Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Απερρίφθη αγωγή κατά της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ από εταιρεία που καταγγέλθηκε για ρευματοκλοπή


Με την υπ’αριθμ. 4/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου απερρίφθη αγωγή που άσκησε ανώνυμη εταιρεία της Ρόδου κατά της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ και με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί πως δεν οφείλει το ποσό των 45.614,94 ευρώ που της καταλογίστηκε για φερόμενη ρευματοκλοπή και να της επιδικαστεί

αποζημίωση 50.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης.

Στον πρώτο βαθμό η αγωγή είχε απορριφθεί ως μη νόμιμη και κατά της απόφασης άσκησε έφεση η ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ενάγουσας, αυτή είχε συνάψει με την πρώτη εναγόμενη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αλλά λόγω οικονομικής αδυναμίας κατέστη υπερήμερη οφειλέτης ως προς τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να διακόψει την ηλεκτροδότηση στην επιχείρηση το έτος 2010. Επιπλέον η δεύτερη εναγόμενη μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε στο μετρητή της παροχής φέρεται να διαπίστωσε αυθαίρετη παρέμβαση την οποία της γνωστοποίησε εγγράφως η πρώτη εναγόμενη και η οποία ανερχόταν σε 45.614,94 ευρώ μη καταγεγραμμένης καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την οφειλή η ενάγουσα την αμφισβήτησε και για αυτό το λόγο άσκησε την αγωγή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ τον Μάιο του 2009 αρμόδιο συνεργείο της δεύτερης κατόπιν εντολής της πρώτης προέβη σε αποκοπή της ηλεκτροδότησης της ενάγουσας λόγω οφειλής από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με αφαίρεση ασφαλειών. Έκτοτε εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ 8 εντολές επανελέγχου της παροχής αυτής διότι η ενάγουσα επανασυνέδεε παράνομα την ηλεκτροδότηση της παροχής της χωρίς να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή της. Αυτές οι παράνομες επανασυνδέσεις, που διήρκεσαν αρκετά χρόνια, μετά τις αποκοπές της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών είχαν σαν αποτέλεσμα τη ζημία του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τη ζημία της ΔΕΔΔΗΕ λόγω μη καταβολής των αναλογούντων χρεώσεων χρήσης δικτύου, η δε ρευματοκλοπή ανήλθε σε 45.614,94 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ενάγουσα είναι υπαίτια της κλοπής ρεύματος , αφού έδινε κάθε φορά την εντολή σε πρόσωπο που γνώριζε να επανασυνδέσει αυθαίρετα την παροχή που είχε διακοπεί από το αρμόδιο συνεργείο των εναγομένων. Επιπλέον το οφειλόμενο ποσό προέκυψε αναλυτικά από τους πίνακες των εναγομένων και η ενάγουσα ουδέποτε αμφισβήτησε τον επίδικο λογαριασμό ούτε έκανε λόγο περί λανθασμένης χρέωσης ή αοριστίας του.

Για τους λόγους αυτούς κατέληξε το Δικαστήριο πως η ενάγουσα κατανάλωσε μη καταμετρηθείσα ηλεκτρική ενέργεια ποσού 45.614,94 ευρώ απορρίπτοντας έτσι το αναγνωριστικό της αίτημα περί μη οφειλής του επίμαχου ποσού και την αγωγή εν γένει ως νόμω αβάσιμη.

Την ενάγουσα εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Γιάννης Χριστοδούλου και τη ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ οι δικηγόροι κκ. Γιώργος Μαυρομάτης και Κατερίνα Κυπριώτη.

(dimokratiki.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου