Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

50.000 ευρώ, μέσω προγραμματικής σύμβασης, για τη διερεύνηση και αξιοποίηση των ωφελειών για τη ∆υτική Μακεδονία από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής µονάδας Πτολεµαϊδας 5

Αποτέλεσμα εικόνας για πτολεμαιδα 5 
Τετραμερής προγραµµατική σύµβαση µε τίτλο «∆ιερεύνηση και αξιοποίηση των ωφελειών για τη ∆υτική Μακεδονία από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής µονάδας Πτολεµαϊδας 5 από τη ∆ΕΗ Α.Ε.», με εταίρους το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/τµ. ∆υτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ ΑΕ., θα υπογράψει η Περιφέρεια, μετά κι από ομόφωνη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου. Η χρηµατοδότησή της, ύψους
50.000 €, θα είναι  από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) 2012-2016. Στόχος είναι η συντονισµένη προετοιµασία και η κοινή προσπάθεια όλων των κοινωνικών εταίρων της ∆υτικής Μακεδονίας, προκειµένου να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό και µε  υψηλή προστιθέµενη αξία για την περιοχή µας, οι προπαρασκευαστικές καθώς και οι κατασκευαστικές εργασίες που σχετίζονται µε την ανέγερση της νέας λιγνιτικής µονάδας, Πτολεµαΐδα V. Με την ολοκλήρωση της µελέτης, σχεδιάζεται η πρώτη εκδήλωση ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας, τον Ιανουάριο του 2016, µε τη συµµετοχή  στελεχών της ∆ΕΗ ΑΕ και των κοινοπρακτικών αναδόχων.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του Kozan.gr, ουσιαστικά, το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας είναι εκείνο που θα “τρέξει” το αντικείμενο της σύμβασης, με το προαναφερόμενο αντίστοιχο οικονομικό όφελος. Εντύπωση προκαλεί, πως, από την προγραμματική σύμβαση, απουσιάζει το ΕΒΕ Κοζάνης, που λόγω της φύσεως του διερευνητικού αντικειμένου της σύμβασης, θα μπορούσε να να συμμετέχει.
 
Πηγή kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου