Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

«Όχι» στον λιγνίτη λένε 9 στους 10 Έλληνες, «ναι» η ΔΕΗ και το ΥΠΕΝ

Εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν πως η ΔΕΗ πρέπει να στραφεί στην καθαρή ενέργεια, ενώ μόλις το 7% δηλώνει πως προτιμά τον λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρισμού, σύμφωνα με πανελλήνια δημοσκόπηση που παρουσίασε σήμερα το WWF Ελλάς.
Η πανελλήνια δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρία QED για λογαριασμό του WWF Ελλάς καταρρίπτει άλλον έναν πολιτικό μύθο: την υποτιθέμενη δημοφιλία του λιγνίτη και των «εγχώριων» ορυκτών πηγών ενέργειας.

Στόχος της δημοσκόπησης ήταν η μέτρηση του βαθμού ευαισθητοποίησης και γνώσης σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, η αποτύπωση του επιπέδου ενημέρωσης σε θέματα..
παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάλυση του βαθμού επίγνωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τη λειτουργία λιγνιτικών σταθμών.
Τα ποσοστά που εμφανίζει η έρευνα είναι συντριπτικά. Πάνω από το 80% των πολιτών κινείται υπέρ της στροφής της ενεργειακής πολιτικής στις ΑΠΕ, ενώ το 67% προτρέπει σε άμεση επένδυση της χώρας σε αυτές, σε μια περίοδο που η ΔΕΗ ζητά δωρεάν δικαιώματα εκπομπών για να διαιωνίσει το λιγνιτικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής. Το 22% είναι υπέρ της εξάντλησης των κοιτασμάτων λιγνίτη, ενώ μόλις το 4% τελικά προκρίνει την επιλογή του λιγνίτη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η σημερινή κυβέρνηση σχεδιάζει να συνεχίσει την επένδυση της νέας «ρυπογόνας και οικονομικά ασύμφορης», όπως τη χαρακτηρίζει το WWF Ελλάς, λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V. Μιας μονάδας που σχεδιάστηκε το 2009 και πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της εποχής. Παρά την αστήρικτη εμμονή κυβερνήσεων και ΔΕΗ στην επιχειρηματολογία για το «χαμηλό κόστος του λιγνίτη» και τις αντιρρυπαντικές επιδόσεις της νέας μονάδας, το 58% του συνόλου και το 50% των κατοίκων της Δ. Μακεδονίας δηλώνει ότι πρέπει να ακυρωθούν τα σχέδια για νέες λιγνιτικές μονάδες.
«Η δημοσκόπηση του WWF Ελλάς αποδεικνύει περίτρανα ότι η κοινωνία συμφωνεί σε συντριπτικό βαθμό με τα επιστημονικά πορίσματα που προτάσσουν ως επιτακτική την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την αποφασιστική στροφή στην καθαρή ενέργεια. Η έρευνα αυτή για την ελληνική κοινή γνώμη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λίγες μέρες πριν την έναρξη της 21ης διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή», τονίζει ο Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος πολιτικής για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.
«Η πολιτική ηγεσία οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι πλέον η σημασία αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αντανακλάται και στην κοινή γνώμη ως ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα για αλλαγή του σημερινού, ρυπογόνου ενεργειακού μοντέλου που βασίζεται στον λιγνίτη. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα φαινόμενο του μέλλοντος που δεν μας αφορά. Επηρεάζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας και αλλοιώνει τη φυσική εξέλιξη του πλανήτη μας» προσθέτει.—Τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης 
*Το 63% πιστεύει ότι η χώρα επηρεάζεται πολύ από την κλιματική αλλαγή. Σε όσους αισθάνονται έστω και λίγο ενημερωμένοι για την κλιματική αλλαγή, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 81%.
*Το 60% των πολιτών τάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης της κλιματικής πολιτικής, ακόμα κι αν αυτό επιφέρει σημαντικό κόστος, ενώ στο πιο ενημερωμένο κοινό το ποσοστό αυτό αγγίζει το 78%.
*Μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα προκρίνει το 64% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 55% στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, ενώ είναι μεγαλύτερο στη Θεσσαλονίκη (71%).
*9 στους 10 πολίτες είναι πεπεισμένοι για τις επιπτώσεις των εργοστασίων της ΔΕΗ, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία των κατοίκων στις περιοχές λειτουργίας τους.
*Το 75% των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας και το 66% του συνόλου θεωρεί πολύ σημαντικό να εκπονηθούν μελέτες για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.
*6 στους 10 πολίτες υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ πρέπει να αναλάβει το κόστος στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία των εργοστασίων της.
*Τα 2/3 των πολιτών εκτιμούν ότι η ΔΕΗ πρέπει να επωμιστεί το κόστος της τεράστιας κατανάλωσης νερού των ατμοηλεκτρικών σταθμών.
*Το 58% του συνόλου και το 50% των κατοίκων της Δ. Μακεδονίας δηλώνει ότι πρέπει να ακυρωθούν τα σχέδια για νέες λιγνιτικές μονάδες
*To 83% (67% στη Δ. Μακεδονία) προτιμούν την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου από έναν ατμοηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή τους.
*Πάνω από το 80% των ερωτώμενων είναι υπέρ της στροφής της ενεργειακής πολιτικής στις ΑΠΕ ενώ μόλις το 7% προτιμά τον λιγνίτη.
*Το 67% των πολιτών (56% στη Δ. Μακεδονία) θεωρεί ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας πρέπει να στραφεί στις ΑΠΕ, το 22% (21% στη Δ. Μακεδονία) να το κάνει αυτό μετά την εξάντληση των υπαρχόντων κοιτασμάτων λιγνίτη, ενώ το 4% (8% στη Δ. Μακεδονία) προκρίνει τη χρήση λιγνίτη ως την ορθότερη επιλογή
*Την άμεση στροφή στις ΑΠΕ εκτιμά ως σωστή κίνηση για τη χώρα το 73% του συνόλου. Για τη Δυτική Μακεδονία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 65%.
*6 στους 10 πολίτες (5 στους 10 στη Δ. Μακεδονία) θεωρούν ότι η ΔΕΗ σίγουρα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων εταιριών παραγωγής ενέργειας και να στραφεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
*Καθολική η αντίληψη για την αναγκαιότητα δημιουργίας εθνικής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας, με σημαντικότερα οφέλη τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
γεωργία θεωρείται ο βασικότερος τομέας για την ενίσχυση της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία.
*Η κυβέρνηση κρίνεται υπεύθυνη για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο (53%). Το αντίστοιχο κόστος πρέπει να καλυφθεί πρωτίστως από τον κρατικό προϋπολογισμό (40%) και δευτερευόντως από τη ΔΕΗ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.—Τι λέει η ΔΕΗ
Δυστυχώς ότι και να λέει το WWF Ελλάς, ΔΕΗ, υπουργείο Ενέργειας και συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχουν ήδη αποφασίσει τον ενεργειακό προσανατολισμό της Ελλάδας.
Μιλώντας στο 20ο συνέδριο του ΙΕΝΕ που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης κατονόμασε ως αιτίες των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας τις υπερβολικές τιμές των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών, τους φόρους και τα ακριβά καύσιμα.
Υποστήριξε ότι λιγνιτική παραγωγή «είναι καθοριστικής σημασίας για τη χώρα» διότι εξασφαλίζει «ασφάλεια εφοδιασμού λόγω της ιδιαίτερης θέσης της Ελλάδας σε σχέση με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε, σταθερότητα στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικές δυνατότητες μείωσης σε συνάρτηση με την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των Ορυχείων και άλλων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΔΕΗ και το πλέγμα των σχέσεων της με την Πολιτεία» και έχει «ουσιαστική συμβολή στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών».
«Θέση μας είναι ότι για τις επόμενες δύο τουλάχιστον δεκαετίες η συμμετοχή της λιγνιτικής κιλοβατώρας στο ηλεκτροενεργειακό μείγμα πρέπει οπωσδήποτε να κυμαίνεται τουλάχιστον γύρω στο 30-35%» είπε.
Όσον αφορά στη διεκδίκηση δωρεάν πιστοποιητικών εκπομπών CO2 δήλωσε ότι αυτή «αποσκοπεί αφενός στη μείωση του κόστους και αφετέρου στην προσέλκυση επενδύσεων της τάξης του 1 δις € για την λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση μονάδων «μέσης ηλικίας, και την κατασκευή της δεύτερης Μονάδας της Φλώρινας».
Σε συνδυασμό με την απόσυρση παλαιότερων λιγνιτικών μονάδων, ο κ. Παναγιωτάκης ισχυρίστηκε ότι «από 34,5 εκατ. τόνους εκπεμπομένων CO2 το 2014 οι εκπομπές πριν από το 2030 θα έχουν μειωθεί σε κάτω από 20 εκ. τόνους, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ενεργειακή στρατηγική της Ε.Ε».
Με άλλα λόγια από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό και στελέχη στη ΔΕΗ στρατηγική στροφή της Ελλάδας προς τις ΑΠΕ -όχι σαν κι αυτή που συντελέστηκε τα προηγούμενα χρόνια- δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

ΠΗΓΉ econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου