Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

ΡΑΕ: Οι νέοι όροι για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αποτέλεσμα εικόνας για ραε 
Τη διαδικασία, τους όρους και τα κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας  και Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο τριών ετών από την 23.03.2018 αποφάσισε η
ΡΑΕ.
Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη ρύθμιση των σχετικών όρων και της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών 3) ετών που άρχεται την 23.03.2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου