Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Από το 2018 στους λογαριασμούς οι παλαιές ΥΚΩ

 
Το σχέδιο προβλέπει την εξόφληση 40 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2018, 2019 και 2020 και 120 εκατ. ευρώ ετησίως για το 2021 και το 2022. 
Στα έτη 2018-2022, με έμφαση στις χρονιές 2021 και 2022,  σκοπεύει να κατανείμει η ΡΑΕ την επιβάρυνση για την ανάκτηση των 360 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος, που
αντιστοιχούν σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), παρελθόντων ετών,(2012-2016) όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές. Το σχέδιο προβλέπει την εξόφληση 40 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2018, 2019 και 2020 και 120 εκατ. ευρώ ετησίως για το 2021 και το 2022. 
Παράλληλα η ΡΑΕ έχει προτείνει τη μείωση κατά 50% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιείται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά από το 2018, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των ΥΚΩ, το οποίο καλύπτει τις δαπάνες της ΔΕΗ για τη παροχή ηλεκτρισμού στα νησιά στις ίδιες τιμές με την ηπειρωτική χώρα, όπου το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού είναι  χαμηλότερο. 
Ωστόσο η πρόταση της ΡΑΕ για να ισχύσει θα πρέπει να εγκριθεί από τους δανειστές και η διαφορά, περίπου 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως να καλυφθεί από ισοδύναμα μέτρα στον προυπολογισμό.
‘Οσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των ΥΚΩ για  τα επόμενα χρόνια, η Αρχή προτείνει να διαμορφωθούν τρία βασικά κλιμάκια χρεώσεων (από 4 σήμερα), για επίπεδα κατανάλωσης  ηλεκτρισμού από 0-1.600 kwh/τετράμηνο, από 1.600-2.400 kwh  και για τις καταναλώσεις  των 2,400 kwh και άνω, ενώ η χρέωση θα αυξάνεται ακόμα περισσότερο για καταναλώσεις μεγαλύτερες των  4,500 kwh/τετράμηνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Ρυθμιστική Αρχή εκτιμά ότι στο μέλλον όταν ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις των νησιών το κόστος των ΥΚΩ θα μειωθεί (όμως τότε θα αυξηθούν τα τέλη των δικτύων μεταφοράς,,,,,).
Η σύνδεση των Κυκλάδων θεωρείται ότι μπορεί να  επιφέρει μία εξοικονόμηση  της τάξης των 25-30 εκατ. ευρώ το χρόνο από το 2020 και η μικρή διασύνδεση της Κρήτης μία μείωση της δαπάνης κατά 140 εκατ. ευρώ από το 2021-22.

Απο  http://www.businessenergy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου