Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Νίκος Χατζηαργυρίου: Τα δίκτυα πρέπει να μείνουν δημόσια

 
Την άποψη ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην είσπραξη απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος από μεγαλοεπιχειρηματίες μπαταχτσήδες, έναντι των κοινωνικά ασθενέστερων καταναλωτών, διατυπώνει στην «Εφ.Συν.» ο Νίκος Χατζηαργυρίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τα δίκτυα ηλεκτρισμού και εκτελεί τις εντολές αποκοπής ρεύματος.
Ο ίδιος αποδίδει τα πολλά κρούσματα αποκοπών στην ελλιπή πληροφόρηση από πλευράς των καταναλωτών.
● Αρκετές φορές ο ΔΕΔΔΗΕ κατηγορείται για κοινωνική αναλγησία επειδή κόβει το ρεύμα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και για διάφορους λόγους δεν έχουν μπει στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να αποφεύγονται τέτοια κρούσματα και αντιθέτως να δοθεί από τη ΔΕΗ προτεραιότητα στην είσπραξη οφειλών από μεγαλοεπιχειρηματίες μπαταχτσήδες;
Πρώτα θα πρέπει να διευκρινίσω ότι οι εντολές διακοπής λόγω χρέους δίνονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί και μάλιστα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Υπάρχουν όντως περιπτώσεις όπου έχουν γίνει διακοπές ρεύματος λόγω χρέους σε πελάτες με προβλήματα υγείας ή σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτές οφείλονται στην έλλειψη σωστής πληροφόρησης του ΔΕΔΔΗΕ και των προμηθευτών και γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό οι πελάτες να παρέχουν σωστά στοιχεία προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις για ΚΟΤ.
Κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει όντως να δίνεται προτεραιότητα στην είσπραξη οφειλών από μεγαλοεπιχειρηματίες μπαταχτσήδες έναντι κοινωνικά ασθενέστερων καταναλωτών.
● Οι παράνομες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο και οι ρευματοκλοπές αποτελούν κοινωνικό ή οικονομικό πρόβλημα για τη ΔΕΗ;
Οι δυσμενείς επιπτώσεις των παράνομων επανασυνδέσεων και των ρευματοκλοπών είναι πολλές και σοβαρές για τον τομέα ηλεκτρισμού της χώρας μας.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα κόστη που αποφεύγουν να πληρώσουν όσοι παρανομούν επηρεάζουν τα τιμολόγια ηλεκτρισμού, που αναγκαστικά καλύπτονται από τους συνεπείς καταναλωτές. Αρα πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που επηρεάζει όλους τους πολίτες.
● Συμμερίζεστε τις ανησυχίες ότι λόγω της μείωσης του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συντήρησης, του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης των δικτύων διανομής, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα τόσο στην ευστάθεια όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο μέλλον;
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ευστάθεια του δικτύου και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι επεκτάσεις των δικτύων διανομής έχουν όντως μειωθεί τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, λόγω της μείωσης των αιτημάτων για νέες συνδέσεις νοικοκυριών και ΑΠΕ.
Τα έργα που αφορούν τη συντήρηση και τις βελτιώσεις των δικτύων που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζονται κανονικά. Αυτή την περίοδο έχουμε συγκρατήσει το κόστος στις επενδύσεις προκειμένου να μην υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια.
Δίνουμε, όμως, μεγάλη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του δικτύου με στόχο τη μείωση των χρόνων αποκατάστασης βλαβών, την πιο άνετη εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,25 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, με πλήθος στρατηγικών έργων εκσυγχρονισμού του δικτύου.
● Η κυβέρνηση προωθεί τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κινήσεις ιδιωτικοποίησης και στα δίκτυα διανομής;
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μια πλήρως ανεξάρτητη οργανωτικά και λειτουργικά ανώνυμη εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ.
Δεδομένου ότι τα δίκτυα λειτουργούν υπό μονοπωλιακό καθεστώς και υπό αυστηρή ρυθμιστική εποπτεία και ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις διαφάνειας και ανεξαρτησίας για τη λειτουργία της αγοράς προμήθειας ηλεκτρισμού, δεν υπάρχει κατά την άποψή μου κανένα πλεονέκτημα από την ιδιωτικοποίησή τους, όπως και συνολικά από την ιδιωτικοποίηση στρατηγικών υποδομών της χώρας.
● Οι βλάβες παραμένουν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο για το δίκτυο. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση; Πόσο χρόνο μένει χωρίς ρεύμα ο μέσος πελάτης της ΔΕΗ σήμερα;
Στη χώρα μας τα τελευταία έτη ο δείκτης SAIFI που μετρά πόσες φορές διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε διάστημα ενός έτους βρίσκεται σε συνεχή μείωση και είναι σήμερα κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Ειδικότερα, διαμορφώνεται αρκετά κάτω από το 2, το οποίο σημαίνει ότι ο μέσος πελάτης μας υφίσταται λιγότερες από 2 διακοπές ηλεκτροδότησης ετησίως λόγω βλαβών.
Ο μέσος χρόνος διακοπής ηλεκτροδότησης πελάτη βελτιώνεται επίσης συνέχεια και έχει μειωθεί από τα περίπου 250 λεπτά προ δεκαετίας στα 95 λεπτά.
Αυτές οι επιδόσεις θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές και αναμένεται περαιτέρω βελτίωσή τους, μέσω του προγραμματιζόμενου εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής.
● Σε ποιες περιπτώσεις αποζημιώνονται οι καταναλωτές από τον ΔΕΔΔΗΕ για ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές λόγω αυξομειώσεων τάσης; Υπάρχουν αρκετά παράπονα.
Ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει τους καταναλωτές στις περιπτώσεις τυχαίας βλάβης. Η σχετική αποζημίωση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τις μονοφασικές και σε 400 ευρώ για τις τριφασικές παροχές.
Το ποσό αυτό αντανακλά το κόστος της εγκατάστασης προστασίας έναντι υπερτάσεως από τον καταναλωτή. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει τους καταναλωτές σε εύλογο χρηματικό ύψος αναλόγως της ζημίας που υπέστησαν, στις περιπτώσεις που αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του ή υπηρεσιών του.
● Χρόνια τώρα προγραμματίζεται η αντικατάσταση των 7,5 εκατ. «ρολογιών» με «έξυπνους» μετρητές. Ποιος θα επωμιστεί, όμως, το κόστος που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ;
Οντως το έργο των έξυπνων μετρητών έχει καθυστερήσει. Πρόσφατα έγινε ένα σημαντικό βήμα με την κατάθεση προσφορών για το πιλοτικό έργο των 200.000 έξυπνων μετρητών.
Συμμετείχαν τρία αξιόλογα εταιρικά σχήματα με προσφορές που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών με διαφορετικούς μετρητές.
Το πιλοτικό αυτό έργο είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσουμε στη σταδιακή εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών πανελλαδικά.
Ο στόχος για αντικατάσταση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με έξυπνους μέχρι το 2020 είναι ίσως φιλόδοξος, ωστόσο το ότι προχωρά με επιτυχία το πιλοτικό αυτό έργο με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο για την πορεία της πανελλαδικής επέκτασής του.
Το ύψος της επένδυσης για την αντικατάσταση των περίπου 7,5 εκατ. μετρητών πανελλαδικά φτάνει τα περίπου 750 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί δηλαδή σε περίπου 100 ευρώ ανά μετρητή.
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι σήμερα στη φάση επικαιροποίησης της μελέτης κόστους-οφέλους του έργου και εξετάζουμε όλα τα επενδυτικά σενάρια, δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία από Ε.Ε., ΣΔΙΤ, ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση των καταναλωτών.

(Συνέντευξη στον Β. Γεώργα, Εφημερίδα των Συντακτών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου