Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Η συντήρηση στο καλώδιο της Ιταλίας, προκαλεί συνωστισμό στις βόρειες διασυνδέσεις - Ο ρόλος των ΝΟΜΕ

 
Από την περασμένη Δευτέρα, η διασύνδεση Ελλάδας Ιταλίας έχει τεθεί σε συντήρηση, κλείνοντας μία από τις βασικές πύλες για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για τους traders στην ελληνική αγορά, καθώς δεν είναι διαθέσιμη μια αγορά με ελκυστικές τιμές για αρκετές ώρες της ημέρας, στην οποία
παραδοσιακά κατευθύνονται εξαγωγές ενέργειας.
Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο το δρόμο προς την Ιταλία παίρνει μέρος ποσοτήτων ενέργειας που έχει αγοραστεί μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ και δεν έχει απορροφηθεί στην ελληνική αγορά. Καθώς λοιπόν από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η αγορά της Ιταλίας παραμένει κλειστή, το εξαγωγικό εμπόριο από το ελληνικό σύστημα μπορεί να κατευθυνθεί μόνο προς βορά.
Η τάση αυτή καταγράφεται και στις αυξημένες εξαγωγές από τα βόρεια σύνορα. Πριν τη συντήρηση του ελληνοϊταλικού καλωδίου, οι εξαγωγές προς βορά δεν υπερέβαιναν σε μια τυπική ημέρα τα 1000MW και κατά κύριο λόγο οι βόρειες διασυνδέσεις χρησιμοποιούνται για εισαγωγές ενέργειας που κατευθύνεται είτε προς το ελληνικό σύστημα είτε τράνζιτ προς την Ιταλία. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει καθώς στα βόρεια συστήματα κατά μέσο όρο οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς είναι χαμηλότερες από την ελληνική και την ιταλική. Την τελευταία εβδομάδα ωστόσο οι όροι έχουν αντιστραφεί και οι εξαγωγές προς βορά κατά μέσο όρο ξεπερνούν τα 9000MW. 
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς το φαινόμενο εξηγείται από το γεγονός ότι αρκετοί έμποροι και traders που έχουν εξασφαλίσει ενέργεια από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, κατευθύνουν τις ποσότητές τους προς εξαγωγές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους προμηθευτές που δεν κατάφεραν να διοχετεύσουν το σύνολο των ποσοτήτων τους στην εγχώρια αγορά και κατευθύνουν την περίσσεια ενέργεια προς εξαγωγές. 
Με κλειστή λοιπόν την Ιταλία, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες “συνωστισμός” στα βόρεια σύνορα, που αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι μέρος των ποσοτήτων ΝΟΜΕ, έστω και από κάποιους συγκεκριμένους συμμετέχοντες, δεν αξιοποιείται για το σκοπό των δημοπρασιών αλλά κατευθύνεται σε εξαγωγικό εμπόριο ενέργειας.

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου