Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΗ: Ξεπερνά τον πρώτο "σκόπελο"


Του Χάρη Φλουδόπουλου

Την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να πιστοποιηθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η ΔΕΗ ξεπερνά τον πρώτο σημαντικό σκόπελο, στην πορεία προς τη διάσωση και εξυγίανση.


Σύμφωνα με πληροφορίες του "Κεφαλαίου" η έκθεση του ορκωτού που θα συνοδεύει τα αποτελέσματα εξαμήνου δεν θα περιλαμβάνει αναφορά σε ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα, όπως συνέβη με την έκθεση των αποτελεσμάτων του έτους 2018, η οποία τον περασμένο Μάιο πιστοποίησε με τον πλέον επίσημο και αντικειμενικό τρόπο τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η ΔΕΚΟ τα τελευταία 4 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Β. Καμινάρη της ΕΥ, που δημοσιοποιήθηκε στις 23 Απριλίου, εφιστούσε την προσοχή στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, γεγονός που σύμφωνα με τον ορκωτό υποδήλωνε "την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους".

Πέντε μήνες μετά, η έκθεση του ορκωτού σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνει διατύπωση αμφιβολίας ή αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Εκείνο που θα επισημαίνει η έκθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι τα προβλήματα οικονομικής στενότητας και ρευστότητας δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί και ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι προσώρας η επιχείρηση αποφεύγει το χειρότερο σενάριο, που θα άνοιγε το "κουτί της Πανδώρας": εάν υπήρχε ένσταση στην έκθεση του ορκωτού για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ τότε αυτόματα θα έπρεπε να ενημερωθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να ανασταλεί η διαπραγμάτευση της μετοχής, να καταγγελθούν τα δάνεια της επιχείρησης και η εταιρεία να οδηγηθεί στη χρεοκοπία.

Διαπραγμάτευση

Το πακέτο ενίσχυσης της ΔΕΗ ύψους 500 εκατ. ευρώ (αυξήσεις στα τιμολόγια, μείωση εκπτώσεων) μαζί με την καταβολή 200 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο (παλιά χρέη ΥΚΩ), θα συμπληρωθεί από την τιτλοποίηση οφειλών πελατών, που θα αρχίσει να αποδίδει τον Νοέμβριο.

Βεβαίως τα μέτρα αυτά επιλύουν προσωρινά το λογιστικό-ταμειακό πρόβλημα της επιχείρησης και ανοίγουν τον δρόμο ώστε ο ορκωτός να αποσύρει τις αμφιβολίες του για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ωστόσο δεν δίνουν απάντηση στο ζητούμενο του μετασχηματισμού της επιχείρησης ώστε αυτή να μπορεί να αντεπεξέλθει στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο της αγοράς.

Όπως ανέφερε και ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, την περασμένη εβδομάδα, τα μέτρα που απαντούν στο δομικό πρόβλημα της ΔΕΗ, συναρτώνται εν πολλοίς και από τις διαπραγματεύσεις που θα εξελιχθούν στο πλαίσιο της 4ης μεταπρογραμματικής αξιολόγησης, τον Οκτώβριο.

Θετικές οι προσδοκίες για τη μετοχή

Αν και ακόμη δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί πλήρως οι δράσεις για την αναδιάρθρωση και διάσωση της ΔΕΗ, εντούτοις φαίνεται ότι η αγορά βλέπει με θετικό μάτι τις μέχρι τώρα κινήσεις, κυρίως στο μέτωπο των τιμολογίων, που είναι και η πιο δύσκολη πολιτικά απόφαση σε σχέση με τη ΔΕΗ. Μάλιστα το γεγονός ότι, εκτός από τις αυξήσεις είχαμε και τη θέσπιση ρήτρας CO2, η οποία θωρακίζει τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών αυξήσεων στα δικαιώματα εκπομπής αποτελεί ένα ακόμη δείγμα ότι προχωρά με στέρεα βήματα η εξυγίανση της εταιρείας.

Μάλιστα στις αρχές του μήνα, η μετοχή για πρώτη φορά ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 3 ευρώ, τιμή που είχε να δει από τον Μάιο του 2017 όταν και έγινε ο διαχωρισμός της μετοχής της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ.

Ποια μέτρα έρχονται για τη ΔΕΗ

Στόχος του υπουργείου είναι στις αρχές Νοεμβρίου να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιογια τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην αγορά ηλεκτρισμού αλλά και τη ΔΕΗ και θα περιλαμβάνει σημαντικό κομμάτι των δράσεων για την οριστική διάσωση της ΔΕΗ.

Τα μέτρα αυτά είναι:

Πρώτον, κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Η προγραμματισμένη δημοπρασία για τον Οκτώβριο δεν θα πραγματοποιηθεί και στη θέση της εκτιμάται ότι θα συναφθούν διμερείς συμβάσεις της ΔΕΗ με τους προμηθευτές για το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση του νέου μοντέλου της αγοράς (target model).

Δεύτερον, πώληση του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο αλλά και το πιο κομβικό κομμάτι που αφορά όχι μόνο τη διάσωση της ΔΕΗ, από τα σημαντικά έσοδα που αναμένεται να προκύψουν, αλλά και στην απελευθέρωση της αγοράς και τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό των παικτών της αγοράς. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, τα οποία όμως θα οριστικοποιηθούν εν καιρώ, και αφορούν από την πώληση πελατολογίου, μέχρι και την πώληση μονάδων της ΔΕΗ σε τρίτους ανταγωνιστές.

Τρίτον, απαλλαγή της ΔΕΗ από το σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους. Εδώ έχουμε αφενός τις ασφυκτικές διαδικασίες προμηθειών και συμμετοχής σε διαγωνισμών, που λειτουργούν εις βάρος της επιχείρησης, η οποία δεν μπορεί να συμμετάσχει επί ίσοις όροις με άλλους ανταγωνιστές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στους διαγωνισμούς για ΑΠΕ. Επίσης ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές και στις διαδικασίες προσλήψεων αλλά και στα μισθολογικά της επιχείρησης.

Τέταρτον, απολιγνιτοποίηση. Καθώς η ΔΕΗ είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές της Ευρώπης και με δεδομένο ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας, ένα πιο επιθετικό πλάνο απολιγνιτοποίησης πιθανόν να έφερνε για τη ΔΕΗ μεγαλύτερα οφέλη σε άλλα μέτωπα, όπως π.χ. η χορήγηση ΑΔΙ (αποζημίωση για τη διαθεσιμότητα ισχύος μονάδων στο σύστημα). Σε κάθε περίπτωση πλέον έχει καταστεί σαφές ότι υπάρχουν εργοστάσια που κοστίζουν περισσότερο όταν λειτουργούν από το να κλείσουν.

Πέμπτον, άνοιγμα στις ΑΠΕ και σε νέες δραστηριότητες. Η ΔΕΗ αναμένεται μέσω του business plan που θα επικαιροποιήσει μέσα στον Οκτώβριο, να προχωρήσει σε ένα πιο επιθετικό αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης ΑΠΕ αλλά και ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου