Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

ΔΕΗ: «Χτίζει» συμμαχία με τους πελάτες της κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ για την ανάκτηση των ΥΚΩ

ΔΕΗ: «Χτίζει» συμμαχία με τους πελάτες της κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ για την ανάκτηση των ΥΚΩ
  
Με φυλλάδιο στους λογαριασμούς ρεύματος που αποστέλλει στους πελάτες της, η ΔΕΗ τους ενημερώνει αναλυτικά για τις χρεώσεις των ΥΚΩ
Νέες βολές κατά του κράτους εξαπολύει η ΔΕΗ για την υπόθεση των ΥΚΩ μετά και την οριστικοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ που της αναγνωρίζει ως ανακτήσιμα μόνο 360 εκατ. ευρώ για πέντε χρόνια, έναντι των 735,09 εκατ. ευρώ για τέσσερα χρόνια που η ίδια διεκδικεί.
«Όλα στο φως» είναι ο τίτλος του φυλλαδίου που έχει

ενσωματώσει η ΔΕΗ στους λογαριασμούς του ρεύματος που λαμβάνουν αυτές τις ημέρες οι καταναλωτές και το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
Έτσι μετά το non paper που εξέδωσε πρόσφατα και με το οποίο καλούσε ευθέως το κράτος να αναλάβει την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και να μην επιβαρύνει με τις υποχρεώσεις του μια επιχείρηση η οποία καλείται να λειτουργήσει στην ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό, η ΔΕΗ εξαπολύει νέες βολές υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2012-2015 έχει καταβάλει στο δημόσιο 511,3 εκατ. ευρώ για φόρους επί του πετρελαίου που καταναλώνει στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των νησιών, καθώς και επιπλέον 324,3 εκατ. ευρώ για τον ΦΠΑ που επιβάλλεται επί των ΥΚΩ.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΕΗ, τα συνολικά κρατικά έσοδα της περιόδου 2012-2015 που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση των νησιών ανέρχονται σε 835,6 εκατ. ευρώ ενώ η επιχείρηση έχει δαπανήσει την ίδια περίοδο 2.345,4 εκατ. ευρώ για καύσιμα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Παράλληλα η ΔΕΗ τα έτη 2011-2016 δαπάνησε 281,3 εκατ. ευρώ για την ομαλή ηλεκτροδότηση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Ενημέρωση πελατών για ΥΚΩ

Το φυλλάδιο της ΔΕΗ εξηγεί αναλυτικά ότι το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας ως ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της ειδικής τιμολόγησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων των νησιών και των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου.
Όπως αναφέρεται το κόστος αυτό το επωμίζεται διαχρονικά η ΔΕΗ καταβάλλοντας τις σχετικές δαπάνες, ενώ το ύψος του ποσού σε κάθε λογαριασμό προκύπτει με αποφάσεις της Πολιτείας.
Σήμερα, όπως σημειώνει η ΔΕΗ, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4067/2012 με αποτέλεσμα λόγω της μεταβολής των συνθηκών, τα ποσά που έχει ανακτήσει η ΔΕΗ να είναι σημαντικά μικρότερα από τις δαπάνες που κατέβαλε.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της επιχείρησης, το 2012 δαπάνησε για ΥΚΩ 836,98 εκατ. ευρώ και τιμολόγησε στους καταναλωτές 646,64 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά 190,34 εκατ. ευρώ.
Αντιστοίχως για το 2013 η ΔΕΗ δαπάνησε 879,92 εκατ. ευρώ και τιμολόγησε 619,27 εκατ. ευρώ.
Η διαφορά που διεκδικεί ανέρχεται σε 260,65 εκατ. ευρώ
Για το 2014 η ΔΕΗ δαπάνησε 785,96 εκατ. ευρώ και τιμολόγησε 633 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η διαφορά να διαμορφώνεται σε 152,96 εκατ. ευρώ και τέλος για το 2015 δαπάνησε 726,84 εκατ. ευρώ και τιμολόγησε 595,70 εκατ. ευρώ. Η διαφορά για το 2015 ανέρχεται σε 131,14 εκατ. ευρώ
Συνολικά η ΔΕΗ διεκδικεί διαφορές μεταξύ των ΥΚΩ που έχει δαπανήσει και αυτών που έχει τιμολογήσει συνολικού ύψους 735,09 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012 -2015.
Ωστόσο μετά την πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ και εφόσον αυτή εφαρμοστεί ως έχει η ΔΕΗ θα ανακτήσει μόλις 360 εκατ. ευρώ και αυτό για τα έτη 2012-2016 (5 έτη) έναντι των 735 εκατ. ευρώ που διεκδικεί για 4 έτη 2012-2015.

Τιμολόγηση χωρίς είσπραξη

Καθίσταται σαφές ότι το «ψαλίδι» της ΡΑΕ είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει εάν αφαιρεθούν τα 360 εκατ. ευρώ από τα 735 εκατ. ευρώ που διεκδικεί η ΔΕΗ και αυτό γιατί υπάρχει μια τρύπα ενός ολόκληρου έτους, που οφείλεται στο γεγονός ότι η ΔΕΗ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τιμολογεί τα ΥΚΩ του προηγούμενου.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα ΥΚΩ του 2016 που έχει εντάξει η ΡΑΕ στους υπολογισμούς της, να μην έχει κλείσει για τη ΔΕΗ η οποία τα τιμολογεί εντός του τρέχοντος 2017.
Όμως οι απώλειες της ΔΕΗ είναι ακόμη μεγαλύτερες καθώς μπορεί μεν να έχει τιμολογήσει ΥΚΩ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα έχει εισπράξει, καθώς όπως είναι γνωστό το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ανέρχονται σε 2,2 δις ευρώ και βεβαίως μέσα σε αυτά εντάσσονται και ΥΚΩ.
Στο ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΕΗ αναφέρεται ακόμη ότι από το σύνολο των 3.229,7 εκατ. ευρώ που είναι τα ΥΚΩ της περιόδου 2012-2015 όπως τα υπολογίζει η επιχείρηση, το 89,49% αφορά την ηλεκτροδότηση των νησιών το 5% το Κοινωνικό Τιμολόγιο, το 1,35% το τιμολόγιο των πολυτέκνων και 4,16% άλλα επιπλέον κόστη της ΔΕΗ για κοινωνικές παροχές στην ενέργεια.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου