Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΗ: Άντληση 150 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων που έχει με την JP Morgan

ΔΕΗ: Άντληση 150 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων που έχει με την JP Morgan 

Η χρηματοδότηση καλύπτεται από απαιτήσεις έως 60 ημέρες

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια των από 23.7.2020 και 12.8.2020 χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, ανακοινώνει ότι, στις 24 Νοεμβρίου 2020, προχώρησε σε αρχική άντληση € 150 εκατ. από

την σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους € 200 εκατ. με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC.  Διαχειριστής (Servicer) στην συναλλαγή είναι η ΔΕΗ Α.Ε. η οποία έχει αναθέσει συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στη Qualco Α.Ε. (Sub-Servicer).

Η χρηματοδότηση καλύπτεται από απαιτήσεις έως 60 ημέρες. Αυτή η γραμμή είναι ανακυκλούμενη (revolving) επιτρέποντας στη ΔΕΗ μελλοντικές εκταμιεύσεις και έχει διάρκεια 3 έτη.

Η ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την υπογραφή των συμβατικών κειμένων και το κλείσιμο της συναλλαγής τιτλοποίησης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου