Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάσα για τη ΔΕΗ η εξαίρεση της Υψηλής Τάσης

 
To αίτημα της ΔΕΗ για να μην συνυπολογίζονται οι πελάτες στην Υψηλή Τάση, δηλαδή οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, στο συνολικό μερίδιο της εταιρίας στην αγορά ηλεκτρισμού φαίνεται ότι συζητείται πλέον σοβαρά από τους θεσμούς, ενώ όλοι συνειδητοποιούν
ότι ο μνημονιακός στόχος για τη μείωση του μεριδίου της κάτω του 50% ως το τέλος του 2019 είναι ανέφικτος. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, αν και ήταν οι πρώτες που απέκτησαν το δικαίωμα να στραφούν σε άλλο προμηθευτή ηλεκτρισμού ως επιλέγοντες καταναλωτές, εν τούτοις παραμένουν πελάτες της ΔΕΗ γιατί δεν υπάρχει άλλος προμηθευτής στην αγορά ικανός να δώσει φθηνότερες τιμές στη βιομηχανία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κλιμάκια των δανειστών εξετάζουν σοβαρά την πρόταση και είναι πολύ πιθανόν να εξαιρέσουν τους πελάτες στην Υψηλή Τάση, από το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά όσο δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό εναλλακτικοί προμηθευτές με ανταγωνιστικές τιμές για τη βιομηχανία. Τον Απρίλιο η κατανάλωση των μεγάλων βιομηχανιών που τροφοδοτούνται στην Υψηλή Τάση, αποτελούσε το 13,82% της συνολικής κατανάλωσης στην αγορά ηλεκτρισμού, ένα ποσοστό που κάλυπτει σχεδόν καθ’ ολοκληρία η ΔΕΗ καθώς οι πωλήσεις της σε όγκο στην Υψηλή Τάση, αντιστοιχούν στο 13,52% της λιανικής αγοράς. Η μικρή απόκλιση που παρατηρείται στα δύο ποσοοστά οφείλεται σε κάποιες μικρές μονάδες για ίδια κατανάλωση που έχουν ορισμένοι μεγάλοι βιομηχανικοί και ηλεκτροπαραγωγικοί όμιλοι. Το συνολικό μερίδιο της ΔΕΗ στην λιανική αγορά τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 82% παραμένει δηλαδή σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωσή του. Αν αφαιρεθούν οι πελάτες της ΥψηλήςΤάσης, τότε το μερίδιο περιορίζεται αυτόματα στο 68,5%. Η ΔΕΗ έχει ζητήσει να μην υπολογίζονται στο μερίδιό της και κάποιες άλλες κατηγορίες καταναλωτών, όπως οι δικαιούχοι των κοινωνικών τιμολογίων και όσοι δεν έχουν εξοφλήσει λογαριασμούς, οι οποίοι, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να απευθυνθούν σε άλλους παρόχους. Οι διαπραγματεύσεις με το κλιμάκιο των θεσμών για τους όρους και τις προυποθέσεις εξαίρεσης της Υψηλής Τάσης από το μερίδιο της ΔΕΗ θα συνεχιστούν σήμερα και δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία το Σάββατο ή τις αμέσως επόμενες ημέρες, ώστε να περιληφθεί στο κείμενο που θα συνοδεύσει την τέταρτη αξιολόγηση. Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι η ΔΕΗ από τον Μάρτιο προχώρησε στην κατάργηση των εκπτώσεων που έδινε στα βιομηχανικά τιμολόγια Υ.Τ., ενώ η ατζέντα της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου αντί για τις 5 Ιουλίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, περιλαμβάνει την παράταση των βιομηχανικών τιμολογίων μόνον για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018. ΄Ετσι τα βιομηχανικά τιμολόγια ΥΤ για το διάστημα από τον Μάρτιο του 2018 και μετά παραμένουν μετέωρα τουλάχιστον μέχρι την έκτακτη γενική συνέλευση του τέλους Ιουνίου, η οποία αφορά στην αποεπένδυση από τον λιγνίτη. 

www.businessenergy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου