Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Εξώδικα και διακοπή ηλεκτροδότησης σε στρατηγικούς κακοπληρωτές της ΔΕΗ - Νέο καθεστώς στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων


Στο «στόχαστρο» της κοινοπραξίας υπό την Qualco βρίσκονται οι οφειλέτες με χρέη προς την επιχείρηση που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ

Από την επαρχία και από «στοχευμένες» διεκδικήσεις από στρατηγικούς κακοπληρωτές της ΔΕΗ, έχει ξεκινήσει σύμφωνα με πληροφορίες η συνδρομή της κοινοπραξίας με επικεφαλής την Qualco, για την απομείωση των ανεξόφλητων οφειλών που έχει συσσωρεύσει η Δημόσια Επιχείρηση. 

Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονηθεί, σε πρώτη φάση αποστέλλονται εξώδικα στους οφειλέτες, με τα οποία καλούνται να διακανονίσουν τα χρέη τους. 
Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, γίνεται και τηλεφωνική επικοινωνία με τους καταναλωτές.
Η δεύτερη φάση του σχεδίου αφορά τους πελάτες της ΔΕΗ που δεν θα ανταποκριθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα (15 ημέρες), σπεύδοντας να διακανονίσουν τα χρέη τους. 
Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναγράφεται και στα εξώδικα, προβλέπεται διακοπή της ηλεκτροδότησης, ενώ η επιχείρηση θα διεκδικήσει δικαστικά τα οφειλόμενα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μαζική αποστολή εξωδίκων έχει ξεκινήσει πριν από 1,5 με 2 μήνες, σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (π.χ. Κόρινθος, Ροδόπη), αλλά και των νησιών (Σάμος). 
Σε αυτή τη φάση, στο «στόχαστρο» έχουν μπει κυρίως αγρότες και επαγγελματίες με χρέη μεγαλύτερα από 1.000 -1.500 ευρώ που είτε δεν τα έχουν διακανονίσει, είτε έχουν «βγει εκτός» ρύθμισης, μην καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες δόσεις.

Νέες ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα 


Την ίδια στιγμή, μεγαλύτερη προκαταβολή και λιγότερες δόσεις προβλέπει το νέο πρόγραμμα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 27 Απριλίου 2018. 
Παράλληλα, με το νέο πρόγραμμα οι ρυθμίσεις γίνονται πιο εξατομικευμένες, για να μπορούν να τηρηθούν πιο εύκολα από τους καταναλωτές.
Έτσι, οι πελάτες διαχωρίζονται κατά το βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο σε έξι κατηγορίες, όπως ίσχυε και πριν:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς.
2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς.
3. Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού.
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών.
5. Πελάτες με αποκοπή λόγω χρέους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτημα επανασύνδεσης και ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποκοπής.
6. Διαπιστωμένη ρευματοκλοπή
Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες 1 έως 4, το πρόγραμμα ρύθμισης κλιμακώνεται με τα παρακάτω κριτήρια:
- Για μέσο μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής. Για μηνιαίο λογαριασμό 101 - 250 ευρώ, προκαταβολή 15% και από 250 ευρώ και πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%.
- Σε όλες τις περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης είναι 24. Η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος του μέσου μηνιαίου λογαριασμού
(αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, τότε αυτό θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την προκαταβολή.
Τέλος, για τις κατηγορίες καταναλωτών 5 και 6 η ρύθμιση γίνεται με 30% προκαταβολή και μέχρι 18 μηνιαίες δόσεις. 
Αν έχει κοπεί το ρεύμα λόγω χρέους, απαιτείται προκαταβολή 40% και εξόφληση μέχρι 12 δόσεις.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου