Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Πως θα γίνεται η υποβολή προσφορών για τη δημοπρασία υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου

Αποτέλεσμα εικόνας για αδμηε 
Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών στη Δημοπρασία για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου θα γίνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ILSA του ΑΔΜΗΕ, διευκρινίζει ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ILSA  παρέχεται από τον ΑΔΜΗΕ στους συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και έχει τις εξής
δυνατότητες:
- Ηλεκτρονική αποστολή αρχείων από τους Συμμετέχοντες προς τον ΑΔΜΗΕ
- «Κλείδωμα» των αρχείων που διακινούνται, με χρήση κρυπτογράφησης
- «Ξεκλείδωμα» κάθε αρχείου από τον ΑΔΜΗΕ μόνο όταν ο δημιουργός του δημοσιοποιήσει  το «κλειδί κρυπτογράφησης» που χρησιμοποίησε
- Στην παρούσα φάση το σύστημα χρησιμοποιείται για τη υποβολή οικονομικών προσφορών για τις δημοπρασίες της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου
Για τη συμμετοχή στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ILSA απαιτείται οι υποψήφιοι να διαθέτουν τα πιο κάτω:
- Μία έως τέσσερις (1-4) Static IP addresses μέσω των οποίων θα συνδέονται στο σύστημα του ΑΔΜΗΕ. ΤιςStatic IP addresses θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τη σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση IT.ilsa@admie.gr
- Το λογισμικό κρυπτογράφησης είτε σε εμπορικά διαθέσιμη έκδοση (PGP Symantec Encryption Desktop (https://support.symantec.com/en_US/article.HOWTO65733.html), είτε σε open source έκδοση.
- Ειδικό κωδικό EIC ΕNTSO-E Energy Identification Code, ο οποίος θα αποδοθεί από τον ΑΔΜΗΕ για κάθε Θέση Κατανάλωσης και θα κοινοποιηθεί μέσω email σε κάθε Συμμετέχοντα.
Ο ΑΔΜΗΕ θα εκδώσει τους αρχικούς κωδικούς ασφαλείας (username και password) και θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες.
Στους συμμετέχοντες θα διατίθεται test περιβάλλον του  συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ILSA,  για εξοικείωση.
Ερωτήματα σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να απευθύνονται στο e-mail  IT.ilsa@admie.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου