Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για την διευθέτηση του ασφαλιστικού ζητήματος των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα) στη ΔΕΗ ΑΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για κκε
Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Διευθέτηση ασφαλιστικού ζητήματος εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα) στη ΔΕΗ ΑΕ

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση οκτάμηνου στη ΔEH AE, αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε σχέση με την ασφαλιστική τους κάλυψη κατά τους δύο τελευταίους μήνες της εργασίας τους.
Συγκεκριμένα: Με την υπογραφή της σύμβασης, η ΔΕΗ ΑΕ κάνει αναγγελία πρόσληψης στο ΙΚΑ και καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τους έξι πρώτους μήνες στο ΙΚΑ ενώ για τους δύο τελευταίους μήνες καταβάλλονται στον Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ). Το πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο (ΚΑΠ-ΔΕΗ) δεν γίνεται η εγγραφή σε αυτό με την αντίστοιχη διαγραφή από το ΙΚΑ.
Ειδικότερα ο εργαζόμενος με το πέρας του εξαμήνου βρίσκεται μπροστά σε δύο επιλογές.
  1. Με δική του πρωτοβουλία θα ενημερώσει το ΠΕΚΑ (Περιφερειακός Κλάδος Ασφάλισης) στο οποίο υπάγεται, για διαγραφή από το ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση επειδή τα ΠΕΚΑ δεν έχουν πλέον την αρμοδιότητα να κάνουν καταχώρηση (από ΙΚΑ σε ΔΕΗ) στέλνουν τα ανάλογα έγγραφα α) στο ΙΚΑ β) στο ΚΑΠ ΔΕΗ και γ) στο επικουρικό της ΔΕΗ.
Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος τους δύο τελευταίους μήνες φαίνεται ανασφάλιστος χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος.
  1. Ο εργαζόμενος δεν προχωράει στην παραπάνω διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία, όμως σε περίπτωση αίτησης αναρρωτικής άδειας τότε φαίνεται ανασφάλιστος.
Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις ο εργαζόμενος φαίνεται τους δύο τελευταίους μήνες της οκτάμηνης εργασίας του ανασφάλιστος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, που ενώ καταβάλλονται κανονικά οι ασφαλιστικές κρατήσεις δεν μπορούν να έχουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν (αναρρωτική άδεια, κάλυψη εξόδων κηδείας κ.α).
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ Υπουργός,
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(οκτάμηνα) στη ΔΕΗ ΑΕ.
  • Τι μέτρα θα λάβει ώστε να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και να εξασφαλιστεί πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις καθώς και για να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με όλα τα δικαιώματα για να καλυφθούν οι ανάγκες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.
Οι Βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου