Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: 1,37 δισ. ευρώ για τα 13 στρατηγικά έργα του νέου σχεδίου ανάπτυξης δικτύου 2019-2023

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο ΔΕΔΔΗΕ το σχέδιο ανάπτυξης δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023 ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου.
Όπως αναφέρει ο διαχειριστής, η ανάπτυξη του Δικτύου περιλαμβάνει έργα επέκτασης και ενίσχυσης/αναβάθμισης του Δικτύου, έργα εκσυγχρονισμού του Δικτύου και των υποδομών του, καθώς και των υποδομών και του εξοπλισμού του Διαχειριστή του Δικτύου, τα οποία αποσκοπούν στην:
 εξυπηρέτηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
 ικανοποίηση των αναγκών σύνδεσης νέων Χρηστών ή τροποποίησης υφιστάμενων συνδέσεων Χρηστών
 αναβάθμιση της παρεχόμενης Ποιότητας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες
 βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και της ασφάλειας λειτουργίας του Δικτύου.
Ο σχεδιασμός των έργων ανάπτυξης του Δικτύου λαμβάνει ιδίως υπόψη:
 τα τρέχοντα επίπεδα φορτίου και δυναμικού παραγωγής στο Δίκτυο και προβλέψεις για την εξέλιξή τους
 τις ανάγκες σύνδεσης νέων Χρηστών
 το τρέχον επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών και απωλειών ενέργειας και τους αντίστοιχους στόχους που τίθενται
 την εξέλιξη της τεχνολογίας και των απαιτήσεων των Χρηστών
 την προστασία του περιβάλλοντος.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν επιλεγεί κρίσιμα έργα με επίκεντρο τις τελευταίες τεχνολογίες, τα οποία χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμού.
Αναλυτικότερα, τα έργα που θεωρούνται ως στρατηγικά είναι τα ακόλουθα:
 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής
 2. Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών
 3. Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων λοιπών Περιφερειών
 4. Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα \
 5. Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 6. Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ
 7. Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών (Call Centers)
 8. Αναβάθμιση του Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων
 9. Δημιουργία Υποδομών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για τήρηση σχετικού Κώδικα
 10. Ανάπτυξη Υποδομών Έξυπνου Νησιού στα ΜΔΝ (πιλοτικό έργο και προώθηση επέκτασης)
 11. Τηλεμέτρηση πελατών χαμηλής τάσης (ΧΤ) (πιλοτικό)
 12. Αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 13. Πρόσφατα προστέθηκε ένα επιπλέον Στρατηγικό Έργο με το ακόλουθο αντικείμενο: Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών ΔΕΔΔΗΕ
Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι οι πρωτοβουλίες του ΔΕΔΔΗΕ για τη δημιουργία σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων προβλέπουν ολοκλήρωσή τους στα νησιά το 2019 (κατά τα δύο τρίτα) και το 2020 στην περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Οι συνολικές επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο σχέδιο ανέρχονται σε 1,376 δις. ευρώ ως το 2023.
 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου