Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Καταναλωτές: Δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε στο λογαριασμό της "ΔΕΗ"

Αποτέλεσμα εικόνας για λογαριασμό της "ΔΕΗ" 
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο οι λογαριασμοί ρεύματος που είναι δυσνόητοι και μπερδεύουν τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα προσφορά προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Προχθές ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ευρεία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις χώρες της ΕΕ και η οποία αναλύει την καταναλωτική συμπεριφορά και τις τάσεις των
ενεργειακών καταναλωτών.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε μεταξύ άλλων το επίπεδο κατανόησης των ενεργειακών χρεώσεων, η ευκολία με την οποία αλλάζει ένας πελάτης τον προμηθευτή του, η δυνατότητα να συγκρίνει τις χρεώσεις στα τιμολόγια διαφορετικών προμηθευτών αλλά και η διάθεση των πελατών να πληρώσουν παραπάνω χρήματα για να χρηματοδοτήσουν περιβαλλοντικές δράσεις.
Στο πείραμα που έγινε οι καταναλωτές είχαν έναν λογαριασμό που αντιπροσώπευε την τωρινή τους κατανάλωση και χρέωση. Οι λογαριασμοί είτε ήταν απλοί με στάνταρ χρεώσεις ή σύνθετοι επιβραβεύοντας  τις καλύτερες πρακτικές. Στο πλαίσιο της έρευνας οι συμμετέχοντες καλούνταν να συγκρίνουν τις χρεώσεις και να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν στο ίδιο τιμολόγιο ή εάν θα προτιμήσουν ένα άλλο.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όταν η δομή της προσφερόμενης τιμής είναι περίπλοκη (όπως για παράδειγμα κλιμακωτή χρέωση, κλιμακωτή χρέωση που συνδέεται με έκπτωση) οι συμμετέχοντες δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να επιλέξουν την καλύτερη για αυτούς συμφωνία. Συγκεκριμένα το 66% επέλεξε το πιο φθηνό τιμολόγιο όταν το τιμολόγιο ήταν απλό, το 59% εντόπισε την πιο ευνοϊκή χρέωση ήταν κλιμακωτή και το 55% όταν το τιμολόγιο ήταν κλιμακωτό συνδεδεμένο με έκπτωση.
Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι η συντηρητική συμπεριφορά των πελατών : το 63% των συμμετεχόντων επέλεξαν να μην αλλάξουν τιμολόγιο παρά το γεγονός ότι για το 50% θα μπορούσε να βρει πιο συμφέρουσα χρέωση. Βεβαίως οι συμπεριφορές ποικίλουν καθώς πχ στη Βρετανία οι καταναλωτές εμφανίζονται σχετικά πιο άνετοι με το ενδεχόμενο να επιλέξουν μια πιο συμφέρουσα προσφορά (το 55% επέλεξε το ίδιο τιμολόγιο) όταν στη Γαλλία το ποσοστό των "πιστών” πελατών είναι μεγαλύτερο (70%).
Μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας αφορά στο ότι οι πελάτες που στο παρελθόν είχαν συγκρίνει προσφορές διαφορετικών τιμολογίων, βρήκαν πιο εύκολα την πιο συμφέρουσα προσφορά. Κατά μέσο όρο το 63% των πελατών που στο παρελθόν είχαν συγκρίνει διαφορετικές προσφορές είτε από τον προμηθευτή τους είτε από άλλον προμηθευτή, επέλεξαν την πιο φθηνή προσφορά σε αντίθεση με το 57% εκείνων που για πρώτη φορά έκαναν σύγκριση τιμών.
Εξάλλου οι καταναλωτές τείνουν να κάνουν καλύτερες επιλογές ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο της εκπαίδευσή τους αλλά και το οικονομικό τους στάτους. Το 61% των ατόμων κάτω από 65 ετών επέλεξε την πιο συμφέρουσα προσφορά όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνω των 65 ήταν 55%. Αντίστοιχα οι οικονομικά ενεργοί συμμετέχοντες πέτυχαν την καλύτερη προσφορά σε ποσοστό 62% (έναντι του 58% των οικονομικά μη ενεργών). Τέλος το 64% των συμμετεχόντων με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης έκανε τη βέλτιστη επιλογή, αντί για το 59% των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και το 54% με χαμηλότερη εκπαίδευση.
Τέλος στους συμμετέχοντες προσφέρθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν το πρόγραμμά τους με μια εναλλακτική ενός "πράσινου deal" μέσω του οποίου θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Το "premium" για τον κάθε πράσινο λογαριασμό ήταν διαφορετικό ξεκινώντας από υψηλότερο και φτάνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο. Μόλις τα δύο πέμπτα των συμμετεχόντων επέλεξε να αλλάξει σε πράσινη προσφορά ενώ τα ποσοστά ήταν ποικίλα ανάλογα με το πράσινο premium: το 42% επέλεξε το χαμηλό premium συγκριτικά με το 37% που επέλεξε το υψηλό.

πηγή  http://www.capital.gr/story/3082621

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου