Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Τα «παράπονα» της ΔΕΗ για τη βιομηχανία – Απλήρωτοι λογαριασμοί αλλά και νομικές και διοικητικές αντιδικίες


 
Πολλές είναι οι παρεμβάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από παράγοντες της βιομηχανίας σε σχέση με τη ΔΕΗ και σίγουρα πολλές περισσότερες είναι αυτές που γίνονται. Πρόσφατη, εξάλλου, είναι και η αντίδραση της βιομηχανίας για τον τρόπο ενσωμάτωσης της ρήτρας για τους ρύπους στα τιμολόγιά
της.
Μια πλευρά, όμως, που δε βγαίνει συχνά προς τα έξω, είναι αυτή που έχει να κάνει με την οπτική της ΔΕΗ ως προς τις σχέσεις της με τη βιομηχανία. Η δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της επιχείρησης για το α’ εξάμηνο του 2019 μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και αυτή την πλευρά.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που είχαν σημαντική δυσμενή επίπτωση στη ρευστότητά της, έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι ορισμένοι βιομηχανικοί πελάτες (Μέσης και Υψηλής Τάσης) δεν εξοφλούν εξ ολοκλήρου τους λογαριασμούς του ρεύματος, επικαλούμενοι συνήθως έλλειψη ρευστότητας, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι κάποιοι εξ αυτών των βιομηχανικών πελατών έχουν αμφισβητήσει κάποιες από τις χρεώσεις του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων Υ.Τ.
Μάλιστα, η ΔΕΗ σημειώνει με νόημα ότι για τους πελάτες που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν μπορεί να διασφαλισθεί με βεβαιότητα ότι θα αποπληρώσουν τα σχετιζόμενα με την κατανάλωση ρεύματος τιμολογηθέντα ποσά.  
Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι οι δυνατότητές της για τον καθορισμό των τιμολογίων ενδέχεται να συνεχίσουν να είναι περιορισμένες και στο μέλλον, λόγω και των νομικών και διοικητικών ενεργειών που υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν εναντίον της από κάποιους πελάτες Υψηλής Τάσης, όσον αφορά τόσο τη δομή και την αξία, όσο και τους όρους πληρωμής των τιμολογίων της.
Εάν αυτές οι συνεχιζόμενες επιδικίες δεν επιλυθούν υπέρ της ΔΕΗ, η επιχείρηση υποστηρίζει ότι η αδυναμία της να καθορίζει τα τιμολόγιά της χωρίς περαιτέρω νομικές καταγγελίες θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εργασίες της, την οικονομική της κατάσταση και τα λειτουργικά της αποτελέσματα.  

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου