Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Οι λιγνιτικές αύξησαν το μερίδιο της ΔΕΗ στην ηλεκτροπαραγωγή - Άνθηση στο διασυνοριακό εμπόριο ρεύματος


Αντιστρόφως έναντι του προηγούμενου μήνα κινήθηκαν τα μερίδια των συμμετεχόντων σε ότι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Στην γενική του εικόνα και τον Δεκέμβριο διατηρήθηκε η ίδια σχέση

μεταξύ ΔΕΗ και άλλων συμμετεχόντων, με το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής να καλύπτεται από τους δεύτερους.

Ειδικότερα, το μερίδιο της ΔΕΗ αυξήθηκε από 40,82% σε 47.53% και το αντίστοιχο των υπόλοιπων συμμετεχόντων υποχώρησε στο 52.47% από 59.18% τον Νοέμβριο του 2020.

Αξίζει να σημειωθεί η αρνητική μεταβολή του ποσοστού του ΔΑΠΕΕΠ, από 27,24% σε 20,51%, γεγονός που αντανακλά την μικρότερη παραγωγή του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που διαχειρίζεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Να θυμίσουμε ότι ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ) συμμετέχει στο target model με την ιδιότητα του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Σο.Σ.Ε.Τε.Κ) ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους παραγωγούς που μετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα μερίδια διαμορφώνονται ως εξής:

Mytilineos: 7,92% έναντι 9,33% τον Νοέμβριο του 2020

Elpedison: 7,78% έναντι 6.55%

Korinthos Power: 5,19% έναντι 4.93%

Optimus Energy: 4.22% έναντι 4,19%

LIG_Megalopolis: 1,84% έναντι 2,99%

Renoptipower: 0,85% έναντι 1,05%

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020:

Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 

Σημαντικές, επίσης, μεταβολές γνώρισε το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, χωρίς, ωστόσο, να αλλάζει το «balance» μεταξύ τους.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 475 GWh από λίγο παραπάνω από 200 GWh τον Νοέμβριο και αντίστοιχα, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 741 GWh έναντι λίγο λιγότερες από 600 GWh.

Αναλυτικά τα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών (από και προς τα που) αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες για τον μήνα Δεκέμβριο:

Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020, Χρηματιστήριο Ενέργειας
Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020, Χρηματιστήριο Ενέργειας
Πηγή: Δελτίο Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020 
 
Μιχάλης Μαστοράκης 
energypress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου