Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Στο… ακροατήριο η ΔΕΗ για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους Διαχειριστές – Έπονται ο ΔΕΔΔΗΕ αλλά και ο ΑΔΜΗΕ.


 
Θοδωρής Παναγούλης

Πραγματοποιήθηκε τελικά χθες η ακρόαση στην οποία είχαν κληθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ, περιλαμβανομένου του προέδρου Μανόλη Παναγιωτάκη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης προς τους διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Την επόμενη εβδομάδα
έχει κληθεί για ακρόαση ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σύντομα πρόκειται να κληθεί ο ΑΔΜΗΕ για την υπόθεση με τις ΥΚΩ που όφειλε να υπολογίζει και δεν το κάνει.
Όσον αφορά τη χθεσινή ακρόαση, αντικείμενο της έρευνας της ΡΑΕ είναι ο τρόπος με τον οποίο η ΔΕΗ πραγματοποιεί τις πληρωμές και ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της. Βασικό προς εξέταση θέμα είναι αν η ΔΕΗ παρακρατά εισπράξεις ρυθμιζόμενων χρεώσεων που ανήκουν στους Διαχειριστές (Τέλη Δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ κ.λπ.) και, αντί να τους τις αποδώσει, τις διοχετεύει για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεών της, όπως για παράδειγμα το επενδυτικό της πρόγραμμα, η πληρωμή των προμηθευτών της κ.λπ..
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, κατά την πρώτη σχετική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε χθες, η ΔΕΗ πρόβαλε το βασικό ισχυρισμό ότι δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται για να αποπληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς τους Διαχειριστές, λόγω των υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών προς αυτή. Ως εκ τούτου κάνει πράγματι διαχείριση των προτεραιοτήτων που υπάρχουν, μεταξύ των οποίων κάποιες ανελαστικές που αν δεν πληρωθούν θα επιφέρουν τεράστια ζημιά (ακόμα και χρεωκοπία) στην επιχείρηση.
Υποστήριξε πάντως ότι έχει αποδώσει μέχρι σήμερα μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που έχει εισπράξει από τις αντίστοιχες ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Υποστήριξε επίσης ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ είναι συνολικά περί τα 150 εκατ. ευρώ, πολύ λιγότερα δηλαδή από όσα υποστηρίζουν οι δύο Διαχειριστές.
Για τους ισχυρισμούς της (σχετικά με το ύψος των ανεξόφλητων χρεών προς αυτήν από τους καταναλωτές και των ληξιπρόθεσμων προς τους Διαχειριστές, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών ροών της), η ΔΕΗ θα πρέπει τώρα να προσκομίσει στοιχεία στη ΡΑΕ, πράγμα που δεσμεύθηκε να κάνει το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε, το αργότερο σε ένα μήνα, να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Για να μην έχει περαιτέρω επιπτώσεις (πρόστιμα κ.λπ.), η ΔΕΗ θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει παρακρατήσει για κανένα λόγο εισπραχθέντα ποσά από ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανεξάρτητα από το ποιές ταμειακές ανάγκες είχε.
Την επόμενη εβδομάδα ο ΔΕΔΔΗΕ…
Η διαδικασία της ακρόασης θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, με «φιλοξενούμενους» στην έδρα της ΡΑΕ τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. Η αιτία για την οποία έχει κληθεί ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής να παράσχει εξηγήσεις είναι ότι, ως λειτουργός της αγοράς στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα των νησιών, δεν έχει τηρήσει τον κώδικα, δεν έχει δηλαδή φροντίσει να αποτρέψει αντισυμβατικές ενέργειες από τη ΔΕΗ.
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες παραγωγών ΑΠΕ στα νησιά, σύμφωνα με τις οποίες η ΔΕΗ ούσα ταυτόχρονα ο βασικός παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, κάνει αυθαίρετα συμψηφισμό των ποσών που αφορούν το ΕΤΜΕΑΡ και δεν το αποδίδει, όπως θα έπρεπε, αυτούσιο στον ΔΕΔΔΗΕ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν ασύμμετρα οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών και αιολικών) γεγονός που έχει φέρει πολλούς επενδυτές σε αδιέξοδο.
… και στη συνέχεια ο ΑΔΜΗΕ
Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι σύντομα θα κληθεί σε ακρόαση από τη ΡΑΕ και ο έτερος Διαχειριστής, ο ΑΔΜΗΕ. Αιτία ένα θέμα που έχει πρόσφατα αποκαλύψει το energypress και αφορά την παράληψη του ΑΔΜΗΕ στο να κρατάει λογαριασμό για τα έσοδα και τα έξοδα από τα οποία προκύπτει το ύψος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αντί οι ΥΚΩ που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος να μετριούνται με ακρίβεια, σήμερα φαίνεται ότι υπολογίζονται κατά προσέγγιση μόνον της ίδιας της ΔΕΗ, χωρίς να υπάρχει αντικειμενική μέτρηση.
Οι ΥΚΩ ως γνωστόν αφορούν κυρίως τα επιπλέον κόστη που υπάρχουν για την ηλεκτροδότηση των νησιών, αλλά και τα κονδύλια που δαπανώνται για τα ειδικά τιμολόγια των πολύτεκνων, του ΚΟΤ κ.λπ. Τα κόστη αυτά πρέπει να ανακτώνται από τους καταναλωτές ρεύματος μέσα από ειδική χρέωση στους λογαριασμούς που εκδίδουν οι προμηθευτές με πρώτη τη ΔΕΗ.
Το ετήσιο ανακτήσιμο ποσό των ΥΚΩ το οποίο πράγματι προσθέτουν οι εταιρείες εμπορίας στους λογαριασμούς ρεύματος έχει οριστεί με νόμο, με σχετικώς αυθαίρετο τρόπο,  και είναι «καρφωμένο» στην ίδια τιμή από το 2012 και μετά.  Το να τηρείται σχετικός λογαριασμός με καταγεγραμμένα τα έσοδα και τα έξοδα, είναι δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ωστόσο επικαλούμενος διάφορα τεχνικά και άλλα προβλήματα απέχει από την υποχρέωσή του αυτή, έχει μάλιστα απαντήσει αρνητικά σε σχετικές οχλήσεις των αρμόδιων αρχών.
Το αποτέλεσμα είναι, η μεν ΔΕΗ να υποστηρίζει ότι η διαφορά ανάμεσα στα κόστη που έχει καταβάλλει η ίδια για ΥΚΩ (ηλεκτροδότηση νησιών κ.λπ.) και στα ποσά που έχει ανακτήσει μέσω των λογαριασμών για τα έτη 2012 - 2015 φτάνει στα 600 εκατ. ευρώ, η δε ΡΑΕ που θα πρέπει να αποφασίσει για την ανάκτηση των ΥΚΩ, να μην έχει κανένα στοιχείο από ανεξάρτητο φορέα, παρά μόνον τα στοιχεία της ΔΕΗ.
Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον, ότι τα πραγματικά ποσά που δαπανώνται για ΥΚΩ και πρέπει να ανακτηθούν, πιθανότατα είναι πολύ διαφορετικά από όσα προβλέπει ο νόμος. Τα πρώτα χρόνια επειδή τα κόστη καυσίμου (ντίζελ) ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερα, στη συνέχεια, δε, με την κατάρρευση των τιμών πετρελαίου, επειδή τα κόστη καυσίμου είναι σημαντικά χαμηλότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου