν έχει εγκαταλειφθεί ο στόχος της διασύνδεσης της Ρόδου με την ηπειρωτική Ελλάδα, ο κ. Κοπανάκης δηλώνει:
«Η λειτουργία του εργοστασίου δεν αντιστρατεύεται το συγκεκριμένο σχέδιο. Θα υπάρχει διαθέσιμη ισχύς από το εργοστάσιο. Αν δεν επαρκεί η ισχύς που θα φθάνει στη Ρόδο μέσω της διασύνδεσης θα τίθεται σε λειτουργία το εργοστάσιο».
Ο διευθυντής παραγωγής της ΔΕΗ τονίζει ότι ο νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο δεν θα εμποδίζει τις ΑΠΕ αλλά με την τεχνολογία του θα ενισχύει τις δυνατότητέ τους.
Η συνέντευξη του κ. Γιάννη Κοπανάκη, αναλυτικά:• Ήταν θετικός ο απολογισμός του 2015 για την επιχείρηση;
Ήταν θετικός ο απολογισμός του 2015 ειδικά σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Βασικό μας μέλημα είναι να ολοκληρώσουμε τα έργα μας. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση και το άσχημο οικονομικό κλίμα. Το 2016 θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του.• Πότε υπολογίζεται να λειτουργήσει το νέο εργοστάσιο;
Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε στο τέλος του τρέχοντος έτους να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της πρώτης μηχανής. Ο βασικός στόχος είναι το καλοκαίρι του 2017 να λειτουργεί κανονικά το εργοστάσιο.• Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα όμως το εργοστάσιο θα είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του το δεύτερο εξάμηνο του 2016 . Τι άλλαξε;
Είχαμε δηλώσει ότι θα γίνονταν προσπάθεια να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία το καλοκαίρι του 2016 κάποιες μηχανές. Αυτό προϋποθέτει κάποια πράγματα που δεν είναι εύκολο να γίνουν. Τα capital controls και άλλα προβλήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε σε δοκιμαστική λειτουργία κάποιες μηχανές στο δεύτερο εξάμηνο του 2016.• Είναι οικονομικοί οι λόγοι;
Όχι, προέκυψαν διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως τις παράκτιες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στη νέα ΜΠΕ προβλέπεται ότι για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή των παράκτιων εγκαταστάσεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εργασίες στο κτήριο που θα λειτουργεί το εργοστάσιο. Αυτό δεν μας επέτρεπε μέχρι τώρα δηλαδή να ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις για τη δημιουργία των παράκτιων εγκαταστάσεων. Αναφέρω ότι ολοκληρώθηκαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις και τοποθετήθηκαν ήδη τρεις μηχανές και δύο γεννήτριες και οι ανάλογοι μετασχηματιστές. Μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο και οι υπόλοιπες μηχανές. Θα τοποθετηθεί και ο βοηθητικός εξοπλισμός. Υπό κατασκευή είναι οι δεξαμενές.• Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή των παράκτιων εγκαταστάσεων;
Μέσα στον περασμένο Δεκέμβριο ανοίχθηκε ο δρόμος πρόσβασης και ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες. Θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και από το στρατό. Θα τοποθετηθεί σύντομα και ο αγωγός μεταφοράς καυσίμων. Εξηγώ ότι έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες για να ξεκινήσει σύντομα η κατασκευή των εγκαταστάσεων.• Το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ μπορεί να λειτουργεί και με φυσικό αέριο;
Αυτός είναι ο στόχος της ΔΕΗ. Το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα με κάποιες μικρές μετατροπές να παράγει ενέργεια με φυσικό αέριο. Αφού ξεκινήσει τη λειτουργία του με πετρέλαιο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε μετά φυσικό αέριο.• Πώς θα μεταφέρεται το αέριο στη Ρόδο;
Αυτό συζητάμε αυτή την περίοδο με τη ΔΕΠΑ. Μπορεί να είναι υγροποιημένο ή συμπιεσμένο αέριο. Πάντως είναι προτεραιότητα για τη ΔΕΗ η χρήση του φυσικού αερίου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.• Σε πόσο χρόνο υπολογίζεται να λειτουργήσει με φυσικό αέριο το εργοστάσιο; Αυτό θα έχει αντίκτυπο στις χρεώσεις των πελατών της επιχείρησης;
Όχι, δεν θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις στους πελάτες της επιχείρησης. Λογικά η καύση φυσικού αερίου θα πρέπει να έχει μικρότερο κόστος. Πρέπει να υπολογιστούν και οι τιμές του πετρελαίου που σε βάθος χρόνου θα είναι υψηλότερες. Ο βασικός λόγος που επιλέγουμε την καύση φυσικού αερίου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Κομισιόν αξιώνει το 2025 είτε να έχουν διασυνδεθεί τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα είτε στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιείται ντίζελ ή φυσικό αέριο. Επειδή το ντίζελ είναι ακριβό στις μονάδες που θα λειτουργούν στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα χρησιμοποιείται φυσικό αέριο.• Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί σημαίνουν πως εγκαταλείπεται το σχέδιο για τη διασύνδεση της Ρόδου με την ηπειρωτική Ελλάδα;
Όχι βέβαια. Η λειτουργία του εργοστασίου δεν αντιστρατεύεται το συγκεκριμένο σχέδιο. Θα υπάρχει διαθέσιμη ισχύς από το εργοστάσιο. Αν δεν φθάνει η ισχύς που θα φθάνει στη Ρόδο μέσω της διασύνδεσης θα τίθεται σε λειτουργία το εργοστάσιο. Αυτοί είναι όμως σχεδιασμοί που θα αποδώσουν στο μέλλον.• Πότε θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις προσωπικού για το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο;
Θα ξεκινήσουν μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου. Θα προσληφθούν 50 άτομα. Θα χρησιμοποιηθούν εργαζόμενοι του ΑΗΣ Σορωνής.• Το νέο εργοστάσιο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες της Ρόδου ή θα λειτουργεί παράλληλα και ο ΑΗΣ Σορωνής;
Όχι, για λόγους ευστάθειας του συστήματος θα λειτουργούν και τα δύο εργοστάσια. Η ισχύς που θα παράγουν θα είναι ισομοιρασμένη.• Προβλέπεται περαιτέρω διάσπαση της ΔΕΗ;
Δεν έχω την αρμοδιότητα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Γνωρίζω όμως ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.• Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στην τοπική κοινωνία;
Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε δώσει για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου. Η μονάδα θα πληροί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους. Για τους λόγους που εξήγησα θα προχωρήσουμε στην χρήση φυσικού αερίου. Προσπαθούμε ώστε να επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον και ο ΑΗΣ Σορωνής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη λειτουργία των παλαιών μηχανών. Με τη λειτουργία του νέου εργοστασίου θα ενδυναμωθεί η οικονομία του νησιού αφού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης θα υλοποιηθούν τα έργα που έχουν ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου ως αντιστάθμισμα για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου στη Νότια Ρόδο. Στα πλαίσια της συμφωνίας τα έργα θα υλοποιούνται από το Δήμο και το κόστος θα καλύπτεται από τη ΔΕΗ.• Πώς θα συμβάλει το εργοστάσιο στην ανάπτυξη;
Ένα παράδειγμα είναι η ηλεκτροδότηση της νέας μαρίνας. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κάλυψη της ζήτησης γιατί θα λειτουργεί πλέον το νέο εργοστάσιο. Για την ηλεκτροδότηση της μαρίνας δεν αρκεί το νέο εργοστάσιο. Χρειάζεται να δημιουργηθεί και νέος υποσταθμός σε κάποιο σημείο της πόλεως. Το θέμα αυτό όμως αφορά κυρίως το διαχειριστή του δικτύου της ΔΕΗ.• Έχει βελτιωθεί το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας;
Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση του δικτύου. Εκτός από την ευστάθεια του συστήματος δίνεται η δυνατότητα για λειτουργία περισσότερων μονάδων ΑΠΕ στη Ρόδο. Ο νέος σταθμός όχι μόνο δεν εμποδίζει τις ΑΠΕ αλλά με την τεχνολογία του ενισχύει τις δυνατότητες τους. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ θα έχουν προτεραιότητα στο νησί.• Ζήτημα ανταγωνισμού με άλλη εταιρεία παραγωγής ενέργειας υπάρχει;
Όχι, και δεν μας απασχολεί.• Πόσα χρήματα θα διατεθούν από τη ΔΕΗ για τα αντισταθμιστικά έργα;
Θα διατεθούν 3.000.000 ευρώ. Η υλοποίηση των έργων αφορά το Δήμο. Την τρέχουσα περίοδο εκπονούνται οι σχετικές μελέτες και σε σύντομο διάστημα θα γίνουν οι διαγωνισμοί. Από εμάς έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου