Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Αμυράς: Ίση με το Κόστος των Αιμοκαθάρσεων η Ετήσια Ζημία της ΔΕΗ Από τις Ρευματοκλοπές

 
Κάθε χρόνο 6.250 ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια υπόκεινται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης η οποία κοστίζει για νοσηλεία και θεραπεία 250 εκατ. €. Τόσα ακριβώς είναι και τα εκατομμύρια που χάνει η ΔΕΗ ετησίως από τη ρευματοκλοπή. Το θέμα αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς προς  τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη επισημαίνοντας ότι στις προηγμένες χώρες το ποσοστό ρευματοκλοπής είναι της τάξης του 1% ενώ στην Ελλάδα προσδιορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε ποσοστό 3,2%.
Ο κ. Αμυράς καλεί τον κ. Σταθάκη να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο με δραστικό τρόπο κι αν για οποιοδήποτε λόγο ο ίδιος ή η διοίκηση της ΔΕΗ διστάζουν να έχουν στο μυαλό τους τις ανάγκες των νεφροπαθών. Ο Γιώργος Αμυράς με αυτόν τον τρόπο τονίζει, πέραν της τεράστιας οικονομικής ζημίας που υφίσταται η ΔΕΗ, την εξαιρετικά σοβαρή κοινωνική διάσταση του φαινομένου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΘΕΜΑ: 250 εκατ.  τα διαφυγόντα έσοδα της ΔΕΗ από τις ρευματοκλοπές
Άνω των 250 εκατ. €  το χρόνο χάνει η ΔΕΗ από τις ρευματοκλοπές. Η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει προσδιορίσει σε ποσοστό 3,2% επί της συνολικά εγχεόμενης ενέργειας στο Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν τιμολογείται λόγω των ρευματοκλοπών, όταν το ποσοστό σε προηγμένες χώρες είναι της τάξης του 1%. Το κόστος αυτό βαρύνει το Δίκτυο Διανομής και ανακτάται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ως μέρος του κονδυλίου «Χρέωση Χρήσης Δικτύου».
Λαμβάνοντας υπόψη το ίδιο ποσοστό και για τα νησιά, σε συνολική εγχεόμενη ενέργεια στο Δίκτυο Διανομής που ανήλθε το 2016 σε 47.665.372 MWh, το σύνολο των ρευματοκλοπών εκτιμάται σε 1.525.292 MWh.
Στην πραγματικότητα όμως το μέγεθος των ρευματοκλοπών είναι αρκετά μεγαλύτερο και επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη ΔΕΗ. Ωστόσο, παίρνοντας ως δεδομένη την ποσότητα, που αναγνωρίζει η ΡΑΕ, τα έσοδα που διαφεύγουν κάθε χρόνο λόγω των ρευματοκλοπών με βάση τις μοναδιαίες τιμές του 2016 έχουν ως εξής:
- ΔΕΗ: 120–125 εκατ. €
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): 21 εκατ. €
- ΕΤΜΕΑΡ : 32 εκατ. €
- ΑΔΜΗΕ : 7,3 εκατ. €
- ΔΕΔΔΗΕ : 26,5 εκατ. €
Σύνολο: 206,8 έως 211,8 εκατ €
Από τα στοιχεία προκύπτει, ότι τα διαφυγόντα έσοδα της ΔΕΗ από τις ρευματοκλοπές είναι της τάξης των 170 εκατ. €. Υπολογίζοντας, ότι τα ποσά των ΥΚΩ αποτελούν κατά 98% περίπου έσοδο της ΔΕΗ και τα ποσά του ΕΤΜΕΑΡ είναι μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (το έλλειμμα του οποίου καλύπτεται κατά 85% έως 90% από τη ΔΕΗ).
Πέραν αυτών υπάρχουν και διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου, λόγω μη είσπραξης ΦΠΑ και ΕΦΚ της τάξης των 35 εκατ. € τουλάχιστον, και ένα επί πλέον ποσό λόγω της μη επιβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών της μη τιμολογηθείσας ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα, λόγω των ρευματοκλοπών, εμφανίζονται να είναι της τάξης των 250 εκατ. €, ενώ στην πραγματικότητα είναι σημαντικά μεγαλύτερα.
Πρόκειται για μείζονος σημασίας πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου είναι πρώτης προτεραιότητας. Πέρα από την τεράστια οικονομική έχει και εξαιρετικά σοβαρή κοινωνική διάσταση. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
- Ποια η θέση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρευματοκλοπής;
- Ποια η αντιμετώπιση των διαστάσεων της οικονομικής αποτίμησης αυτού του φαινομένου;
- Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση ώστε να μπει ένα τέλος στην παράνομη αυτή δραστηριότητα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου