Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Πλήρης αναμόρφωση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου – Τα νέα κριτήρια ένταξης και ο νέος τρόπος τιμολόγησης

Αποτέλεσμα εικόνας για κοτ 
Για ένταξη στο ΚΟΤ θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα παρέχονται κλιμακωτές εκπτώσεις
Στην πλήρη αναμόρφωση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) προχωρά το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με στόχο να τύχουν των πλεονεκτημάτων της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος εκείνες οι κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη. 
Ανάμεσα στα βασικά στοιχεία διαφοροποίησης των κριτηρίων, εκτός των ετήσιων εισοδημάτων, αναμένεται να ενταχθούν και κριτήρια που θα προκύπτουν από το Ε9. 
Δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ακινήτων του δικαιούχου, όπως και το ύψος των καταθέσεων που διαθέτει ο φορολογικά υπόχρεος και η οικογένειά του. 
Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως θα θεσπιστούν τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων, η καθεμία εκ των οποίων θα έχει διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Τα ποσοστά αυτά θα φτάνουν μέχρι και το 80% για τις πλέον οικονομικά ασθενείς οικογένειες. 
Με βάση τα στοιχεία, η ένταξη των δικαιούχων στο ΚΟΤ προκαλεί πολλά ερωτηματικά διότι με κριτήριο τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2015 θα έπρεπε κανονικά να είχαν ενταχθεί περισσότεροι από δύο εκατομμύρια δικαιούχοι.
Τα στοιχεία του 2016 δείχνουν ότι με βάση το εισόδημα που διαμορφώνεται σε 12.000 ευρώ στο ΚΟΤ 1 και στο ΚΟΤ 2 (όπου αφορά σε πολύτεκνες οικογένειες με τρία παιδιά και εισόδημα 23.500 ευρώ) έχουν ενταχθεί συνολικά 692.335 καταναλωτές. 
Κοινωνικό Τιμολόγιο απολαμβάνουν όσοι είναι άνεργοι τουλάχιστον για διάστημα 6 μηνών και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φθάνει τα 12.000 ευρώ. 
Στην κατηγορία αυτή έχουν ενταχθεί μόλις 67.998 και στην κατηγορία με αναπηρία 67% έφθασαν τα 93.735. 
Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στην ελληνική επικράτεια οι ανάπηροι είναι περισσότεροι από τους άνεργους. 
Στο ΚΟΤ εντάσσονται και όσοι χρειάζονται μηχανική υποστήριξη και αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, με τον αριθμό όσων έχουν ενταχθεί να φτάνει τους 12.661.

Η εξέλιξη του αριθμού των δικαιούχων 

Ο αριθμός των καταναλωτών που δεν μπορεί να αποπληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος στις τρέχουσες τιμές που χρεώνει η ΔΕΗ  και οι υπόλοιποι πάροχοι ενέργειας για τα έτη 2015 και 2016 αυξήθηκε επιπλέον κατά 103.742 καταναλωτές, καθώς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. 
Το 2015 αριθμούσε 55.594 άτομα και σε διάστημα ενός έτους δηλαδή το 2016 ανήλθαν σε 103.742  άτομα.
Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για το 2015 είχαν ενταχθεί  συνολικά 608.714 καταναλωτές. 
Η βασική κάλυψη του ΚΟΤ έγινε με βάση το εισόδημα των 12.000 ευρώ, με το συνολικό αριθμό των καταναλωτών να φθάνει τους 423.430.
Ο αριθμός των ανέργων που ζήτησε την ένταξη τους στο ΚΟΤ ήταν 56.571 άτομα και ο αριθμός των αναπήρων με ποσοστό 67% ανήλθε 87.817 άτομα.
Στο ΚΟΤ του 2014 είχαν ενταχθεί 522.760 καταναλωτές και ελάμβαναν χαμηλότερη χρέωση της Kwh καθώς συμπλήρωναν όλα τα κριτήρια ένταξης τους. 
Ο αριθμός των ανέργων που εντάχθηκε στο ΚΟΤ ανήλθε σε 52.399 άτομα και όσοι είχαν αναπηρία σε ποσοστό 67% έφθασαν τους 27.395. 
Το 2013 είχαν αναταχθεί συνολικά 412.883 καταναλωτές.
Η εφαρμογή του ΚΟΤ τέθηκε το 2012 και είχαν ενταχθεί συνολικά 250.000 καταναλωτές την πρώτη χρονιά υλοποίησής του. 
Τα επόμενα τέσσερα χρόνια της οικονομικής κρίσης μέχρι τέλη του 2016, ο αριθμός των καταναλωτών αυξήθηκε κατά 176% φθάνοντας τους 692.335 το Δεκέμβριο του 2016.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η κατανάλωση κινηθεί έξω από τα επιτρεπόμενα όρια το τιμολόγιο αποτιμάται με την τρέχουσα τιμή της αγοράς με αποτέλεσμα να χάνεται το ευεργέτημα που δίνει στους καταναλωτές. 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας σχεδιάζει το τιμολόγιο ΚΟΤ να τιμολογεί στη τρέχουσα τιμή μόνο την κατανάλωση που είναι εκτός του ορίου του ΚΟΤ και όχι τη συνολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρβασής του.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου