Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Σκάνδαλο Βωβού – ΝΔ αποκαλύπτεται στην απολογία Ζερβού για το φέσι Σαμαρά στην ΔΕΗ

 
ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΒΩΒΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΡΒΑΝΑ!
Διακανονισμοί με… μεταθανάτιες δόσεις έκανε η ΔΕΗ στην παρέα Σαμαρά την ώρα που κόβει το ρεύμα σε χιλιαδες πραγματικά αναξιοπαθείς πολίτες!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
Eνώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
κ. Αριστείδη Κορέα
(Δια της κ. Πταισματοδίκου του 24ου Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ
Αρθούρου Ζερβού του Κωνσταντίνου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοίκου Αθηνών,
———
​Καλούμενος ενώπιόν Σας προς παροχή ανωμοτί εγγράφων
εξηγήσεων, δυνάμει της με αριθμό Ω/2013/77.10438π/20.11.2014 εισαγγελικής παραγγελίας για προκαταρκτική εξέταση, για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση, (άρθρ. 98, 259 Π.Κ.) με αφορμή δημοσίευμα στο περιοδικό «HOTDOC», σχετικά με τις οφειλές των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας, Σας καταθέτω τα πιο κάτω, τα οποία μου ετέθηκαν υπόψη από την αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίας της Εταιρείας (Δ/νση Μεγάλων Πελατών). Ειδικότερα:
I. Ιστορικό-Ενέργειες
Το κτίριο όπου στεγάζεται το πολιτικό κόμμα της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (Ν.Δ.) ηλεκτροδοτείται από την παροχή με αριθμό (Α.Π.) 86455253. Πρόκειται για διάδοχο πελάτη της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», για τον οποίο είχε εγκριθεί συνολική ρύθμιση των οφειλών του προς τη ΔΕΗ Α.Ε. με την αριθ. 2/17.01.12 απόφαση του ΣΔΑΕΔ (σχ.1) και είχε υπογραφεί το από 8.2.2012 σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και ρύθμισης των οφειλών του στη ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονταν την 29.12.11 (σχ.2). Προσκομίζω και επικαλούμαι τα πιο πάνω έγγραφα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», (προηγούμενη συμβαλλόμενη καταναλώτρια) οι οποίες είχαν ρυθμιστεί για την υπόψη παροχή με το πιο πάνω συμφωνητικό, ανέρχονταν στο ποσό των € 371.034,38.
Ο ως άνω όμως διακανονισμός δεν τηρήθηκε από την εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και η αρμόδια υπηρεσία Μεγάλων Πελατών αναγκάστηκε να αποστείλει την από 23.3.2012 και με αριθ. πρωτ. 50948 σχετική επιστολή διαμαρτυρίας με πρόσκληση συμμόρφωσης, καθώς και με προειδοποίηση περί άρσης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη έγκαιρης τακτοποίησης, την 29.03.12. (σχετ.3)
Επειδή όμως ήδη διάδοχος και χρήστης της εν λόγω παροχής του ακινήτου ήταν η Ν.Δ., ζητήθηκε από αυτήν (28.3.2012) αναστολή της εντολής διακοπής της ηλεκτροδότησης, προκειμένου να της δοθεί χρόνος για τη διευθέτηση της οφειλής. Συγκεκριμένα ο τότε Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθ. Σκορδάς, με νέα επιστολή του την 28.6.2012 και με αριθ. πρωτ. 713, ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία περαιτέρω πίστωση χρόνου, επειδή ήδη είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον ορισμό νέου Γενικού Διευθυντή του κόμματος. (σχετ. 4).
Ακολούθησε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ν.Δ. και της ΔΜΠ, την 25.07.12, όπου συμφωνήθηκε η Ν.Δ. να αιτηθεί τη διαδοχή της παροχής στην επωνυμία της και να καταβάλει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προκύπτουν από τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από τη 02.01.12 και εφεξής. Η υπόψη συνεννόηση επιβεβαιώθηκε με τη σχετική επιστολή από 1.8.2012 και με αριθ. πρωτ. 708, του νέου Γενικού Διευθυντή της Ν.Δ. κ. Κ. Τσιμάρα, με την οποία δήλωσε ότι αποδέχθηκε την οφειλή καταναλώσεων του προηγούμενου πελάτη και παρακάλεσε να διακανονιστεί η οφειλή σε 24 μηνιαίες δόσεις.(σχετ. 5).
Στη συνέχεια, μετά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου προμήθειας με τη ΔΕΗ την 05.09.12, ο πελάτης (Ν.Δ.) αιτήθηκε ρύθμιση του ποσού της οφειλής ύψους € 275.772, σε είκοσι τέσσερις (24) άτοκες μηνιαίες δόσεις (σχετ. 6). Το αίτημα του πελάτη έγινε αποδεκτό, πλην της ρήτρας των άτοκων δόσεων, η οποία απορρίφθηκε και έτσι εγκρίθηκε εντόκως το αίτημα, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθμ. 3555/25.10.12 έγκριτικό έγγραφό μου (σχετ.7) ( α΄ρύθμιση).
Παρά το γεγονός όμως ότι ο εν λόγω πελάτης (Ν.Δ.) είχε αιτηθεί και αποδεχθεί την ρύθμιση, στη συνέχεια παρουσίαζε καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δόσεων, με αποτέλεσμα να σωρεύονται οι οφειλές του. Για το λόγο αυτό η αρμόδια Υπηρεσία σε έγγραφη και προφορική επικοινωνία με τον πελάτη, τον ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να καταβάλει άμεσα τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία, διαφορετικά θα ενεργοποιείτο η εντολή διακοπής. Κατόπιν αυτού ο πελάτης υπέβαλε νέο αίτημα επαναδιακανονισμού της οφειλής του, ( η οποία την 31.5.13 είχε ανέλθει σε € 365.412 ) με την από 27.5.2013 και με αριθ. πρωτ. 771 επιστολή του ( σχετ. 8), , και ζητούσε νέα ρύθμιση (λόγω της καθυστέρησης καταβολής της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα) προτείνοντας άμεση καταβολή € 10.000 ως προκαταβολή, την οποία και πραγματοποίησε, το δε υπόλοιπο της οφειλής του ζήτησε να ρυθμισθεί σε σαράντα (40) έντοκες μηνιαίες δόσεις. Το αίτημα του πελάτη έγινε αποδεκτό και περιελήφθη στο γενικότερο εγκριτικό μου έγγραφο, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθμ. 1899/13.6.13 έγγραφό μου περί εγκρίσεως και άλλων αιτημάτων πελατών της ΔΜΠ/ΤΜΠΑ (σχετ. 9) ( β΄ρύθμιση)
Ο πελάτης στη συνέχεια, όμως, δεν τήρησε τη ρύθμιση και για το λόγο αυτό η Υπηρεσία με επιστολή της την 18.6.2013 και με αριθ. πρωτ. 5747 (σχετ. 10), τον ενημέρωσε για τις προθέσεις της να εκδώσει εντολή απενεργοποίησης του μετρητή και στη συνέχεια σε καταγγελία της Σύμβασης (σχετ. 10). Η υπόψη εντολή, απευθυνόμενη προς τον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ εκδόθηκε την 6.11.13 και με αριθ. πρωτ. 6243 (σχ.11) και τελικώς ανεστάλη, κατόπιν συνεννόησης με την υπερκείμενη ιεραρχία, δεδομένου ότι ο πελάτης προέβη σε άμεση χρηματική καταβολή € 40.000 ( σχετ. 12) .
Εν τω μεταξύ, μετά την έκδοση του περιοδικού Hotdoc (τεύχος 40β, 21 Νοεμβρίου 2013) και ειδικότερα του άρθρου με τίτλο «Η ΝΔ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΗ & ΧΑΡΑΤΣΙ – ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕ» στη σελ. 12 , ακολούθησε Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων της κας Ραχήλ Μακρή σχετικά με το θέμα της ρύθμισης του υπόψη πελάτη μας. (σχ.13). Εντωμεταξύ, στα πλαίσια διενεργούμενης Προκαταρκτικής εξέτασης, ακολούθησε έγγραφο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προς εμέ, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το υπόψη ζήτημα καθώς και κατάθεση πλήρους φακέλου που τηρεί η αρμόδια Δ/νση Μεγάλων Πελατών για τον υπόψη πελάτη. Κατετέθη σχετικώς το από 13.12.2013 σχετικό υπόμνημά μου, καθώς επίσης κατέθεσε ενόρκως επί των οφειλών της Ν.Δ. η Τομεάρχης της Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών Αθήνας της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παρασκευή Οικονόμου. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην υπό κρίση δικογραφία και προς αποφυγή επαναλήψεων δεν προσκομίζονται εκ νέου.
Στο σημείο αυτό Σας ενημερώνω, ότι η Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών/Τομέας Μεγάλων Πελατών (ΔΜΠ/ΤΜΠΑ) απέστειλε τρείς φορές εγγράφως προς τον ΔΕΔΔΗΕ έγγραφο αναστολής της αποκοπής του υπόψη πελάτη, δεδομένου ότι αυτός :
α) στις 29.11.2013 κατέβαλε € 40.000
β) στις 12.12.2013 κατέβαλε € 100.000 και
γ) στις 16.10.2014 κατέβαλε € 73.097,19
Μετά τα παραπάνω, με επιστολή του , ο εν λόγω πελάτης την 13.12.14 και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3898 επιστολή του αιτήθηκε νέα ρύθμιση σε είκοσι τέσσερις (24) έντοκες μηνιαίες δόσεις της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής του (η οποία εντωμεταξύ είχε ανέλθει σε € 460.440), ενώ παράλληλα δεσμεύθηκε ότι θα εξοφλεί εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τρεχουσών καταναλώσεων (σχετ. 14). Το αίτημα του πελάτη έγινε αποδεκτό και εκδόθηκε το με αριθμ.πρωτ. 11/2.1.14 έγκριτικό έγγραφό μου (σχετ. 15) ( γ΄ρύθμιση).
Από την έγκριση της γ΄ρύθμισης και μέχρι τον Ιούλιο του 2014, εκ μέρους του πελάτη γίνονταν καταβολές οι οποίες συνήθως ήταν εκπρόθεσμες και στο χρόνο αλλά και στην συμφωνηθείσα δόση της ρύθμισης, καθώς και στον τρέχοντα λογαριασμό.
Τον Σεπτέμβριο του 2014, δεδομένου ότι ο πελάτης όφειλε από την ρύθμιση δύο (2) λογαριασμούς και δύο (2) δόσεις συνολικού ύψους € 92.318,95, εκδίδεται και πάλι εντολή απενεργοποίησης του μετρητή την 24.9.14 προς τον αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ, με το υπ’ αριθμ…….έγγραφο της ΔΜΠ/ΤΜΠΑ (σχ. 16)
Ενώ εξακολουθούσε να ισχύει η παραπάνω εντολή απενεργοποίησης του μετρητή, ο πελάτης προέβη σε δύο καταβολές ήτοι ποσού € 26.148,52 την 2.10.14 και ποσού € 19.221,76 την 10.10.14 , οι οποίες αφορούσαν σε τρέχοντα λογαριασμό και δόση ρύθμισης. Την δε 14.10.14, ο πελάτης προέβη και σε τρίτη καταβολή ύψους € 27.726,91, ενώ παράλληλα με την από 15.10.2014 και με αριθ. πρωτ. 977 επιστολή του (σχετ. 17 ) δεσμεύτηκε για την άμεση τακτοποίηση της υπόψη εκκρεμότητας. Κατόπιν των ανωτέρω, η εντολή απενεργοποίησης ανεστάλη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4546/16.10.2014 έγγραφο της ΔΜΠ/ΤΜΠΑ. (σχετ. 18)
Δεδομένου ότι από την τελευταία δέσμευση του πελάτη παρήλθε ένας μήνας χωρίς να έχει τακτοποιηθεί η υπόψη εκκρεμότητα, στις 26.11.14 εκδόθηκε νέα εντολή απενεργοποίησης του μετρητή, με το υπ’ αριθμ. 5277/26.11.201 έγγραφο της ΔΜΠ/ΤΜΠΑ προς τον αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ (σχετ. 19).
Στις 27.11.14 ο πελάτης προέβη σε μία επιπλέον καταβολή ύψους € 26.773,28 που αφορούσε την κατανάλωση μηνός Σεπτεμβρίου.
Μέχρι το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι υποχρεώσεις του εν λόγω πελάτη, που απορρέουν από τον διακανονισμό των οφειλών του, ανέρχονταν στα κατωτέρω ποσά:
Δόση ρύθμισης από την 10/9/14 ύψους € 19.221,76
Λογαριασμός κατανάλωσης μηνός Αυγούστου με λήξη την 2/10/14, ύψους € 25.466
Δόση ρύθμισης από την 10/10/14 ύψους € 19.221,76
Δόση ρύθμισης από την 10/11/14 ύψους € 19.221,76
Την 1.12.2014 είχε δοθεί εντολή για απενεργοποίηση του μετρητή του πελάτη προς τον ΔΕΔΔΗΕ, πλην όμως ο τελευταίος με το από 2.12.2014 και με αριθ. πρωτ. 52842 έγγραφό του, απευθυνόμενο προς τον πελάτη και κοινοποιούμενο στη ΔΕΗ, μας γνωστοποίησε ότι λόγω αδυναμίας πρόσβασης του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του πελάτη την 1.12.2014, θα μετέβαινε εκ νέου την Τετάρτη 3.12.14 στον χώρο, προκειμένου να εκτελέσει την εντολή απενεργοποίησης του μετρητή (σχετ. 20).
Την 4.12.2014 ο ΔΕΔΔΗΕ, με επιστολή του απευθυνόμενη προς τον πελάτη και κοινοποιούμενη στη ΔΕΗ, ενημέρωσε ότι λόγω αδυναμίας πρόσβασης των συνεργείων του την 3.12.2014, θα προχωρήσει σε εκτέλεση της εντολής ΔΕΗ την Παρασκευή 5.12.2014 (σχ.21).
Εν τω μεταξύ, την 4.12.2014 ο πελάτης κατέβαλε δύο ακόμη ποσά , ήτοι € 25.466 και € 19.221,76, την δε 9.12.2014 ο πελάτης εξόφλησε το λογαριασμό με τις καταναλώσεις Οκτωβρίου -που είχε λήξει από την 4.12.2014- και ανέρχονταν σε € 25.263,91 καθώς επίσης κατέβαλε την 8η, 9η και 10η δόση του διακανονισμού συνολικού ύψους € 57.665,28.
Ως εκ τούτου, μετά τη συνολική καταβολή του ποσού των € 82.929,19, ανεστάλη η εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου που είχε αποσταλεί από την 26.11.2014 προς τον ΔΕΔΔΗΕ , με το υπ’ αριθμ. 5539/9.12.2014 έγγραφο του ΤΜΠ (σχ.22) , δεδομένου ότι ο πελάτης πλέον εξυπηρετεί πλήρως τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον διακανονισμό, Μετά και τις ως άνω καταβολές, το ρυθμιζόμενο υπόλοιπο του διακανονισμού μειώθηκε στο ποσό των € 269.104,64 από το ποσό των € 460.440 που διακανονίσθηκε με την 3η ρύθμιση.
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι διακανονισμοί γίνονται για όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες, εφόσον το ζητήσουν, με δεδομένη την οικονομική κρίση στην οποία έχει υποπέσει όλη η Χώρα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι σκοπός της Επιχείρησης δεν είναι η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά η είσπραξη των οφειλών δια των διακανονισμών, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή η επίτευξή τους, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία για αναγκαστική εκτέλεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οφειλές σε εκκρεμότητα έχουν πλείστες κρατικές υπηρεσίες, Υπουργεία, Νοσοκομεία και λοιπές εταιρείες και βιομηχανίες και πάντοτε η ΔΕΗ προσπαθεί να εισπράξει, όταν δεν μπορεί με εφάπαξ καταβολή, δια δόσεων. Δεν θα ήθελα να το αναφέρω, αλλά αναγκάζομαι να πω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε όλες τις υπηρεσίες του οφείλει σήμερα στη ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος το ποσό των 6.000.000 €! Σε αρκετές περιπτώσεις οι διακανονισμοί φθάνουν μέχρι 60 δόσεις. Δεν νοείται, ως εκ τούτου, να κατηγορηθώ ως παραβαίνων το καθήκον μου (άρθρο 259 Π.Κ.) και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση, όταν έχουν τηρηθεί στο έπακρον οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών του συγκεκριμένου πελάτη. Φυσικά, εάν δεν τηρούσε τον διακανονισμό ο συγκεκριμένος πελάτης, θα ενεργοποιείτο εκ νέου η εντολή αποκοπής προς τον ΔΕΔΔΗΕ . Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, σε περιόδους εορτών και αδειών (π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα, θερινές διακοπές) η ΔΕΗ ανεξαρτήτως πελάτου (μέσης ή χαμηλής τάσης) αποφεύγει τις αποκοπές, λόγω κυρίως και του κοινωφελούς σκοπού που υπηρετεί και του δημοσίου συμφέροντος.
Επισυνάπτεται, προς διευκόλυνσή Σας, συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών του πελάτη, καθώς και των ενεργειών της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, που περιγράφονται στο κείμενο του υπομνήματός μου. (σχ.23).
ΙΙ. Νομικός κανόνας δικαίου – Επί του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’άρθρο 259 ΠΚ.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ «υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη».
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος είναι α) η υπαλληλική ιδιότητα του δράστη, β) η παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και γ) η προσφορότητα (δηλαδή η αντικειμενική δυνατότητα) της παραβάσεως καθήκοντος να προσπορίσει στον δράστη ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να προκαλέσει βλάβη στο Κράτος ή σε άλλον (ΑΠ 74/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).
Συνεπώς η παράβαση καθήκοντος είναι ιδιαίτερο έγκλημα με αυτουργό υπάλληλο υπό την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ, κατά το οποίο «υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου».
1) Η ιδιότητα του υπαλλήλου ενσωματώνει ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, δεδομένου ότι δι’αυτού εκφράζεται η βούληση της κρατικής εξουσίας ή του νομίμως συνεστημένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, από την ορθή δε άσκηση της εξουσίας εξαρτάται η απρόσκοπτη και εποικοδομητική λειτουργία των κρατικών οργάνων, των οποίων οι αποφάσεις επιλύουν ανακύπτοντα προβλήματα και διευθετούν ιδιωτικές διαφορές.
2) Το υπαλληλικό καθήκον διαφοροποιείται εκάστοτε και η ειδικότερη μορφή του εξαρτάται από το είδος και τη φύση αυτού. Ως πηγή του καθήκοντος θεωρείται διάταξη νόμου, διατάγματος ή ιδιαίτερες οδηγίες εντός των πλαισίων των νόμων. Ενίοτε το καθήκον ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας και εμμέσως προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο, το οποίο δεσμεύει τον υπάλληλο με συναφή υποχρέωση ενεργείας, εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων, ή παραλείψεως, οσάκις απαγορεύεται πάσα περαιτέρω ενέργεια, η υλοποίηση της οποίας αντιστρατεύεται τα σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα. Η ιδιότητα του υπαλλήλου δεν απαιτείται να είναι φύσεως διαρκούς, αφού αρκεί και η προσωρινή ανάθεση, αρκεί μόνον ότι λαμβάνει χώρα άσκηση ανατεθειμένων καθηκόντων λειτουργικώς συνυφασμένων προς την φύση της υπηρεσίας, η δε ενέργεια του υπαλλήλου να είναι συνέπεια της κατά το νόμο ασκήσεως της δραστηριότητας, ως περιεχόμενο του καθήκοντος του ανατεθέντος και αποδεκτού γενομένου.
Ως καθήκον, η παράβαση του οποίου καθιστά αξιόποινη τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, δεν νοείται οποιοδήποτε υπαλληλικό καθήκον, το οποίο προκύπτει από τον νόμο ή από διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα ή από ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή από τη φύση της υπηρεσίας και αναφέρεται στη γενική συμπεριφορά κάποιου ως υπαλλήλου, αλλά μόνο το καθήκον εκείνο που συνδέεται με την άσκηση συγκεκριμένης υπηρεσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας του υπαλλήλου, εκείνο δηλαδή που ανάγεται στην εκτέλεση του ανατεθειμένου σ’αυτόν υπηρεσιακού έργου (ΟλΑΠ 7/2008 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ, ΑΠ 74/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Μιχ.Μαργαρίτη Ερμηνεία ΠΚ, 2η έκδοση, εκδ.Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.Σάκκουλας, σελ.698-699).
Ως εκ τούτου, αξιόποινο χαρακτήρα, κατά το άρθρο 259 ΠΚ, ενέχουν μόνον οι παραβάσεις συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων κατά την άσκηση υπηρεσιακής δραστηριότητας. Αντίθετη εκδοχή θα προσέκρουε στη συνταγματική αρχή nullum crimen sine lege certa κατ’αρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος (βλ.ΑΠ 74/2013 όπ.π.).
Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχομένη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του υπαλλήλου μόνον αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών κλπ.
Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει την προστασία του γενικότερου συμφέροντος της ομαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής της υπηρεσίας, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παραβάσεως καθήκοντος, ενεργητικό υποκείμενο του οποίου μπορεί να είναι μόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται α) παράβαση όχι απλού υπαλληλικού καθήκοντος, αλλά καθήκοντος της υπηρεσίας του υπαλλήλου, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται στον υπάλληλο από το νόμο ή από διοικητική πράξη ή απορρέει από τις ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στην ίδια τη φύση της υπηρεσίας και αναφέρεται στην έκφραση από αυτόν της θελήσεως της πολιτείας, μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων και ενεργειών στις σχέσεις της απέναντι στους τρίτους, β) δόλος του δράστη, που περιέχει τη γνώση και τη θέληση της παραβάσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος και γ) σκοπός του δράστη, ως πρόσθετο στοιχείο της υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος αυτού, συνιστάμενος στην επιδίωξη του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η επιδιωχθείσα ωφέλεια ή βλάβη, η οποία μπορεί να είναι είτε υλική είτε ηθική.
Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι μόνο η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο σκοπός να προσπορίσει τον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον προϋποθέτει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτου (αντικειμενικό στοιχείο). Μεταξύ δε της αξιόποινης πράξεως της παραβάσεως καθήκοντος και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση, ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι ο πρόσφορος τρόπος περιποιήσεως του σκοπουμένου οφέλους ή βλάβης.
3) Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από το δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα.
Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος (ΑΠ 695/2011 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκομένη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλο σκοπό ή με κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή η βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παραβάσεως, τότε το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνομο όφελος κατά την έννοια του άρθρου 259 του ΠΚ είναι κάθε όφελος, το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος (βλ.ad hoc ΑΠ 74/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).
Ad hoc με την ΑΠ 695/2011 (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ), απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης κατά της προσβαλλόμενης απόφασης, καθότι κρίθηκε ότι με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαλλάχθηκαν οι κατηγορούμενοι της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος αφού «αφού από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι με την έκδοση της ως άνω άδειας λειτουργία καταστήματος επεδίωκαν να προβούν σε παράβαση του καθήκοντος της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψουν το κράτος ή κάποιον άλλο και συνεπώς δεν δύναται να συναχθεί η ύπαρξη του απαιτουμένου δόλου των κατηγορουμένων».
ΙΙΙ. Υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου του άρθρου 259 ΠΚ.
Συνοψίζοντας, με βάση την υπαγωγή των προεκτεθέντων πραγματικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου του άρθρου 259 ΠΚ, προκύπτει ότι ΔΕΝ υφίστανται ενδείξεις ενοχής σε βάρος μου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθότι ΔΕΝ στοιχειοθετείται καν ούτε η αντικειμενική ούτε η υποκειμενική υπόσταση του ως άνω φερόμενου εγκλήματος.
Συγκεκριμένα, από την υπαγωγή προκύπτει ότι:
Ι. Ως προς την παράβαση καθήκοντος:
3) ΔΕΝ συντρέχει ειδικότερα εκ μέρους μου παράβαση καθήκοντος
ΙΙ) Επιπροσθέτως, ΔΕΝ συντρέχει στο πρόσωπό μου δόλος συνιστάμενος σε γνώση και θέληση της παραβάσεως του υπηρεσιακού μου καθήκοντος , όπως αναλυτικά εξέθεσα ανωτέρω, ως προς την μη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στον υπόψη πελάτη.
Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ συντρέχει στο πρόσωπό μου σκοπός συνιστάμενος στην επιδίωξη προσπορισμού στον εαυτό μου ή σε άλλον οποιουδήποτε παράνομου οφέλους ή βλάβης της Επιχείρησης, είτε υλικής είτε ηθικής.
Ελλείψει των ανωτέρω στοιχείων, ΔΕΝ συντρέχει κατά συνέπεια οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση μεταξύ της ενδεχόμενης παραβάσεως καθήκοντος και του ενδεχόμενου σκοπού οφέλους ή βλάβης, ώστε να δύναται η μη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος να αποτελεί τον αποκλειστικό πρόσφορο τρόπο επίτευξης σκοπούμενου οφέλους σε εμένα ή σκοπούμενης βλάβης σε βάρος της Επιχείρησης.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μου και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 εδ.γ’ ΚΠΔ.
Πληρεξούσια Δικηγόρο μου διορίζω τη Δικηγόρο Αθηνών Λιάνα Μουμουτζή του Γεωργίου (ΑΜ ΔΣΑ 8865), κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αριθ. 28, τηλ.210 5246566 και 6944732343.
Μάρτυρα προτείνω τον:
Σχετικά έγγραφα που προσκομίζονται (23):
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014
Με τιμή
Ο καταθέσας


Από το http://olympia.gr/2015/11/20/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%b2%cf%89%ce%b2%ce%bf%cf%8d-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου