Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Στο ΥΠΕΝ το κρίσιμο δ.σ. της ΔΕΗ για την απόσχιση των λιγνιτικών μονάδων


Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης συνεδρίασης με τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί αύριο στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντί των κεντρικών της γραφείων .


Τα διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τα  σχέδια απόσχισης των μονάδων Φλώρινας και Μεγαλόπολης και των ορυχείων για την τροφοφοδοσία τους που θα τεθούν προς πώληση. Τα προς έγκριση σχέδια απόσχισης των δυο κλάδων περιλαμβάνουν  τη μονάδα Μελίτη Ι στη Φλώρινα, την άδεια για κατασκευή της Μελίτη ΙΙ και τα δικαιώματα στα ορυχεία που τις τροφοδοτούν και τον δεύτερο τις μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, μαζί με τα δικαιώματα στα ορυχεία καθώς επίσης και την σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 26 Ιουνίου για την επικύρωση της όλης διαδικασίας.

Την Τετάρτη, θα υποβληθούν επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΓΕΜΗ και στις 26 Μαΐου θα δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ οι όροι της απόσχισης.

Μέχρι τις 26 Ιουνίου θα μπορούν οι πιστωτές της εταιρίας να εκφράσουν πιθανές αντιρρήσεις σε σχέση με την απόσχιση των μονάδων, που σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχει οριστικοποιηθεί και η συμφωνία με τις πιστώτριες Τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανείων.

Η έγκριση της σύστασης των δύο νέων εταιριών από το ΓΕΜΗ αναμένεται στις 30 Ιουνίου και αμέσως μετά η δημοσίευση της προκήρυξης για  την έναρξη των δύο διαγωνισμών.

Χριστιάννα Κούσιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου