Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΗ: Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν αποτελεί ούτε "νίκη" ούτε "ήττα"

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΗ: Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν αποτελεί  ούτε "νίκη" ούτε "ήττα" 
Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν αποτελεί ούτε "νίκη" ούτε "ήττα"  για κανένα μέρος, σημειώνει η ΔΕΗ σε ανακοίνωση της σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί προσφυγής της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ)  κατά της ΔΕΗ στις 10.12.2013.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:
-              Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί επαρκείς και
αποδέχεται τις δεσμεύσεις τις οποίες η ίδια η ΔΕΗ υπέβαλε σ' αυτήν κατά τη συνεδρίαση της 25.09.2015. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες της.  Με άλλα λόγια η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν αποτελεί ούτε "νίκη" ούτε "ήττα"  για κανένα μέρος, όπως άστοχα επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί και δεν προδιαγράφει ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ως προς την τιμολόγηση της ΑτΕ.
-              Σε αυτό το πλαίσιο η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ  στις 7 Δεκεμβρίου 2015 καθόρισε κριτήρια, που οδηγούν σε τιμοκατάλογο με 56 διαφορετικά τιμολόγια, παρέχοντας πλήρη ευχέρεια και  στοιχεία  διαπραγμάτευσης  με όλους τους πελάτες Υψηλής Τάσης.
-              Η ΔΕΗ αναμένει από την ΑτΕ να προσέλθει στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση με το επιβαλλόμενο  εποικοδομητικό πνεύμα, ώστε να βρεθεί λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου