Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Eurelectric: Υπέρ της αύξησης των αποζημιώσεων από το ταμείο εκσυγχρονισμού προς τα κράτη-μέλη με χαμηλό ΑΕΠ

 

Τις θέσεις της αναφορικά με την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS) υπέβαλε η Eurelectric την Παρασκευή με αφορμή το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που προηγήθηκε αυτό το μήνα.
Ο σύνδεσμος αναφέρει σχετικά ότι η ομαλή μετάβαση προς την απανθρακοποίηση της Ευρώπης θα διευκολυνθεί μέσω ενός ξεκάθαρου και αξιόπιστου μηνύματος στην τιμή των
ρύπων, το οποίο θα επιτρέψει στον κλάδο να συνεχίσει τις επενδύσεις του.
Παρόλα αυτά, η Eurelectric τονίζει ότι οι παρούσες τάσεις δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε μια επαρκή τιμή και ως εκ τούτου προτείνονται τα εξής:
- Αύξηση του ρυθμού απόσυρσης δικαιωμάτων εκπομπών στη φάση 4 του ETS σε τουλάχιστον 2,4% ετησίως.
- Αύξηση του ποσοστού δικαιωμάτων εκπομπών που θα καταλήξουν στο αποθεματικό (MSR) στο 24% από το 2019.
- Σταδιακή αύξηση της αποζημίωσης που προκύπτει από το άρθρο 10c και 10d της σχετικής οδηγίας (πόροι από το ταμείο εκσυγχρονισμού) ώστε να εξισορροπηθεί η αύξηση της τιμής στο ETS και το κόστος προσαρμογής των κρατών-μελών με χαμηλό ΑΕΠ.
Επίσης, τονίζεται ότι η ανάλυση του συνδέσμου φανερώνει πως τα πρόσθετα κοινοτικά και εθνικά μέτρα οδηγούν σε περαιτέρω μειώσεις εκπομπών στους τομείς που καλύπτει το ETS και έτσι μειώνουν την ανάγκη χρήσης δικαιωμάτων εκπομπών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στρεβλώσεις στο σύστημα.
«Το αποτέλεσμα των μηχανισμών στήριξης των ΑΠΕ, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διευρυμένοι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας μετά το 2020 θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ενώ θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις των αλληλοκαλυπτόμενων πολιτικών επί του ETS. Αυτό είναι ακόμα πιο απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των στόχων του 2030 στη νομοθεσία που θα προκύψει ως αποτέλεσμα του χειμερινού πακέτου προτάσεων της Κομισιόν», καταλήγει η Eurelectric.

 http://energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου