Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Σπίρτζης: Τα έργα του Αχελώου δεν πρόκειται να αχρηστευτούν, αλλά θα ενταχθούν στο σχεδιασμό του υπουργείου

 
Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στον Αχελώο δεν πρόκειται να αχρηστευτούν, αλλά θα ενταχθούν στο σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών, όπως αναφέρει ο υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, σε απάντησή του προς τον τομεάρχη ενέργειας της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα.
Ο κ. Σκρέκας σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε στις αρχές
Απριλίου έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για τη στάθμη των υδάτων στα φράγματα παρά το γεγονός ότι οι υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ λειτουργούν σε υψηλούς ρυθμούς. Ο ίδιος επισήμανε ότι τα έργα του Άνω Αχελώου (Μεσοχώρας και Συκιάς) παραμένουν ημιτελή και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πέραν της ηλεκτροπαραγωγής και για την αντιπλημμυρική προστασία.
Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Σκρέκας ρωτούσε κατά πόσο φταίει η ΔΕΗ για τα προβλήματα στις ανωτέρω περιοχές και ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των υδάτιων όγκων στα φράγματα της ΔΕΗ.
Στην απάντησή του, ο κ. Σπίρτζης αναφέρει ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε ο υφιστάμενος σχεδιασμός των έργων εκτροπής Αχελώου, με τον οποίο υπήρχε η δυνατότητα μεταφοράς συνολικής ποσότητας νερού 600 εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως και τον οποίο συνέθεταν τα εξής έργα:
• Δύο φράγματα με τους αντίστοιχους ταμιευτήρες στις θέσεις Μεσοχώρα και Συκιά των νομών Τρικάλων και Άρτας-Καρδίτσας καθώς και τους αντίστοιχους ΥΗΣ στις θέσεις Γλύστρα και Πευκόφυτο.
• Σήραγγα εκτροπής του Αχελώου ποταμού προς τη Θεσσαλία μήκους 17,4 χλμ.
• Έργα πρόσβασης και εργοταξιακών εγκαταστάσεων, αναρρυθμιστική δεξαμενή Μαυροματίου και υδροηλεκτρικός σταθμός Μαυροματίου και τα έργα συμπλήρωσης άρδευσης της Θεσσαλικής πεδιάδας.
Επίσης, σημειώνει ότι στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού έχουν κατασκευασθεί μέχρι σήμερα:
Φράγμα Συκιάς - Οι σήραγγες εκτροπής του Κουμπουριανίτικου (μήκος 420 μ., διάμετρος 10 μ.) και του Αχελώου (μήκος 959 μ., διάμετρος 11 μ.) από τη ΔΕΗ και η πρόσθετη σήραγγα εκτροπής, που έχει μήκους 1.400 μ. και διάμετρο 12 μ. - Τα κυρίως ανάντη προφράγματα του Κουμπουριανίτικου και του Αχελώου και το κυρίως κατάντη πρόφραγμα. - Το σύνολο σχεδόν των εκσκαφών των αντερεισμάτων του φράγματος. - Το κατάντη τμήμα των σκυροδεμάτων του εκχειλιστή. - Οι έξι (6) σήραγγες τσιμεντενέσεων αποστραγγίσεων.
Σήραγγα εκτροπής – Διάνοιξη σε όλο το μήκος (17,4 χλμ.) και τελική επένδυση στο κατάντη τμήμα (5,5 χλμ. περίπου). Υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, τα έργα υδροληψίας, το φρέαρ θυροφραγμάτων, το φρέαρ ανάπλασης και η τελική επένδυση της σήραγγας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε μήκος 12 χλμ. περίπου, (Χ.Θ. 11+964 έως Χ.Θ. 0+100).
Φράγμα Μεσοχώρας – Έχει κατασκευασθεί από τη ΔΕΗ, αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
Όπως καταλήγει ο υπουργός, τα κατασκευασμένα αυτά έργα δεν πρόκειται να αχρηστευθούν, αλλά αντιθέτως θα περιληφθούν στο νέο σχεδιασμό του Υπουργείου, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της Δ. Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου που έχουν εκπονηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για τα Ύδατα.
 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου