Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Ευ. Τζώρτζη: Αναζητείται παράκαμψη στις αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ

 
Ανοικτό παραμένει για τους καταναλωτές το θέμα των αυξήσεων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) της περιόδου 2012-2015. Αυτό, γιατί η πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), που προβλέπει την κάλυψη μέρους των οφειλόμενων ποσών προς τη ΔΕΗ από τον κρατικό
προϋπολογισμό, απαιτεί προηγουμένως την έγκριση των θεσμών και σε κάθε περίπτωση την εξεύρεση ενός ισοδύναμου μέτρου που θα αντισταθμίσει το δημοσιονομικό κόστος των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για τα δύο επόμενα χρόνια.
Η σχετική εισήγηση, που εκτός από την ανάκτηση των οφειλών του παρελθόντος περιλαμβάνει και την πρόταση της ΡΑΕ για τη νέα τιμολόγηση των ΥΚΩ, αναμένεται να υποβληθεί σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την πλευρά του οποίου θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις το πιθανότερο τον Σεπτέμβριο.
Η εισήγηση της ΡΑΕ βασίζεται στη μείωση κατά 51% του ποσού που διεκδικεί η ΔΕΗ για τις ΥΚΩ της περιόδου 2012-2015 και συγκεκριμένα από τα 735 εκατ. ευρώ στα 360 εκατ. ευρώ. H ΡΑΕ προτείνει την επιστροφή στη ΔΕΗ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το ντίζελ που καταναλώνει στα νησιά μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και την ανάκτηση του υπολοίπου της οφειλής από το κόστος που θα εξοικονομηθεί κατά τη διετία 2021-2022, όταν θα λειτουργήσει η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου - Κρήτης. Με τον τρόπο αυτό τα 360 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν σε βάθος πενταετίας, δηλαδή από το 2018 έως έως το 2022, ικανοποιώντας τη σχετική δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του μνημονίου. Ωστόσο, δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η σύμφωνη γνώμη των θεσμών για την πρόταση αυτή.
Σε ό,τι αφορά τη νέα τιμολόγηση των ΥΚΩ, η πρόταση της ΡΑΕ προβλέπει τρεις κλίμακες αντί των τεσσάρων που ισχύουν σήμερα. Ειδικότερα, προτείνει η 1η κλίμακα να αφορά καταναλώσεις από 0 έως 1.600 kwh, η 2η από 1.601 έως 2.400 kwh και η 3η από 2.401 kwh και άνω. Σύμφωνα με πηγές από τη ΡΑΕ, από τις νέες χρεώσεις προκύπτουν αυξήσεις μόνο για τις πολύ υψηλές καταναλώσεις, ενώ αντίθετα στη μεσαία κλίμακα θα υπάρξουν μειώσεις. Σημαντική διαφοροποίηση στη νέα τιμολόγηση που εισηγείται η ΡΑΕ είναι επίσης η προοδευτικότητα της κλίμακας, δηλαδή η χρέωση του καταναλωτή με βάση την επόμενη κλίμακα μόνο για την υπερβάλλουσα ποσότητα κατανάλωσης, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα, που όταν κάποιος υπερβεί μια κλίμακα, χρεώνεται με την τιμή της επόμενης για όλες τις κιλοβατώρες που κατανάλωσε, ακόμη και για εκείνες της προηγούμενης, δηλαδή της χαμηλότερης. Να σημειωθεί ότι σήμερα ο καταναλωτής πληρώνει:
• 0,00699 ευρώ ανά kwh για την κλίμακα από 0 έως 1600 kwh.
• 0,01570 ευρώ για την κλίμακα από 1601 έως 2.000 kwh.
• 0,03987 ευρώ ανά kwh για την κλίμακα από 2001 έως 3.000 kwh.
• 0,04488 ευρώ για την κλίμακα από 3.001 kwh και πάνω.
Αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν και στις κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, με τη ΡΑΕ να κατευθύνεται σε τέσσερις κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) με παράλληλη θέσπιση αυστηρών εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων προκειμένου να χορηγείται το ΚΟΤ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ΚΟΤ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί και με τετραμηνιαία κατανάλωση από 200 kwh έως 1.500 kwh. Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκουν τρίτεκνοι με εισόδημα έως 23.500 ευρώ και τετραμηνιαία κατανάλωση 200-1.700 kwh. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
(Καθημερινή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου