Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΗ Το Ευρωκοινοβούλιο ανοίγει τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος

Με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για τη χώρα μας να έχει πρόσβαση σε σημαντικά κονδύλια, πλέον του 1 δισ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ηλεκτρικού συστήματος.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε εξαιρετικής σημασίας για τη χώρα μας τροπολογίες για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (CO2).
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, με ψήφους 374 έναντι
299, ενδεικτικό της μεγάλης προσπάθειας και μάχης που δόθηκε, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού (άρθρο 10δ της υπό έκδοση Οδηγίας) θα ενταχθούν οι χώρες των οποίων το ΑΕΠ μέχρι το 2015 ήταν κάτω του 60% του μέσου κοινοτικού όρου. Έτσι, στις χώρες αυτές συμπεριλήφθηκε και η Ελλάδα, σε αντίθεση με την άστοχη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 23-24 Οκτωβρίου του 2014, που είχε θέσει ως έτος αναφοράς το 2013, οπότε η χώρα μας ήταν εκτός του Ταμείου.
Παράλληλα, στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου προβλέφθηκε ειδική διάταξη για την ένταξη της Ελλάδας και στο Μηχανισμό Μεταβατικής Δωρεάν Κατανομής Δικαιωμάτων (CO2), άρθρο 10γ.
Με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για τη χώρα μας να έχει πρόσβαση σε σημαντικά κονδύλια, πλέον του 1 δισ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ηλεκτρικού συστήματος.
Πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη, σταθμό στη μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τη ΔΕΗ από το Μάιο του 2015, και με την οποία συντάχθηκαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές και σημαντικοί φορείς όπως ο ΣΕΒ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Eurelecric.
Η ΔΕΗ ευχαριστεί την Κυβέρνηση και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, καθώς και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
Ευχαριστεί ιδιαίτερα, συγχαίρει και εξαίρει την έντονη δραστηριότητα των Ελλήνων ευρωβουλευτών, από όλες τις πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους Κύπριους ευρωβουλευτές.
Η ενεργοποίησή τους και η έντονη και συστηματική δουλειά τους συνετέλεσαν να πειστούν για τις ελληνικές θέσεις οι επιμέρους Ευρωκοινοβουλευτικές Ομάδες και να καταθέσουν τροπολογίες και τελικά να κερδηθεί η μάχη στην Ολομέλεια, με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών από όλα τα κράτη-μέλη.
Ας μας επιτραπεί, για λόγους δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας, να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στους κκ Δ. Παπαδημούλη, Μ. Σπυράκη, Ν. Μαριά και Ν. Ανδρουλάκη, επισημαίνει η επιχείρηση.
Απομένει η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση, που επανειλημμένα έχει θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, θα έχει ως καθοριστικής σημασίας εφόδιο τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μέχρι την ολοκλήρωση της επιτυχίας η ΔΕΗ θα στηρίζει τις προσπάθειες με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου