Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ: Παρέμβαση υπέρ των εργαζομένων, ΑΣΕΠ 5Κ/2014, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ

 
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ, μετά από σχετικό αίτημα της προσωρινής Διοικούσας του υπό σύσταση σωματείου των εργαζομένων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εν λόγω εργαζόμενους περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός μελών του και κατανοώντας
το δίκαιο του αιτήματος τους, αποφάσισε να ενισχύσει τον αγώνα των εργαζομένων για τα εξής θέματα:
  1. Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
  2. Ένταξη του προσωπικού στον υφιστάμενο ΚΚΠ ΔΕΗ
  3. Ακύρωση της απόφασης της Διοίκησης για επιστροφή καταβαλλόμενων δεδουλευμένων (δώρων)
Στα παραπάνω πλαίσια στις 16.1.2017 εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση ΣΔΜ Ομίλου ΔΕΗ και ΣΕΠ. Επίσης επιδίωξε και πέτυχε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ηλία Μοναχολιά και στελέχη της εταιρείας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, στα γραφεία της Διοίκησης. Εκτός της Διοίκησης συμμετείχαν ο ΣΔΜ Ομίλου ΔΕΗ (με τον α΄ Αντιπρόεδρο Π. Χωριανόπουλο και τον Tαμία Κ. Καούσια), ο ΣΕΠ και η ΕΔΟΠ.
Ο ΔΝΣ της εταιρείας, δεσμεύθηκε να δημοσιεύσει σχέδιο Κανονισμού Εργασίας τις επόμενες ημέρες το οποίο και έγινε. Το σχέδιο εξετάσθηκε από το Νομικό Σύμβουλο των εργαζομένων, οι οποίοι διατήρησαν επιφυλάξεις και αποφάσισαν να προσφύγουν στη διαιτησία, ζητώντας τη συνδρομή και τη στήριξη των σωματείων.
Ο Σύλλογος κατόπιν σχετικού αιτήματος μελών του, αποφάσισε να προβεί σε πρόσθετη παρέμβαση  υπέρ των εργαζομένων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με πρόσθετη νομική κάλυψη του γνωστού εργατολόγου Δημήτρη Περπατάρη στα πλαίσια της Διαιτησίας.
Παράλληλα συνέστησε στους εργαζόμενους να ζητήσουν τη στήριξη της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ-ΚΗΕ και της Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ, επειδή ο ΚΚΠ είναι κανονισμός της ΔΕΗ ΑΕ, περιλαμβάνεται στις διμερείς ΕΣΣΕ που υπογράφει η Ομοσπονδία με τις Διοικήσεις των Εταιρειών και ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ ΑΕ κος Μανώλης Παναγιωτάκης είναι και Πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.
Ως εκ τούτου άποψη του Συλλόγου είναι ότι οι προαναφερθέντες θα πρέπει να συμμετάσχουν στην πρόσκληση συμφιλίωσης που γίνεται με την εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας.
Στις 20.2.2017 εκδόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας σχετική επιστολή για σύγκληση σύσκεψης, προς το Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΗ Ανανεώσιμες, το Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού, το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ και τη Διοίκηση της Εταιρείας.
Στη χθεσινή συνεδρίαση της ΓΕΝΟΠ (22.2.2017), συζητήθηκε το εν λόγω θέμα και ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες θέσεις του, από τον α΄ Αντιπρόεδρο Π. Χωριανόπουλο και το β΄ Αντιπρόεδρο και μέλος του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ Α. Κακάλη.
Τα σχετικά στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, www.sdmdei.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου