Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

ΔΕΗ: Τα χρονοδιαγράμματα και η «προίκα» των λιγνιτικών

ΔΕΗ: Τα χρονοδιαγράμματα και η «προίκα» των λιγνιτικών 
Το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας των δύο λιγνιτικών σταθμών. Στις 31 Μαίου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 5 Ιουλίου η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Στα 916,9 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των δύο εταιρειών.
Πωλητήρια στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ με ταχύτατες
διαδικασίες σε μόλις 139 ημέρες αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας εγκρίνοντας ταυτόχρονα τις δύο νέες εταιρίες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης με συνολικό ενεργητικό 916,9 εκατ. ευρώ.
To Euro2day.gr παρουσιάζει αφενός το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αφετέρου τα βασικά στοιχεία των ισολογισμών των δύο θυγατρικών που θα πωληθούν.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στις 31 Μαίου και οι πληροφορίες θέλουν να μην υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις ως προς τη συμμετοχή των εταιριών. Για παράδειγμα πηγές θέλουν να μην τίθεται ούτε καν ο περιορισμός για προηγούμενη εμπειρία στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για τη συμμετοχή ακόμη και funds ή και ενεργοβόρων βιομηχανιών.
Επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η 11η Ιουνίου κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, και για τις 21 του ίδιου μήνα έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
Στις 3 Ιουλίου θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΔΕΗ -3,35% για την έγκριση των προεπιλεγέντων επενδυτών, οι οποίοι και εκείνη την ημέρα θα ανακοινωθούν. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση θα καθοριστεί η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών.
Δύο μέρες μετά, στις 5 Ιουλίου, θα δημοσιευτεί η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία του due diligence.
Στις 20 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης συνέρχεται ξανά προκειμένου να εγκρίνει τη σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών (SPA), αλλά και να καθορίσει τη διαδικασία της οικονομικής αξιολόγησης.
Η 1η Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ενώ στις 17 του ίδιου μήνα θα αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής.

Οι ισολογισμοί

Το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΔΕΗ -3,35% ενέκρινε επίσης και τους ισολογισμούς, με ημερομηνία 31η Μαρτίου 2018, των δύο θυγατρικών εταιριών που θα πουληθούν. Επιπλέον, όπως αναφέρουν πηγές, μέχρι αύριο Παρασκευή 25 του μηνός θα ανακοινωθούν και τα πενταμελή διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών.
Η πρώτη λοιπόν «Μελίτη Ενεργειακή Λιγνίτη Α.Ε.» έχει σύνολο ενεργητικού 431,5 εκατ. ευρώ με αξία αποθεμάτων 17,3 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 300,7 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 52,8 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεών της ανέρχεται στα 128,8 εκατ. ευρώ. Αυτές επιμερίζονται σε 97,7 εκατ. ευρώ που είναι η αναβαλόμενη φορολογική υποχρέωση και σε περισσότερα από 31 εκατ. ευρώ που είναι οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Η δεύτερη εταιρία «Μεγαλόπολη Ενεργειακή Λιγνίτη Α.Ε.» έχει σύνολο ενεργητικού 485,4 εκαρ. Ευρώ. Η αξία των αποθεμάτων που διαθέτει έχει υπολογιστεί στα 38,4 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι στα 356 εκατ. ευρώ.
Το μετοχικό της κεφάλαιο καταγράφεται στα 99,1 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 119,6 εκατ. ευρώ. Αυτές κατανέμονται σε 28,2 εκατ. ευρώ που είναι οι βραχυπρόθεσμες και σε 91,4 εκατ. ευρώ που είναι οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου