Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας προανήγγειλε ο Σκουρλέτης

Στην προοπτική δημιουργίας Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας, που θα έχει θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση της ενεργειακής στρατηγικής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης στη σημερινή συνάντηση που είχε με θεσμικούς φορείς και παράγοντες της ενεργειακής αγοράς, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη του Υπουργείου.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, το προτεινόμενο όργανο εκτιμάται
ότι θα συμβάλλει καθοριστικά, τόσο στην καλύτερη ενημέρωση της Πολιτείας για τις πραγματικές καταστάσεις και τις ανάγκες στο ενεργειακό πεδίο, όσο και στην συνεννόηση μεταξύ των συντελεστών της παραγωγής, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να απαντηθούν οι αναπτυξιακές προκλήσεις στις οποίες επιδρά καταλυτικά ο ενεργειακός τομέας.
Αντικείμενο της σημερινή συνάντησης ήταν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, τις συμβάσεις Διακοψιμότητας και τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) και η ενημέρωση των φορέων και παραγόντων της αγοράς γι΄ αυτές.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη μέχρι τώρα πορεία των συζητήσεων με τους θεσμούς για τα συγκεκριμένα ζητήματα και για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, οι οποίες μένει να οριστικοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι το υπουργείο θα επιδιώξει έστω και οριακές αλλαγές στις τελικές αποφάσεις, στη βάση των παρατηρήσεων και των προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Το υπουργείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη διαδικασία διαλόγου, καθώς αντιπροσωπεύει τη διαφορετική προσέγγιση που επιδιώκει η κυβέρνηση στην επαφή της με τους εμπλεκόμενους στην ενεργειακή παραγωγή.

Στη συνάντηση δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και στοιχείων για τρία σημαντικά ζητήματα που επιδρούν στην λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, η προβολή κύριων ή και επιμέρους πλευρών αναφορικά με τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων, βοήθησαν στο να αναδειχθεί η γενικότερη εικόνα και οι αλληλοεπιδράσεις των μέτρων που δρομολογούνται.


Στη συνάντηση κλήθηκαν και συμμετείχαν οι εξής:

· Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
· Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.
· Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
· Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.)
· Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε)
· Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Α.Η.)
· Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
· Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (Ε.ΒΙ.ΚΕΝ.)
· Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (Π.Σ.Α.Φ)
· Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
· Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (E.Π.Η.Ε.)
· Πανελλήνιου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ)
· Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών
(Π.Σ.Α.Α.Φ.)
· Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ
· Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών ( HELAPCO)
· Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Αυτοπαραγωγών Μελετητών Κατασκευαστών Οικιακών Κτιριακών Φωτοβολταϊκών – ΣΤΕΓΗ
· Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
· Σύλλογος Φωτοβολταϊκών στα Μη Διανσυδεδεμένα Νησιά
· Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών

πηγή http://www.energia.gr/article.asp?art_id=99799

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου