Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Αύξηση αποζημίωσης των υπηρεσιών εφεδρείας για τα υδροηλεκτρικά ζητεί η ΔΕΗ – Συστήνει στη ΡΑΕ ταχεία εφαρμογή του Target Model

Αύξηση αποζημίωσης των υπηρεσιών εφεδρείας για τα υδροηλεκτρικά ζητεί η ΔΕΗ – Συστήνει στη ΡΑΕ ταχεία εφαρμογή του Target Model 
Υποστηρίζει ότι η έλλειψη κατάλληλου πλαισίου για αποζημίωση των επικουρικών υπηρεσιών από τα υδροηλεκτρικά επιδεινώνει την απόδοση των επενδύσεων.      
Συστάσεις απευθύνει η ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ, τον ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, για ταχεία οργάνωση των τεσσάρων αγορών (προθεσμιακή, προημερήσια, ενδοημερήσια και εξισορρόπησης) που προβλέπονται στο Target Model.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι τέσσερις αγορές θα πρέπει να λειτουργήσουν από τις αρχές του 2018 και σύμφωνα με τη ΔΕΗ θα πρέπει να οργανωθούν ταχύτατα, αντί να δαπανάται χρόνος σε «εμβαλωματικές και θνησιγενείς λύσεις» που αφορούν το υπό κατάργηση μοντέλο του mandatory pool.

Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου παροχής επικουρικών υπηρεσιών στο σύστημα, η ΔΕΗ σημειώνει ότι το όλο φάσμα των επικουρικών υπηρεσιών και εφεδρειών αντιμετωπίζεται με τον πλέον ορθολογικό τρόπο μέσω των μηχανισμών που προβλέπει το Target Model και πιο συγκεκριμένα μέσω της αγοράς εξισορρόπησης.
Ως εκ τούτου η επιχείρηση στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ τονίζει ότι θα ήταν αποδοτικότερο να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες του Ρυθμιστή του Λειτουργού και του Διαχειριστή στην οργάνωση και τη θέσπιση των κανόνων λειτουργίας των τεσσάρων νέων αγορών το συντομότερο δυνατό. 

Ο ρόλος των Υδροηλεκτρικών 

Παράλληλα υποστηρίζει τον κυρίαρχο ρόλο των υδροηλεκτρικών μονάδων της για την παροχή υπηρεσιών ταχείας απόκρισης, σημειώνοντας πως είναι «αδιαμφισβήτητο ότι μόνο οι υδροηλεκτρικές μονάδες (και στο μέλλον κάποιες τεχνολογίες αποθήκευσης και διαχείρισης της ζήτησης), μπορούν να προσφέρουν ρεαλιστικά την απόκριση που απαιτεί ένα σύστημα με διαρκώς αυξανόμενες διακυμάνσεις λόγω των ΑΠΕ». 

Επίσης η ΔΕΗ ζητεί άμεση αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου των επικουρικών υπηρεσιών σημειώνοντας ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών όπως είναι η αποθήκευση ενέργειας και η απόκριση στη ζήτηση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά οι υδραντλητικές μονάδες της, ήδη λειτουργούν και ως μονάδες αποθήκευσης, αλλά και ως συστήματα απόκρισης στη ζήτηση και ως εκ τούτου θα πρέπει να διασφαλιστεί η εύλογη αποζημίωση των ήδη παρεχόμενων επικουρικών υπηρεσιών των μονάδων αυτών.

Μάλιστα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή της ΔΕΗ η έλλειψη ενός κατάλληλου πλαισίου για την εύλογη αποζημίωση των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχουν οι υδροηλεκτρικές μονάδες επιδεινώνει την απόδοση αυτών των μεγάλης έντασης κεφαλαίου επενδύσεων και δεν παρέχει κίνητρα για περεταίρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων τεχνολογιών.

Η ΔΕΗ ζητεί να προβλεφθεί διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης της ζητούμενης από το σύστημα υπηρεσίας καθώς και ρήτρες για τη μη επίτευξη, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις διαθέσιμες μονάδες και τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι όροι για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών να μην περιορίζουν την παροχή της κύριας υπηρεσίας, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης φορτίου, ώστε να μην καλλιεργούνται προσδοκίες μεγάλου κέρδους μόνο από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών.

Τέλος ζητεί τη διατήρηση της διοικητικά οριζόμενης μέγιστης τιμής προφοράς για την παροχή υπηρεσίας εφεδρείας (10 ευρώ /MWh) στα σημερινά επίπεδα μέχρι τη συνολική αναμόρφωση του μοντέλου της αγοράς και τη μετάβαση στο Target Model, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο προστατεύει τους καταναλωτές έναντι των μεγάλων διακυμάνσεων τιμών οι οποίες εν τέλει θα μετακυλίονται στα τιμολόγια λιανικής πώλησης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την επαρκή αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο σύστημα.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου