Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Δυσφορία της βιομηχανίας για τις διαρκείς αναβολές εφαρμογής του Target Model – Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ στην Κομισιόν


Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ενεργοβόρος βιομηχανία, οι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις δημιουργούν αβεβαιότητα και διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος της ενέργειας

Την έντονη αντίδραση των ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας προκαλεί η νέα καθυστέρηση κατά σχεδόν έναν χρόνο στην έναρξη εφαρμογής του Target Model, η οποία όπως φαίνεται συμφωνήθηκε με τους επικεφαλείς των Θεσμών κατά την πρόσφατη αξιολόγηση της πορείας του ελληνικού προγράμματος που έγινε στην Αθήνα. 

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (EBIKEN) με επιστολή της προς την Κομισιόν προτίθεται να θέσει το θέμα της καθυστέρησης υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που προκαλείται στη λειτουργία της αγοράς από τις συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς και λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες που επί του παρόντος εξαρτώνται από τη ΔΕΗ και τη σύναψη των διμερών συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία μάλιστα έχουν λήξει από τον περασμένο Φεβρουάριο, προσβλέπουν στην εφαρμογή του Target Model ώστε να έχουν τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων που θα τους εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος ενέργειας.
Με βάση αυτό το δεδομένο, δυσφορούν έντονα στις συνεχείς καθυστερήσεις και προτίθενται να ζητήσουν από την Κομισιόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Από αναβολή σε αναβολή 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το κείμενο που είχε συνομολογηθεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Θεσμών για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, αλλά και όσα προβλέπει ο νόμος για την υιοθέτηση του Target Model που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, τον Αύγουστο του 2018 θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι τέσσερις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (προημερήσια, ενδοημερήσια, προθεσμιακή και αγορά εξισορρόπησης).
Βεβαίως αυτό είναι αδύνατον να συμβεί και όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος με στόχο τη λειτουργία των τριών αγορών (προημερήσια, ενδοημερήσια, προθεσμιακή) τον Απρίλιο του 2019 και της αγοράς εξισορρόπησης την ευθύνη της οποίας θα έχει ο ΑΔΜΗΕ περί τα τέλη του 2019.  
Ας σημειωθεί ότι προηγούμενες συμφωνίες με τους Θεσμούς προέβλεπαν τη λειτουργία του Target Model στο τέλος του 2017.
Οι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις σύμφωνα με τη βιομηχανία δημιουργούν αβεβαιότητα και κρατούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος της ενέργειας για την εγχώρια παραγωγή, αλλά υπονομεύουν και τη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Και αυτό, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση να μπει στο διαγωνισμό εφόσον είναι άγνωστο πότε θα μπορούν οι συγκεκριμένες μονάδες να παρέχουν ενέργεια μέσω διμερών συμβολαίων και θα είναι υποχρεωμένες να μπαίνουν στο pool.

Τροποποίηση των Κωδίκων 

Πέραν του χρονοδιαγράμματος, μείζονος σημασίας είναι και οι Κώδικες λειτουργίας της νέας αγοράς, οι οποίοι είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΛΑΓΗΕ και προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, αλλά και παρέμβαση από την πλευρά της Κομισιόν.
Όπως φαίνεται πάντως, η ΡΑΕ μετά την επιστολή που εστάλη από την Κομισιόν προς την ελληνική πλευρά συζήτησε και ενέκρινε στην Ολομέλεια της τις βασικές αρχές των νέων Κωδίκων, καταργώντας τη ρύθμιση που προέβλεπε την επιβολή ελάχιστου ορίου στις προσφορές των παραγωγών ίσου με το μεταβλητό κόστος κάθε μονάδας παραγωγής.
Επιπλέον η ΡΑΕ αποφάσισε ότι στο πλαίσιο του Target Model οι προσφορές θα γίνονται ανά μονάδα παραγωγής και όχι ανά χαρτοφυλάκιο μονάδων.

Ο ΛΑΓΗΕ θα πρέπει να θέσει σε νέα σύντομη διαβούλευση τους τροποποιημένους κώδικες, οι οποίοι θα πάρουν τελικό πράσινο φως από τη ΡΑΕ.
Εξάλλου η ΡΑΕ θα πρέπει να εγκρίνει τη σύσταση της εταιρίας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), τον κανονισμό της εταιρίας και τον κανονισμό λειτουργίας των νέων αγορών.

Τον Ιούνιο η ίδρυση της ΕΧΕ 

Σε ότι αφορά τις πληροφορίες για το νέο χρονοδιάγραμμα, αυτό προβλέπει τη σύσταση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και εντός του πρώτου 15νθήμερου του Ιουνίου την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων.
Στα μέσα του επόμενου μήνα θα διενεργηθεί η γενική συνέλευση του ΛΑΓΗΕ που θα εγκρίνει τη σχετική διαδικασία, ώστε στη συνέχεια οι μέτοχοι να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη ίδρυσης της ΕΧΕ.
Επίσης θα συσταθεί μία θυγατρική της ΕΧΕ, η οποία θα αναλάβει την εκκαθάριση τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Μέχρι να ξεκινήσουν να λειτουργούν οι τέσσερις νέες αγορές και για να μπορεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα n ΕΧΕ να αναλάβει το mandatory pool που ισχύει σήμερα, θα πρέπει n ΡΑΕ να δώσει το πράσινο φως στους τροποποιημένους κώδικες συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ που προβλέπουν τη συγκεκριμένη εταιρεία ως νέο φορέα διαχείρισης.

www.worldenergynews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου