Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

12 στρατηγικά έργα και επενδύσεις πάνω από 1,5 δισ. σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το 2020

Σε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι σχετικές επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ σε βάθος πενταετίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται 12 στρατηγικά έργα καθώς και οι τρέχουσες επενδύσεις της επιχείρησης.
Τέσσερα έργα εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας «έξυπνων δικτύων» (smart grids). Το πρώτο αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου των δικτύων της Αττικής και τη συγκέντρωσή τους έως το 2019 σε ένα ενιαίο Κέντρο Ελέγχου.

Με το δεύτερο έργο πρέπει έως το 2019 να έχει δημιουργηθεί ..Κέντρο Ελέγχου των δικτύων των Νησιών και με το τρίτο να εκσυγχρονιστούν και να συγκεντρωθούν τα κέντρα ελέγχου της χώρας (εκτός της Αττικής) σε τρία περιφερειακά κέντρα έως το 2019. Επίσης, έως το 2020 πρέπει να έχει γίνει εγκατάσταση των αναγκαίων στοιχείων τηλεχειρισμού, αυτοματισμού και τηλεποπτείας, ώστε τα κέντρα ελέγχου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δίκτυα της χώρας και να τηλε-ελέγχουν τους βασικούς διακόπτες τους.
Μια άλλη ομάδα έργων (δύο έργα) αφορά τα νέα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, τα οποία σχεδιάζεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2019.
Δύο άλλα έργα αφορούν τη βέλτιστη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών, καθώς και την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αυτά (ως και 60%). Η δημιουργία υποδομών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) αποτελεί ρυθμιστική υποχρέωση με βάση τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.

Για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών συστημάτων (αποτύπωση δικτύων, μέτρηση καταναλώσεων) προωθείται η εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) έως το 2019 ώστε να υπάρχει ψηφιακή αποτύπωση όλων των δικτύων πάνω σε κατάλληλα γεωγραφικά υπόβαθρα.
Επίσης, σχεδιάζεται Τηλεμέτρηση Χαμηλής Τάσης που αφορά κατασκευή κεντρικού συστήματος τηλεμέτρησης και προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη σε αυτό 170.000 μετρητικών διατάξεων ως το 2018.  Το 2017 θα γίνει η αξιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος (θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, τη Λέσβο και νησιά γύρω από αυτή, τη Λευκάδα κ.ά.) για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν ο κατάλληλος σχεδιασμός της επέκτασης της τηλεμέτρησης. Με την εφαρμογή της τηλεμέτρησης αναμένεται  εξοικονόμηση ενέργειας, ενημέρωση πελατών σε πραγματικό χρόνο, μείωση των ρευματοκλοπών, αναβαθμισμένη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού κ.λπ.
Ακόμη, σχεδιάζεται αναβάθμιση του Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων ως το 2018 και αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως το 2019 (προμήθειες, μηχανοργάνωση κ.λπ.).
Το σύνολο των έργων επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί το διάστημα 2016 - 2020.

 Από το http://energypress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου